Изкуственият интелект помага в гасенето на пожари

10 март 2024

Изкуственият интелект все по-често се използва за гасене на пожари в горите. Новите приложения и системи  помагат на пожарникарите да анализират по-бързо видеата от дроновете и сателитните снимки. Така вече се откриват горски пожари по-лесно. 

Потушаването

Изкуственият интелект е много полезен за анализ на данни от различни източници като сателитни снимки, метеорологични данни. Също така при исторически данни за пожари. Помага на специалистите за прогнозиране на потенциални пожари и определяне на рискови зони. По този начин пожарникарите могат да се подготвят предварително и да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на разпространението на пламъци в гористите местности.

Ранното предупреждение

Изкуственият интелект може да бъде използван за разработване на системи за ранно предупреждение при констатиране на пожари, поясняват експерти. По думите им тези системи могат да включват сензори за дим, топлина и други. Наред с това модерните компютърни програми бързо оптимизират управлението на ресурсите и операциите по гасене на пожарите. Например спомагат при оптимизиране на маршрутите за превоз на пожарни коли. Също така са полезни при прогнозиране на нуждите от оборудване и персонал на база на характеристиките на пожара.

Роботи

Роботизирани системи вече намират приложение при гасенето на пожари. Именно компютърните програми се използват за управление на роботизирани системи за потушаването на пламъци. Тези системи могат да включват дронове или автономни роботи, които се използват за достъп до опасни зони. Изкуственият интелект намира приложение и при прилагане на стратегии за гасене на пожари без риск за живота на хората.

Анализ

Най-полезен се оказва изкуственият интелект за анализ на изображения и видео. Те най-често са направени от сензори и камери за детекция на пожари. След като програмите анализират получените данни, то бързо могат да се определят размер и напредъка на пламъците. Също така се изчислява предварително какви щети би могъл да нанесе дадения пожар.  Тези са само някои от начините, по които изкуственият интелект може да помогне за гасене на пожари. Това поясняват експерти. По думите им разработката и прилагането на подобни технологии имат потенциал да подобрят ефективността и безопасността при процеса на гасенето.

Превенция

Изкуственият интелект е много полезен и при изготвяне на стратегии за защита на горите срещу пожари. Пожарникарите смятат, че подобни стратегии за предотвратяване на пламъци е от съществено значение в региони, където горските пожари са често срещано явление. Експертите продължават да разясняват колко е важно да бъдат информирани хората за непрекъснато нарастващата опасност от горски пожари заради глобалното затопляне.

Компютърни модели

Именно моделите на евентуални големи пожари, възпроизведени чрез компютърни програма – биха могли реално да стреснат гражданите на света. От тук би се увеличил интереса на хората към образователните и информационните кампании, целящи запознаване с причините и последиците на горските пожари.

Прогнози

Изкуственият интелект е използван и за изготвяне на прогнозни модели за управление на горите. В тях се залагат дейности като редовна поддръжка, контрол на възрастта и гъстина на дърветата. Подобни модели могат да помогнат за създаване на по-сигурни горски среди, особено ако те се изпълнят и реално. Изкуственият интелект се използва и при извършването на контролирани палежи с цел опазване на горските екосистеми.

Пътища

Компютърните прогнози посочват и най-добрите терени, където да се изграждат пожарни пътища. Създаването им  би могло да помогне за ограничаване на разпространението на пожарите и осигуряване на достъп за пожарникарите до терените с пламъци. Инсталирането на пожарогасителни системи като например системи за напояване на горите или сухи хидранти също може да помогне за бързо погасяване на пожари и ограничаване на щетите. Това поясняват експертите.

Внимание

Но ограничаването на бъдещи горски пожари би станало само с помощта на отговорното поведение на туристите. Наближава сезона на разходките из горите. Не забравяйте как да вървите по горските пътеки и какво да правите сред природата! На първо място е  важно да сигнализирате на съответните институции, ако докато сте на разходка в гората – забележите пожар. Сътрудничество между различните институции, обществени организации и гражданите допринася за печелене на битката с горските пожари. Също така бързо би могло да се реагира в случай на избухване на пожар.

Без огън

Не палете открит огън в гората! Един от най-важните принципи за предотвратяване на горски пожари е да се избягва паленето на открит огън в горските зони. Това включва и спазване на забраната в къмпинга за огнища, горелки, камини и други открити източници на огън. Винаги използвайте определените площи за барбекю сред природата! Не палете на зелените поляни! Ако планирате да правите барбекю или готвите на открито, използвайте определени площи за това, които са предназначени и оборудвани със съответните средства за гасене на огън. Избягвайте дейности, които могат да предизвикат искри или пламъци, като например използване на пиратки, куршуми, машинално рязане на трева.

ATV-та

При специфични метеорологични условия, като сухо време, високи температури и силен вятър, риска от пожари може да се увеличи значително. В такива ситуации е важно да се вземат допълнителни предпазни мерки и да се избягва рисково поведение. Винаги отговорно изхвърляйте отпадъците си по време на излет в гората. Не хвърляйте цигари, стъклени бутилки или други запалими материали на земята в горските зони! Запалилият се материал може да причини пожар при сухи условия. Бъдете внимателни с моторизирани превозни средства! Така например,  ако използвате моторизирани превозни средства като мотори, ATV-та или джипове в гората, уверете се, че използвате определени пътища. Избягвайте да минавате по пътища със суха трева или растителност, която може да бъде запалена от изпускателния колектор.