Пожарогасителни системи за машини

Пожарогасителни системи за машини

Автоматични пожарогасителни системи за машини - NOVEC1230, FM200.

■ Възникването на пожар в производствени машини или друг вид машини може да бъде фатално поради бързото му разрастване.

■ Пожар може да възникне най-често в машини, запалването на които става посредством бензин, масло и охлаждаща течност. Пожарът може да причини значителни щети само за няколко секунди. Дори и в присъствието на операторите, машините биват напълно унищожени.

■ Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД предлага на българския и европейския пазари решение на проблема посредством автоматична пожарогасителна система "Firetrace". Тези системи дават гаранция, че пожарът възникнал в какъвто и да е вид машини бива потушен само в рамките на няколко секудни, като по този начин щетите причинени от пожара са сведени до минимум или дори равни на нула.

■ Червеният пожарогасителен кабел под налягане "Firetrace" e Всъщност сърцето на тази автоматична пожарогасителна система. Той върши ролята на пожароизвестител, като засича пожара и едновременно с това го гаси, без помощта на пожарогасителен панел и всякакъв вид датчици. Доказано е, че системата "Firetrace" засича пожара 10 пъти по бързо отколкото всички други средства за детекция.

■ След засичане на пожара, пожарогасителната система "Firetrace" задейства автоматично и изпуска газта , която се намира в цилиндъра за 3 секунди.

■ Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД предлага "Firetrace" системи с гасителен агент FM200 и СО2, поради най-добрата им ефективност за пожарогасене за машини и съоръжения. И двата вида гасителни агенти са екологично чисти и не оставят никакви следи след изпускане. "Firetrace" системите могат да бъдат заредени с друг вид пожарогасителен агент в зависимост от приложението и вида машини. За повече информация се обърнете към специализираният ни екип.

■ Пожарогасителните системи "Firetrace" са защитили повече от 5000 машини по целия свят. Водената от нас статистика сочи, че пожарогасителните системи, които предлагаме покриват нуждите на клиентите ни, независимо от видовете машини, които искат да се защитят.

Сподели