Запалими газове. Поддръжка съхранение е пожарна безопасност /Част I/

23 март 2017

Познанията по отношение на запалимите газове, често съхранявани в работни помещения, складове и магазини, са от критично значение за безопасността на работното място. Най-често такъв тип газове са поставяни в метални цилиндри, като по-типичните вещества са – втечнен нефтен газ, кислород, водород и ацителин.

Този текст се отнася само до запалимите вещества, съхранявани в цилиндри, но не и до съхраняването им в насипно състояние. Запалимите газове в метални цилиндри сами по себе си създават немалка опасност. Обикновено втечненият нефтен газ бива и поддържан под високо налягане, за да бъде в течно състояние. Други запалими газове са поддържани при дори по-високо налягане, около 15 атмосфери. Следователно дори минимална пролука за тези газове в цилиндрите, в които са поставени, би завършила с освобождаването на огромно количество газ в помещението. Запалимите газове могат да образуват възпламеними съединения с атмосферата и при наличието на пламък или електрическа искра във въздуха те могат да причинят тежки експлозии. Така например, необходимата концентрация на пропан във въздуха, за да се стигне до експлозия, е едва 2.2% до 9.5%. Запалимите газове са по-тежки от въздуха и могат да преминат значителни разстояния, като така правят възможно рязкото размножаване на пламъка и евентуалното му възобновяване на места. Цилиндри, които съдържат запалими газове могат да изпуснат газ или да се взривят много бързо при съприкосновение с пламък. Този вид пожари могат да имат напълно разрушителен ефект върху сгради, в които има много по-малко количество газове. Във фабрики и складове, където тези вещества са налични в много по-големи количества често такива пожари водят до страховити експлозии, отнети човешки животи и трайни последствия за околната среда. Предпазването от инциденти със запалими газове е ключова отговорност не само към собственото имущество и служителите, но и към цялото общество. От изключително значение е рискът от пожар във всяка сграда, в която се съхраняват запалими газове, да бъде оценен и съответните мерки да бъдат взети.

Част от най-често срещаните мерки във всички наръчници и регулаторни актове са:

-          Провеждане на специално оценяване за риска и потенциалните опасности от наличните в сградата запалими газове.

-          Всеки от газовете следва да бъде оценен отделно в зависимост от характеристиките му и потенциалните му ефекти при запалване. Трябва да бъдат налични съответните погасяващи агенти и пожарогасители.

-          Важно е самата сграда да е чиста и поддържана, така че количеството запалими газове да бъде сведено до минимум и те да не бъдат съхранявани в близост до складови помещения с други опасни вещества.

-          Снабдете се с наръчници за безопасност за това как се използват цилиндрите, както и тяхното съдържание. Уверете се, че всички служители са обучени, както и че им е осигурено периодично опреснително занятие.

-          Изработете детайлен план за евакуация, който да включва действия при евентуален пожар в следствие на запалими газове.

-          Поддръжката на самите цилиндри е от критично значение. Следва да бъдат използвани внимателно, преглеждани и поддържани редовно.

-          При доставката на нови цилиндри следва да се уверите, че те са непокътнати след транспортирането им, както и че правилните обозначения и инструкции са налични върху бутилката.

-          Никога не приемайте видимо увредени цилиндри и в никакъв случай не се опитвайте да ги поправите сами.

-          В почти всички европейски страни пушенето в публични сгради е забранено. Освен знаците за забранено пушене, поставете означения, че в района има опасни силно запалими субстанции.

 

Указания за общо съхраняване на запалимите газове

-          При съхранение в затворени помещения, изключително важно е да има възможност за проветряване с цел да се избегне застояването на натрупани газове.

-          Съхранението на такъв тип газове под земята е напълно забранено.

-          В големи газови магазини, където могат да се съхраняват различни количества газове, трябва да бъдат осигурени радиационни бариери или прегради между банките с различни газове. Тези радиационни бариери следва да бъдат поне толкова високи колкото са и самите цилиндри, както и да са устойчиви на огън в продължение на не по-малко от 30 минути.

-          Складовите помещения с опасни вещества следва да бъдат под охраняем контрол с цел да се избегне кражба, подмяна или друг вид измама.

-          В цялата сграда и около самото помещение трябва да има предупредителни знаци, които да забраняват използването на пламъци, искри или каквито и да било потенциални запалители.

-          Складовете, които използвате за запалими газове следва да се използват само за запалими газове и за нищо друго.

-          Цилиндрите трябва да се съхраняват изправени, с клапаните нагоре. Защитни предпазители трябва да бъдат поставени на бутилките, които към дадения момент не са в активна употреба.

-          Ежегодната проверка на пожарогасителите, специализирани за потушаване на пожари, причинени от газове, също е фундаментален елемент.