Противопожарните тренировки на работа

16 юни 2017

Как да планирате и проведете противопожарни тренировки, които биха били интересни и по-малко стресови за Вашите служители.

Противопожарни тренировки... знаете, че рано или късно ще трябва да ги проведете, от известно време все се каните, но винаги оставяте за следващата седмица. Или пък вече сте се опитали да организирате такава тренировка, но служителите Ви са меко казано не ентусиазирани, и бихте искали да откриете начин да направите задачата по-ефективна и приятна за всички.

Редица работодатели споделят, че противопожарните тренировки със сигурност помагат при извънредни ситуации служителите да не изпаднат в паника и да се организират по по-бърз и безопасен начин. Често обаче при самите тренировки те изглеждат крайно неудовлетворени от това, че трябва да напуснат работните си места поради симулация, а някои дори стават невротични, тъй като ситуацията може да им напомня неприятен опит от миналото или просто да задейства определени страхове и тревожност. Непосредствено след земетресението в София през пролетта на 2012 г. група работодатели решават да организират противопожарна тренировка за служителите си, за да се уверят, че всички познават евакуационния план на сградата. В последствие постъпват оплаквания срещу работодателите, тъй като шокът след скорошното бедствие предизвикал искрена уплаха, щом служителите чули алармата. Това е само един от примерите за това колко внимателно и умерено трябва да бъдат планирани подобни тренировки.

Как да организирате противопожарните тренировки?

       Добре е да сформирате малък комитет от 5 или 6 души от различни департаменти на фирмата, които да работят заедно по изработването на план. Кои са най-удобните изходи за всяка част от сградата, кои са възможните им алтернативи, както и най-подходящите събирателни пунктове след евакуацията. За да имат реален ефект тези тренировки, добре е да направите серия от три или четири поредни събития. Добра тактика е да накарате служителите да се разделят по двойки. Така вместо отделни хора да се лутат сами, те ще са малко или повече отговорни за това доколко колегата до тях е наясно с организацията при евакуация. Преките началници на всеки екип са отговорни за преброяването на хората на сборния пункт. Сборните пунктове трябва да бъдат на безопасно разстояние, тъй като част от възможните инциденти предполагат експлозии, изтичане на газ, бомбени заплахи и други.

Как да определите ефективността на противопожарните тренировки?

      Определете предварително времетраенето им, например 10 или 15 минути до сборния пункт, в зависимост от това колко е голяма сградата. Може да има 5 минути толеранс между отделните етажи. Пребройте каква част от хората не са достигнали сборния пункт навреме. Това навярно означава, че са се лутали по евакуационния маршрут. Ако има прекалено много хора, които се бавят, то или времето дадено не е било реалистично или указанията по маршрута не са били ясни. Повтаряйте тренировката, докато броят на закъснелите не бъде намален до нула.

Как да мотивираме служителите да действат бързо в случай на противопожарна тренировка? 

      Позволете не служителите си да останат извън работното си място до даден час. Ако алармата се включва в 11 часа и се предполага, че за 15 минути всички трябва да бъдат на сборния пункт, кажете им че имат време до 11:30 за кафе и почивка. Това ще ги оживи и ще ги мотивира да стигнат по-рано до сборния пункт, за да имат повече време за отмора след това.

      Пригответе фирмени сувенири. Обяснете им, че само тези, които се вместят в посоченото време, ще получат награди.

       В случай, че в офиса Ви се звучи музика, дайте преимущество на първите пристигнали да изберат каква музика да звучи през този ден.

Как да се уверим, че действително има траен и позитивен резултат от противопожарните тренировки?

       Един от често препоръчваните методи е организирането им без служителите да бъдат предупредени. Тази практика е противоречива, тъй като дори и хората да не изпаднат в паника (което е добър знак), то със сигурност те са подложени на много голям стрес. Възможните причини, по които алармата в дадена сграда се включва, са десетки и обикновено служителите разбират едва след като напуснат сградата, че това е било симулация.

       Друга практика е да променяте всяка тренировка с по нещо. Тъй като всеки авариен маршрут или изход си има алтернатива, може да поставите табела, че този изход  е блокиран и така служителите трябва да се отправят към следващия най-близък изход.

      Може да направите пунктове, на които да поставите ефективни пожарогасители и да има човек, от екипа, който трябва да погаси малък импровизиран пожар. Ситуацията на дим, при която бързо трябва да се разпределят и поставят правилно маски също е добър начин да усложните евакуацията. Може също така да закачите въпрос на всяка от пожарозащитните врати, свързан с информацията относно самата врата на етикета й. Например, за колко време вратата може да бъде изложена на огън, без да поддаде. На етикета й следва тази информация да бъде изрично посочена. Вратата се отваря едва след като служителят е открил отговора.