Кога е открит огънят и как той допринася за развитието на човечеството от праисторията до днес?

10 февруари 2017

Неотдавна, учени откриха поредните свидетелства за огън на Земята в пещера в Южна Африка. Открити са изпепелени кости на над 1 милион години, което допринася към становището, че още Homo erectus и Homo sapiens са били първите хуманоиди, които са познавали изкуството на огъня. Това откритие, разбира се, разтресе историческите и археологически кръгове на обществото, но и стана повод за шеги, както и за някои резонни въпроси относно миналото на човечеството и огъня.

В съвременния компютъризиран свят ние често пропускаме да мислим за противопожарната екипировка като пожарогасители, маркучи, врати при пожар и други, като за технология. Но по-своята природа те са именно технология, макар и не във вид на мобилно устройство, което може да се свърже в мрежа и да подаде сигнали до други устройства. И все пак в сферата на огъня и пожарната безопасност може да се каже, че днес човечеството разполага с напреднали технологии, за да контролира и да се бори с огнената стихия, което реално ни позволява да я използваме оптимално в своя полза.

Трудно е да си представим в епоха, когато няма телефон 112, нито пожарогасители, нито мобилни източници на вода дори, как точно праисторическият човек е открил и се е научил да си служи с огъня и да го контролира. Точно както за нас днес една запалка е вид технология, така милион години назад да се научиш как да се изострят кремък и  да го прикачиш към парче дърво и да осмислиш как от триенето им се получава искра си е чист технологичен скок.

Игра с огъня

Навярно не контролираните пожари са ужасявали нашите предшественици, точно както ужасяват нас и до днес. Горските пожари, изпепелените до основи къщи са били проблем, който е коствал живота дори и на оцелелите поради дивите условия за оцеляване. И все пак опитайте се да си представите света днес без огън, къде бихме били? Всички неща, които днес са факт благодарение на пламъка не биха съществували изобщо.

Макар че имаме представа приблизително кога човечеството е открило огъня, кога реално хората са започнали да го контролират е обект на усилени дискусии. Очевидно те са използвали кремък, вързан за парче дърво, за да предизвикат искра. Това означава, че те са били наясно с някои климатични условия, както и с чисто физически факти от типа на това, че площта под огъня трябва да бъде суха, както и използваното парче дърво, но дали това означава, че те реално са контролирали огъня?

Праисторическият човек е бил точно толкова изплашен и безсилен пред пожарите, колкото и животните. Единствената разлика е в това, че той знаел как да провокира искра, както и че имал и потенциала да разпознае възможните полезни приложения на огъня. Огънят му давал топлина и светлина и държал дивите животни надалеч, те служели при лов, навярно дори и за готвене.

Кога започваме да готвим?

Хората са знаели, че могат да обработват храната, както и че могат да запазват месото опушвайки го на огъня, навярно още преди да знаят как да си накладат огън. Готвенето правело храната по-вкусна и по-лесна за преглъщане, което е голямо предимство за тези, които са нямали зъби.

Ранните хуманоиди 2 милиона години назад не са знаели как да създадат искра, но са използвали огъня, щом го намерят някъде, провокиран от природни фактори. Така постепенно огънят започнал да заема ежедневна роля в живота на хората. Появила се традицията да се вечеря около огъня, като така той вече бил не само удобство, но и социален акт. Не след дълго се формирали общности и те започнали да се събират около огъня, за да обменят опит и информация за лова и териториите си, за да се отпочинат и да бъдат заедно.

Най-ранните доказателства за това са намерени в Сваткранс, Южна Африка, Чесованя, Кения и Амата, Франция. В тези райони са открити каменни огнища на около 1.5 милиона години.

Кога се появяват инструментите и какво е тяхното значение за човечеството?

Археолозите са открили инструменти от каменната ера на възраст от 25 000 до 50 000 години по целия свят. Най-типични са ками, лопати, стрели, брадви и ножове за нарязване на храната, както и стъргалки за почистване на вътрешностите на уловените животни.

Други инструменти са използвани за изкопаването на корени, пиленето на дървесни кори и отстраняване на кожата на животните. Малко след това се появяват инструменти от кости, както и първите кукички за риболов. Много важен инструмент за праисторическия човек са парчета кремък, като остриета, които можели да проникват дълбоко в тялото на животните.

Напредъкът в изработването на инструменти довел до напредък на агрикултурата. Постепенно възможността им да култивират растения и да отглеждат животни се превърнала в предпоставка за  това човечеството да се развие до модерните си форми днес. Благодарение на огъня и на уредите на труда, с които разполагали прадедите ни не трябвало вече да се притесняват за ежедневното си оцеляване.