Съвети за пожарогасене при зимни условия

23 март 2016

Системата за противопожарна защита е от съществено значение за всеки тип сграда. Изборът на използваната система се основава на фактори като вида на сградата, компонентите й, типа помещения и приложението на самата сграда. Бюджетът на собственика е от съществено значение също така, за да бъде включена необходимата алармена система.

Сложността на тези системи зависи от сградата и височината й. Повечето от старите сгради не са оборудвани с подобна система. Професионалните фирми събират по-високи такси за този тип сгради поради сложността на монтажа в тях. За една сграда в строеж таксите за монтаж са по-ниски, тъй като той се осъществява много по-лесно, заедно със строителството.

Подборът на правилния вид противопожарна системата е много важен. За жилищни имоти могат да бъдат избрани:

  • Самостоятелниp
  • Мулти-разпръсквателни системи

За търговски и индустриални имоти изборът на адекватна система е от първостепенно значение. Разпръсквателните системи на водна база обикновено се използват на много места.

Сухата спринклерна система ще откриете там, където няма отопление, има хладилни съоръжения и складовете, при които има опасност от замръзване на водата. Стаи с чувствителни електронни системи като компютри, ще трябва да се снабдят със системи за предварително действие, с цел защита на електронните съоръжения от ненужни повреди от вода.

Системата с разпръсквач е полезна при забавянето разпространението на огъня, но не и за неговото пълно погасяване. За пълна защита трябва да бъдат инсталирани противопожарни аларми и ако е възможно, те да бъдат свързани с местния противопожарен екип.

Това ще помогне на пожарникарите да пристигнат възможно най-бързо с минимална загуба на време. Пожароизвестяването е свързано с топлинни детектори, които ще предупреждават хората около и в сградата за.