Спасяване на хора от високи сгради при пожар

16 октомври 2017

Въведение

Високите сгради придават на големите градове изключителна изразителност и съвременен индивидуален облик. Архитектурните съоръжения се отнасят към обектите с масово пребиваване на хора и представляват огромна материална ценност. Във връзка с това, различните извънредни ситуации, свързани с пожари и аварии във високите сгради, могат да доведат до голям брой жертви и силни обществени реакции. Всичко това изисква особено внимание към проблемите с обезпечаването на безопасността на хората и най-високите сгради в случай на възникване на пожар.

В съвременното строителство е разработена и успешно приета система за противопожарна защита на мулти-ниво, включваща 15 елемента на защита. При правилно проектиране, устройство и експлоатация този комплекс от безопасни мерки обезпечава необходимото ниво на безопасност на хората, оказали се във висока сграда при възникване на пожар.

Дори при благоприятни фактори (липса на пламък, дим и съдържание на газове) анализът на процеса на екстремната ситуация за евакуация на хора от високи сгради показва, че:

  1. При евакуация хората излизат от различни етажи и се спускат по общите стълби, образувайки плътен поток в местата за изход. В резултат не може да се обезпечи безпрепятствено движение.

  2. Евакуацията на хора с физически ограничения практически е невъзможна: мнозина от тях просто не са в състояние да минат по стълбите.

  3. Дори от онези хора, които нямат нарушени физически функции, се иска сериозна физическа подготовка: за излизане от сградата трябва да се изминат от 150 м до 1 км по стълбите в състояние на поток с висока плътност. Повечето хора изпитват „ужасна“ умора едва 5 минути след слизане по стълбите.

Житейските ситуации потвърждават тези изводи. Известно е, че при взрив в Световния търговски център в Ню Йорк през 1993 г. едновременната евакуация довела до „затапване“ на хората на стълбищните клетки и евакуацията продължила 6 часа.

Какво да правят хората в „отрязаните“ от пожара етажи?

Да очакват пристигането на пожарникарите през задръстванията в модерните градове? Ще успеят ли?

А ще имат ли възможност да стигнат до вишката от мястото където се намират?

А много ли са вишките, способни да достигнат по-високо от деветия етаж?

В такива случаи хората загиват, защото пожарникарите нямат възможност своевременно да ги евакуират от горящото здание.

Но дори ако пожарната се добере до отцепените от пожара хора, то да ги евакуират по традиционните начини, по принцип, вече не е възможно. А за да спускат хората с въже по външната стена на сградата, използвайки стандартно въже с карабина, пожарникарите трябва да имат херкулесово здраве и неочаквана сила. Ако пък хората са травмирани или в безсъзнание, то става още по-трудно.

Оборудването на пожарникарите със съвременни средства за спускане и евакуация е тема на отделен разговор. Сега ще разгледаме как попадналият в беда да има шанс да се спаси, като спаси и другите? Отговорът е очевиден: „Спасението на давещите се е дело на самите давещи се“.

Тоест решението на проблема да се спасяват хора, които нямат възможност за евакуация от горяща сграда, слизайки по стълбите или с асансьор, се състои в това сградите да бъдат оборудвани със средства за самостоятелна евакуация в екстремни ситуации.

Тези средства не трябва да изменят външния облик на сградата, не трябва да създават препятствия за евакуирането на хората от помещението чрез традиционните способи.

Те са длъжни да обезпечат един или няколко човека, в това число и физически увредените, да имат възможност самостоятелно и, ако е възможно, безопасно да напуснат помещението през отворения прозорец или тераса и по външната част на сградата да се спуснат надолу към земята.

Комплект средства за самостоятелна евакуация

Наличието в апаратамента или офиса ви на комплект за евакуационно спасяване е вашият шанс за живот, своеобразна застраховка в случай на пожар. Комплектът за евакуационно спасяване (по-нататък ще го наричаме КЕС) може да бъде разделен на няколко части:

Спусково устройство (по-нататък СУ)

Въже (от полиамид, кевлар, стоманено или комбинирано) с десандьор, който дава възможност за плавно спускане. Дължината на въжето, влизащо в комплекта, зависи от предполагаемата височина на спускане.

Спасителна сбруя. Това е система от колани, които лесно се прикрепят към евакуиарания (дори да е обездвижен) и фиксират тялото на спасения във вертикално положение. Сбруята се съединява с въжетата или спусковитеустройства посредством карабинери.

Анкерно устройство за фиксиране на горния край на въжето или СУ.

Защитни ръкавици – за предотвратяване на повреждане на кожата на ръцете при спускане.

При възникване на пожар е необходимо:

  1. Да подготвите комплекта за евакуационно спасение (КЕС)

  2. Да извадите от чантата спасителната сбруя и да я облечете

  3. Да присъедините въжето към анкерното устройство да излезете през прозореца или балкона и продържайки се към въжето, да започнете плавно да се спускате към повърхността на земята.

Невъзможно е да преодолеете страха от височини? Ако настъпи критическият момент, когато вече няма възможност да диша, човек автомативно излиза през прозореца. Практиката показва, че хората скачат от прозорци и балкони, опитвайки се да облекчат своето положение.

По време на терористичнния акт в Ню Йорк хората скачали от покривите на небостъргача, макар да не са имали никаква надежда за спасение.

Правила за поведение при пожар в многоетажна сграда

Опасността от пожар за хората, намиращи се във високи сгради, се усилва, защото, за разлика от сградите с нормална височина, евакуацията е затруднена, а също така е усложнена борбата с пламъците.

Основнатата причина за трагичните последствия при пожар в многоетажни сгради е, както споменахме горе, блокирането на пътя за евакуация и продуктите за гасене на огъня. Трябва да се запомни и че асансьорите не са средство за евакуация на хора при пожар.

За високите здания е характерно бързото развитие на пожара вертикално и голямата сложност около обезпечаването на евакуация и спасителни дейности. Горящите елементи запълват евакуационните изходи, асансьорните шахти, стълбищните клетки. Скоростта на разпространение на дима и отровните газове по вертикала могат да достигнат няколко десетки метра в секунда.

За броени минути сградата се оказва напълно задимена, а оставането на хора в помещенията без средство за защита на дихателните органи е невъзможно. Най-интензивно се задимяват горните етажи, където се разгаря пожарът и спасяването на хората и доставянето на противопожарни средства е много затруднено.

Противопожарните мерки за предотвратяване на пожар във високите сгради по принцип трябва да са разработени особено детайлно:

• Домовете да са оборудвани с незадимяеми стълбищни клетки, устройства за димоотделяне, противопожарен водопровод с пожарни кранове, автоматична пожарна сигнализация и др.

• За да се отделя дима от стълбищните клетки, които са основен път за евакуирането на хората от сградата, трябва да има специални вентилатори, които се включват дистанционно с помощта на копчета, монтирани в коридорите на апартаментите или автоматично от пожарните датчици.

• Високите сгради трябва да са оборудвани с вътрешни противпожарни водопроводи.

• Разпространението на дима по етажите и домовете трябва да се възпрепятства от гумените уплътнители в арките на вратите.

• В случаите, когато излизането от апартамента е невъзможно, вследствие на високите температури или силното задимяване, се препоръчва използването на металните пожарни стълби, които са инсталирани на балконите.

Нерядко се нарушават правилата за пожарна безопасност във високите сгради. Често самите живущи нарушават правилата, които трябва да гарантират собствената им безопасност. Най-често срещаните нарушения са самоволното блокиране на съществуващите пътища за евакуация. Например, стълбищните клетки често са затрупани с излишни неща.

Сред списъка от нарушения, които се срещат при проверка, са, че пожарните шкафове са разокомплектовани, а дори и в тях да има пожарогасител, той е с изтекъл срок на годност.

И така, за да съблюдавате изискванията за пожарна безопасност в многоетажните сгради, трябва да спазвате следните правила:

• проверявайте за наличието и изправността на уплътнителите в арките на жилищните врати;

• дръжте достъпа до балкона постоянно свободен, а зимно време ги почиствайте от сняг и лед;

• не заключвайте с ключалка вратите на коридорите, в които са разположени пожарните кранове и пожарогасителите;

• уверете се, че вратите на стълбищата, асансьорните зали и фоайетата са съ самозатварящи се устройства;

• не съхранявайте вещи в коридорите, на терасите и лоджиите, във вестибюлите на стълбищните клетки

• ако откриете каквито и да е неизправности в средствата (системите) за противопожарна защита, незабавно съобщете за това на съответните органи

Ако излезете от дома си и се окажете в задимено стълбище, се отправете към изхода, като се държите за стената (парапетът може да доведе до мазето на сградата!)

Невинаги е правилно, когато се намираш в многоетажна сграда, да се движиш надолу по стъпките на пламъците. Можете да се спасите и на покрива на сградата.

Не забравяйте да използвате пожарната стълба, ако има такава. Дръжте се драво за нея! По нея можете да се спуснете надолу или да се качите към покрива. Не гледайте надолу, за да не ви се завие свят.

По време на пожар е категорично забранено използването на асансьор – по всяко време може да изключи или да излезе извън строя и да спре. Тогава ще се окажете в капан, тъй като може да заседнете в асансьора между горящите етажи и да получите отравяне с въглероден окис.

Ще имате преимещуство, ако, намирайки се в непозната сграда, обърнете внимание на основните и резервните изходи, а също и ако сте запомнили пътя си след влизане в сградата.

Не се паникьосвайте и успокойте хората около вас. Оценете реалната ситуация и ниво на опасност. Постарайте се да разберете откъде е тръгнал пожарът. Запазете спокойствие, започнете движение в протиположна на опасността посока. Основната ви цел е да излезете от сградата на улицата. Пропускайте напред децата, жените и старите хора. Тези, които са изпаднали в ступор от страх, се нуждаят от специална подкрепа.

Излизайки от изхода (на сградата, на дома) на улицата, колкото се може по-дълго задържате дишането си, а още по-добре е като закриете носа и устата си с мокра кърпа или парцал от парливия дим.

Запомнете! В първите минути на пожара най-голяма заплаха е димът. Вдишвайки токсичните продукти на горенето, човек може да загуби съзнание след 2-3 минути. При по-високи концентрации на дим трябва да се движите на 4 крака. Ако чувствате силно повишаване на температурата наоколо, то е вероятно да сте в близост до огъня – движете се в обратна посока.

Ако при пожар в многоетажна сграда излизането в коридора (по стълбите) е невъзможно, значи трябва да се укриете в удобно помещение. Плътно затворете вратата зад себе си, включете вентилацията и се завийте с мокра кърпа.

При повишена температура и концентрация на дима, трябва да излезете от помещението на терасата. Ако няма тераса, остава аварийният изход – стойте на на перваза на прозореца в очакване на пожарната.

Може да пробвате да се спуснете надолу с помощта на вързани заедно чаршафи, въжета и т.н. Не препоръчваме да скачате от критична височина!

Това са основните принципи на евакуация от многоетажна сграда и последователността от действия при пожар в непознато помещение. Ако спазвате тези съвети, може да увеличите шансовете си за спасяване в една от най-сложните ситуации.