Зареждане на пожарогасители

20 май 2016

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД е разполага със специализирана техника и машини за зареждане на пожарогасители.

Наличната техника за зареждане на пожарогасители е следната:  

                                         
- стендове за отваряне и затваряне и зареждане на пожарогасители;
- стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;
- стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);
- стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане;
- стенд за хидравлични изпитания на съоръжения под налягане;
- комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;
- поточна линия за сглобяване и зареждане на всички видове пожарогасители;
- мобилен сервиз за зареждане на всички видове пожарогасители.

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД дава една година гаранция след извършеното зареждане на пожарогасителите.

Машините за извършване на услугата зареждане на пожарогасители са на световноизвестни производители като "Brandschutztechnikmueller" и др.

Зареждането на пожарогасителите се извършва след направена първоначална проверка на пожарогасителя, проверка изправността на съставните му части - глава, манометър, маркуч, държач.

Според изискванията на наредба Iз-2377 праховите пожарогасителите трябва да бъдат зареждани с пожарогасителен прах със сертификат EN615. Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД зарежда всички прахови пожарогасители с пожарогасителен прах със сертификат EN615.

В сервизната база на фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД се зареждат прахови, водни, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис /СО2/, носими и возими - на количка.

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД разполага с екип от опитни професионалисти, преминали специализиран курс за извършване на дейността - зареждане на пожарогасители.

 

Пожарогасители и пожароизвестителни системи