Противопожарните врати спират огъня

24 септември 2016

За възникването на един пожар са нужни три елемента – запалимо вещество, кислород и топлина.  Огънят не може да съществува, ако няма храна, която да го поддържа, както при нас хората. Пожарникарите са разбрали тази слабост и работят на  този принцип при пожари в горите, за да успеят да  спрат разпространението на огъня. Това става  като изсичат и изорават една голяма ивица земя, която има за цел да  препречи  пътя на огъня. 

Ние  имаме нужда от кислород, за да дишаме, огъня също се нуждае от кислород, за да гори. Хвърляйки  малко  пръст или противопожарно одеяло върху огъня, то той ще го задуши. Не е необходима пълна липса на кислород, за да може огънят да се потуши. Кислорода има  нормалните 21 процента, ако той се намали  до 15 процента, много от веществата, които са запалими течности, както и  някои твърди материи  ще престанат да горят. Източник на топлина, който може  да се запали, и от който да тръгне всичко, може да е  един обикновен отоплителен уред, или  претоварена електрическа мрежа, малка искра или сгурия.  
 
Запомнете видите ли  дим, особено ако излиза от нагорещена животинска или растителна мазнина,  то след секунди може да пламне силен огън. В повечето домове няма пожарогасители, но е задължително в обществените сгради, офисите и фабриките да има, тъй като законът изисква това. Има няколко основни  видове пожарогасители обслужване които са с пожарогасители  с вода, разтворени в течност химикали, както и с пяна, прахообразни и с въглероден двуокис.  Всеки един пожарогасител, съдържа халони,  които с течение на годините  излизат от употреба. Смята се  че те  разрушават озоновия слой в атмосферата. При избора на такова средство за безопаснот на всеки един има  видове картинни символи, които показват в какви ситуации могат да се използват  и в какви не.   
Пожарогасителите  имат и букви  като A, B или C,  които показват конкретна класификация на пожар. Газта,  който е в бутилката, е под определено налягане и когато се отпусне  дръжката, този газ се  изтласква бързо  през отвора.  Поради голямото  налягане, е нужно да има и  проверки от време – навреме. Пожарогасителите трябва да се монтират близо до изхода, за да могат да бъдат по - лесно достъпни. Най – добрата защита от пожар са всички предварителни  взетите мерки, които са  за безопасност. Най- важното е, че  вещи могат да се купят, но живот не. 
В никакъв случай не  рискувайте живота си, за да се преборите с огъня. В положение,където сте на  безопасна позиция от  огъня, направете  така, че да  можете  лесно да имате достъп до изхода. При съмнения  и нямате  подходящия пожарогасител, или вече пожарът е  твърде голям, за да бъде потушен с пожарогасител,  незабавно излезте  бързо навън и се обадете на пожарната. Добре е да поставите на по – голямо разстояние всички  кибрити  и запалки далеч от децата. Всички  материали, които биха могли да се запалят, от печката също да се махнат. 
При готвене  не  желателно да сте  с дрехи с широки и висящи ръкави, понеже  могат да се подпалят. Има все по добри врати при пожар, които също биха могли да бъдат от голяма полза, благодарение на технологията им на изработка.  Причината, поради която е необходима такава врата е че е една допълнителна и надеждна застраховка при възникване на пожар. Последиците в противен случай могат да бъдат фатални както за служителите в офиса, така и за ценната информация.  Все пак, както  се казва с нещо не е като без нищо, и вземането на решение да се поставят подобни врати не е напразно. Една такава врата би осигурила значително спокойствие по отношение на възникване на инцидент с пожар и достигането му до вратите на офиса.  Отговорността е изключително важен показател за качествената и организирана работа,която може да си позволи една  организация, но подобни врати са нужни не само в офисите, но и в домът, където също биха могли да са от полза.  Пожароустойчивата врата би защитила помещението  от навлизане на огън и по – голямото разпространение на дим в помещението, което веднага  оправдава инвестицията в дългосрочен план при наличие на пожар.