Топ 3 на годините с най-много горски пожари

11 април 2023

2013 г., 2017 г. и 2021 г. – са сред трите годините с най-много горски пожари. Интересна тенденция е, че от 2001 г. до 2021 г. пожарите непрекъснато нарастват.

Нека проследим някои от най-големите пожари през посочените по-горе години с най-много изгорели дървесни покривки в света. В Южна Калифорния, САЩ,  се развихря  един от най-големите огньове сред дървесината през 2017 г. Тогава изгаря 2,8 акра гора и с това този пожар се запечатва в съвременната ни история като най-опустошителен. Горският пожар в Бандипур, Индия, отново е през 2017 г. Тогава са унищожени освен големи горски части, но и намират смъртта си много животински видове.  През 2021 г. най-пострадал от пожари се оказва Сибир.

Статистика

Според последните данни на Global Forest Watch, чийто анализ проследява пожарите в горите по света от 2001 г. до 2021 г. съвременните огньове причиняват допълнителни 3 милиона хектара загуба на дървесина годишно. През 2001 г. опустошаването на горските терени не е било така мащабно. Причината сега тревите и дърветата по-бързо да се разпалват е световното засушаване, разясняват експертите.

Увеличение

С 5 % са се увеличили през последните 20 години и пожарите в тропическите гори. До преди 2001 г. там е имало единствено пожари, причинени от човешка грешка. Днес обаче по-често огньовете се случват заради световното засушаване. Подобна е картината и в цяла Русия, Европа, Индонезия, басейна на Амазонка, Северна Америка, Австралия.

История

Данните, изнесени от Global Forest Watch показват, че 2021 г. държи първо място по година с най-много горски пожари. Тогава е изчезнала една трета от дървесината, която е била унищожена с пожари за всички 20 години от 2001 г. до 2021 г. Именно въпросната година и една от най-лошите в историята на човечеството.  Статистиката посочва и  кои са държавите, които са загубили най-много от дървесината си заради горски възпламенявания. Това са Русия, Канада, САЩ, Бразилия и Австралия.

Тенденция

Друга интересна тенденция в повечето континенти е удължаването на периодите с по-горещи дни, което води след себе си увеличаване на продължителността на сезона на пожарите. От загубата на дървесна покривка, причинена от пожари през последните 20 години, по-голямата част (близо 70%) се е случила в северните бореални гори, според GFW. Въпреки че пожарите се срещат естествено в бореалните екосистеми (за разлика от тропическите дъждовни гори), пожарната активност там се е увеличила с 3%.

Причини

По-високите температури и световното затопляне са основната причина за растежа на горските възпламенявания за последните три години. Именно тези пожари пък оставят след себе си  пейзажи, които са по-сухи и по-запалими. Условията на сушата и топлинните вълни позволяват пожарите да се разгорят по-пълно и по-тежко, с дългосрочни въздействия върху околните екосистеми, както и върху съхранението на въглерод, поясняват експерти. По думите им по-голямото изгаряне означава, че повече въглерод се освобождава във въздуха. А тази тенденция допринася за по-голямото замърсяване на природата и следното води до още по продължителни засушавания.

Потърпевши

Русия е сред страните с най-много загуби на горска дървесна покривка. Причината е, че за периода от 2019 до 2021 г. на територията й е изгорена приблизително два пъти по-голяма част от тази на Белгия като площ. Рекордна загуба се дължи отчасти на продължителни горещи вълни, които са вследствие от  пагубното изменение на климата.

Човешка намеса

В тропическите дъждовни гори пожарите са причинени от самите фермери. Така например в Амазонка повечето огньове се палят от фермери и животновъди, за да разчистят земята за говеждо, соя и други стоки. Дърветата и растителността се изрязват, оставят се да изсъхнат и след това се запалват.  Природозащитниците обясняват, че така тропическите гори са изчезнали, а на тях са се появили засушени участъци. Това от своя страна обаче предразполага за по-голямо нагорещяване на тревната площ и възпламеняване на терените.  През 2020 г. около половината пожари в тропическите гори на Амазонка са възникнали като естествени явления. Природозащитниците прогнозират, че ще има глобално увеличение на екстремните пожари с до 14% до 2030 г. и 30% до края на 2050 г.

Превенция

Природозащитниците апелират още всяка държава да увеличи бюджета, който да отива за превенция на горските пожари. Необходими са повече средства за планиране, превенция и възстановяване на изгорялата дървесна покривка. Ако  тези средства не бъдат заделени и не бъде спряна тази страшна тенденция, то ще се регистрира увеличаване на глобалните екстремни горски пожари. 

Светкавици 

Сред другите причини за пожари на горите е светкавицата. Тя е най-честата нечовешка причина за горски пожар. Ако удари мълния, тя може да генерира достатъчно топлина, за да запали както дървета, така и храсти. Докато мълнии не могат да бъдат предотвратени, тежестта на пожарите, причинени по този начин, може да бъде намалена чрез подходящи дейности за управление на падането на мълнията върху земята.

Вулканична активност                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вулканичните изригвания произвеждат лава и пепел, които могат да запалят пожар. Стръмните вулканични склонове могат да доведат до бързото разпространение на пожара. Друга естествена причина за огньовете е изменението на климата. То продължава да увеличава броя и силата на горските пожари. Чрез удължаване на сушите и повишаване на температурите изменението на климата, така се улеснява започването и разпространението на горски пожари, независимо дали поради човешка дейност или други причини.