Ролята на пожароустойчивите врати при пожар

05 август 2016

Когато чуем за пожар идват много  въпроси, на които предварително трябва да имаме точен и ясен отговор, за да можем да определим съответно и най-правилното си поведение в случай на пожар, или авария или друга неприятна кризисна ситуация. Независимо къде се намираме , дали в  дома, или на работното си място, или пък сме  на път или в обществена сграда, при един  пожар най-важното е да се опитаме да запазим самообладание и да не се изпада в паника. Като цяло паниката само ще усложни иначе лошото  положението. За това е добре предварително да сме се погрижили и ако можем да поставим пожароустойчиви врати  , за да сме малко по - спокойни. Трябва да  се опитаме да действаме много умно и премерено, според това  както диктува създалата се обстановка.

Първото нещо, ако изпаднете в ситуация на пожар  е да  се обадите на телефон 112,  на органите за спешна помощ. В случай, че  сме открили пожара в момента на самото му  запалване, то трябва да започнетеи неговото гасене с наличните пожарогасителни уреди или средствата, с които разполагате в този момент, като преди това задължително трябва да сте съобщили на телефон 112. Важно е също да знаете и за движението през задимени помещения и коридори , което трябва  да се извършва ниско долу по пода или покрай стената, ако има  качествени противопожарни врати да бъдат затворени. Другото което трябва да сторите е  да напуснете помещението и сградата, ако пожарът е достигнал до по-големи размери. Трябва да се евакуирате внимателно, без да пречите на другите. Хубаво  е да си сложите на  устата и носа си мокра носна кърпа или бинт.  

При влизане в горящо помещение, прозорците и вратите се отварят  така, че огънят да      не ви обгори. Димът, и  най- вече  токсичният дим от синтетични материали, убива повече хора, отколкото самите пламъци , затова когато излизате от горяща сграда, се придвижвайте близо до пода,  в по - ниското има по–малко дим и въздухът е по–хладен. Имайте едно на ум и дръжте кибрита и запалките далеч от по – малките деца ако има. Друго, което можете да направите за по -голямата безопасност е да отстраните всякакви материали, които биха могли да се запалят, от печката. И много внимавайте къде поставяте отоплителните уреди, ако  имате бутилки с газ близо до къщата , то е добре да имате насочени предпазни клапи — потенциално опасни при пожар те да бъдат встрани от сградата.