Здравината на строежите при пожар и земетресение

26 август 2016

Имайки предвид развитата ни технология и това, че вече сме в 21 век дори и в днешно време, когато сеизмологията се е развила изключително  много , то  предсказването на земетресенията с определен магнитуд и то по възможност на определено място и  по дадено  време е все още невъзможно. Все пак трябва да сме всички благодарни, че има множество опити в тази посока, за да може хората да бъдат колкото се може по рано  предупредени и спасени от разрушителната сила. Какви ли не опити са правили като  включване промени в йоносферата, дори във вълновите процеси, опити в концентрацията на радон във въздуха, наблюдавали са и  поведенията  на животните, но резултатите не са били така успешни. 

Като положителни резултати са получени с предварителни трусове, които представляват  малки земетресения, случващи се  в даден район които от своя страна са предвестници на бъдещи  по-големи земетресения. Но и това не е достатъчно  тъй като по - малко от половината земетресения създават предварителни трусове. Затова и този метод все още не представлява силно надежден начин за прогнозиране и предотвратяване на неприятни събития, като срутвания , пожари заради, които вече има и врати при пожар,които биха помогнали в дадена ситуация. Въпреки че не съществува възможност за някакво по - точни предсказания, има райони, за които се знае че са силно  сеизмично активни. Заради което  там се обединяват знанията за земетресенията и цялото строителното инженерство, където успяват да строят земетръсоустойчиви съоръжения.

Една от  водещите по височина сгради в света е  Тайпе 101 ,която се намира в столицата на Тайван , която е в силно  сеизмично активна зона с много сериозен риск от земетръс с магнитуд над 7. Дори по време на нейният строеж  се случва земетресение и  падат части от машините, които са били на нея. Но благодарение на майсторските архитекти и строители  тя устоява и ще устоява за напред, благодарение на устойчивата си  конструкция. Оборудвана с всякаква безопасна и пожарни врати на места с цел по – малко пострадали при инциденти. Японските островни сгради са специално проектирани, предвид силни трусове, които се случват постоянно. В Турция сградите не отговарят на необходимите технически изисквания. Учени смятат,  че в недалечно бъдеще ще има голямо земетресение в района на Истанбул, и смятат че трябва да се работи по сериозно върху строежа на сградите.