Всичко за пожарогасителите

15 декември 2016

Съществуват четири различни типа или класове от пожарогасители, всеки, от които потушава различни видове огън. По-новите пожарогасители използват картинки или етикети, за да обозначат към кой тип принадлежат и какви видове огън могат да потушават. Това се прави, за да може по лесно достъпен и бърз начин клиентът да добие представа какъв тип пожарогасител има пред себе си.

По-старите пожарогасители са обозначени с геометрични фигури и букви в зависимост от групата устройства, към която принадлежат, и често съдържат инструкции за поддръжка на пожарогасител. И двата вида етикети имат обяснение по-долу на самото съоръжение, както е къде попада въпросният пожарогасител в според така наречения UL-рейтинг, изработен от световна независима организация за замерването на ефективността на пожарогасителите в различни ситуации. Въпросният рейтинг е разделен по букви, клас А, клас Б или С. Тези рейтинги позволяват сравнение на относителната потушителна способност на различните устройства.

Например, ако един пожарогасител има рейтинг 4А:20В:С, това би означавало следното:

  1. Рейтинг А означава, че устройството е предназначено за работа с вода. А гарантира, че в пожарогасителя се побира около 1/1.25 галона вода (един галон е около 4 литра).
  2. Рейтинг В:С се равнява на количеството квадратни метри, които пожарогасителят може да покрие, ако е използван от професионалист.

20:В:С би означавало 20 квадратни метра.

  1. С обозначава, че пожарогасителят може да се използва и при присъствието на електрически захранвани уреди.

Докато анализираме тези рейтинги и класификации, важно е да отбележим, че не съществуват цифрени означения за категориите А, В и С. Пожарогасители от клас С реално представляват устройства от клас А или В, които могат да се използват в среда с електрически захранвани уреди, тъй като веществата използвани за потушаване на огъня не са проводници на електричество. Пожарогасител от клас С би трябвало да има винаги количествено означение от клас А или В. За пожарогасителите от клас Д, които се използват, относителната ефективност е описана в детайли на фирмения етикет, поставен на самата бутилка, упоменавайки конкретния метал, за чието потушаване е създаден пожарогасителят.

Пожарогасителите от клас А  са създадени да потушават огън, възпламенен от стандартни запалими обекти като хартия и дървесина. Числителният клас  на този вид пожарогасители се отнася до количеството вода, което се съдържа в бутилката, както и до количеството огън, което може да бъде потушено с него.

Пожарогасителите от клас В трябва да бъдат използвани за пожари, избухнали в следствие на запалителни течности – масло, бензин, петрол и други. Численият клас на този вид устройства показва приблизителния брой на квадратните метри от запалима течност, който един непрофесионалист би могъл да потуши.

Пожарогасители от типа С, както вече споменахме, могат да бъдат използвани за пожари, възникнали в следствие на електрически уреди. Този вид пожарогасители нямат числителен клас, който да посочва количество или площ на покритието. Присъствието на буквата С единствено индикира, че веществото, което пожарогасителят съдържа можа безопасно да взаимодейства с електричество, без да се превръща в проводник на ток.

Пожарогасители от клас Д  - Създадени са, за да потушават пожари, причинени от възпламеними метали и често имат инструкции за използване с един конкретен метал. На този вид пожарогасители обикновено няма етикет или друг картинен знак , те също така нямат и рейтинг, но са определяни като многоцелеви. Ще рече, че могат да се използват за потушаването и на други видове пожари.

Пожарогасители от клас К са използвани за потушаването на пожари, избухнали в следствие на вещества за готвене (мазнина, мас, олио и други). Обичайно те са срещани в ресторанти, зали за кулинарни състезания и други подобни помещения. Тези устройства функционират на принципа на осапунването. Осапунването е процесът, при който алкални смеси като калиевия ацетат, калиевия цитрат или калиевия карбонат биват приложени срещу горяща мазнина или олио. Алкалната смес, комбинирана с мастната киселина, създава сапунена пяна на повърхността, която задържа парите и постепенно потушава огъня. Този вид пожарогасители са обозначени с буквата К, тъй като се използват върху възпламеними метали и обикновено са проектирани за използване с един конкретен метал.

 

Сухи химически пожарогасители  - често са класифицирани за многоцелево използване. Те могат да съдържат потушаващ агент и имат компресиран, незапалим газ за захранване.

Пожарогасителите на базата на халона, съдържат газ, който прекратява химичната реакция, която протича при горенето на масла. Този тип устройства обикновено са използвани за защитата на ценни електрически уреди, тъй като не оставят следи. Въпреки това халонът има ограничени възможности за потушаване, обикновено около 4 до 6 квадратни метра. За халона е важно да знаем, че той се прилага в основата на огъня, дори и самият пожар постепенно да замира.

Водните пожарогасители съдържат вода и компресиран газ и би трябвало да се използват само като клас А при пожари, избухнали в следствие на нормални запалими материали. От изключително значение е регулярното зареждане на пожарогасители от този вид. 

Пожарогасителите на база на въглероден диоксид са най-ефективни като клас В и С (течности и електричество). Тъй като газът се разпръсква бързо, този вид устройства са приложими само на площ от 6 до 8 квадратни метра. Въглеродният диоксид е компресиран в пожарогасителя и с постепенното му разширяване охлажда, заобикалящия въздух. Този вид охлаждане може да причини образуването на лед в приложената област. Тъй като огънят може да се възпламени повторно, е важно да нанасяме агента продължително, дори и след като няма видимо горене.