Средства за погасяване на пожари. Какво съдържат пожарогасителите?

29 май 2017

Прах

     Съществуват два типа пожарогасители, които използват прахове или пудри като погасяващи агенти - BC и ABC.

      BC са пожарогасителите, които обикновено съдържат натриев бикарбонат или калиев бикарбонат, под формата на фин прах, задвижван от въглероден диоксид или азот. Подобно на повечето погасяващи вещества, пудрите действат като своеобразна термална обвивка, която охлажда пламъците и прекратява химичната реакция на горенето. Някои прахообразни вещества също предоставят частична химическа инхибиция, макар и в много малка степен. Все пак прахообразните агенти са познати като едни от най-бързите и ефективни погасяващи вещества с почти мигновен ефект. Те обаче са и известни и с това, че често пламъците се подновяват малко след тяхното потушаване. Това е една от причините да бъдат използвани заедно с пенливи агенти.

      ВС-пожарогасителите също имат леко пенлив ефект, когато са използвани върху готварски мазнини и в следствие на тяхната алкалност често намират приложение в домакинствата преди да се появят мокрите химични пожарогасители.  В случаите, в които е критично пожарът да бъде погасен моментално, ако наоколо има взривоопасни вещества, например, е добре да се прилагат пожарогасители с калиев бикарбонат. Друга специфична съставка, която съдържат е уреята, позната с това, че декрепетира при излагане на топлина, увеличавайки покритието на прахообразните частици и осигурявайки светкавично задушаване на пламъците.

       Пожарогасителите от вида ABC представляват смес от амониев фосфат и амониев сулфат, раздробени до желания размер и третирани с влагоустойчиви добавки. Този вид вещества имат много ниска степен на разпад под въздействието на висока температура и по тази причина изключително успешно се закрепят върху горящата повърхност, като я изолират от притока на кислород. Те са киселинни по своята природа и могат да бъдат използвани за пожари от клас А, В и С. Те не са проводници на ток, но често може да са по-малко ефективни при триизмерни пожари от клас А. Повечето АВС пожарогасители, освен аерозолите, съдържат пудри и други съставки като амониев фосфат. Колкото повече амониев фосфат се съдържа в този вид устройства, толкова по-ефективни са те. АВС устройствата не са разрешени за употреба на самолети, тъй като имат свойството силно да увреждат метални повърхности.

       Сухите прахообразни вещества също така могат да се използват при електрически пожари, но повърхностите трябва да бъдат почистени внимателно след това, тъй като причиняват значителна корозия. Много електрически уреди могат да се окажат неизползваеми след взаимодействие с АВС-пожарогасителни вещества.

       Въпреки че съвременните прахообразни вещества, които се съдържат в ефективните пожарогасители, не са токсични, при прилагане в затворени помещения, е възможно да причинят загуба на видимостта и могат да попречат на потенциални спасителни действия от страна на пожарникарите. Именно по тази причина този тип пожарогасителни агенти са забранени за употреба в болници и социални домове.

Мокри калиеви соли (Wet Chemical)

      Повечето пожарогасители от клас F, които все още не са навлезли активно на нашия пазар, съдържат калиев ацетат, както и калиев цитрат и калиев бикарбонат. Този вид агенти биват изтласкани от пожарогасителя във вид на много лека мъгла. Тази мъгла служи за охлаждането на самите пламъци, като междувременно калиеви соли осапунват повърхността на самото горящо олио, създавайки изолиращ слой, който постепенно задушава пожара. Този вид осапунване действа само върху животински и готварски мазнини и по тази причина се смята, че клас F предлага ефективни пожарогасители за кухненски помещения и заведения за обществено хранене.

Въглероден диоксид

      Като тип потушаващ агент въглеродният диоксид е ефективен главно върху пожари от клас В, тъй като той не гори и в същото време измества кислорода. Въглеродният диоксид е подходящ за потушаването на електрически пожари, тъй като, бидейки под формата на газ, не нанася допълнителни щети върху техниката. Пожарогасителите от този вид имат специален продълговат накрайник, през който се освобождава съдържанието. Никога не докосвайте този накрайник след употребата на пожарогасителя, температурата е рекордно ниска и може да нанесе сериозни  щети.

      Тъй като въглеродният диоксид се изпарява след време, съществува опасност от повторно възпламеняване на пожара.

Халони

      Поради тяхната вреда върху околната среда, халоните са официално забранени за употреба в редица страни освен за определени военни нужди.

      Те имат свойството да погасяват всички видове пожари освен тези от клас D и F и са изключително ефективни при концентрация по-малка от 5%. Те са уникални с тяхното приложение при летателни апарати, тъй като са единствените погасяващи вещества, които не причиняват корозия. Халоните представляват хлорфлуорвъглеводороди, които нанасят тежки щети на озоновия слой.