Димни люкове

Димни люкове

  • "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД предлага проектиране, доставка и монтаж на системи за димоотвеждане произведени от водещи европейски производители.
  • Димните люкове са фасадни и покривни със "СЕ" маркировка и покриват изискванията на БДС EN 12101-2.
  • Предлагаме електрически и пневматични димни люкове с управление от ел.централи или централи с управление от СО2 патрони с линии за отваряне и линии за затваряне.