Профилактиката на комина предпазва от пожари

09 август 2022

Началото на месец септември е идеален за извършване на  профилактика на комина, съветват специалистите. През тази част на година се налага да се почисти и котела на отоплителната система. Интересен факт е, че през XVI в. в Англия за първи път възниква професията коминочистач. Тя се налага, защото запушените комини често са причина за възпламеняването им. Наред с това, когато комините са запушени към стаята се връща дим, който е вреден за здравето на обитателите. По тази причина, след като напреднала биологията и други науки, то хората започнали да се замислят за ефективността на запалването на огън в домашната камина или печка.

Миналото

Историята на коминочистачите включва първия записан случай на запушване на комин. Именно през XVI в. станало модерно да се монтират комини. Най-често това правили богатите, които живеели в големи имоти и замъци, като замъка Лийдс в Кент, Англия. Тогава се наложила тенденцията да се монтират комини. Не след дълго обаче и средната класа започнала да монтира комини на домовете си. Те все по-често започнали да се запушват, защото вместо дърва за огрев – хората започнали да ползват въглища. Изгарянето на въглища оставяло лепкави отлагания от сажди в големи количества, които трябвало редовно да се почистват, в противен случай димът изпълнял къщите с токсични изпарения, а понякога и се случвало да има непредвидени пожари.

Риск

Всяка година в Съединените щати има повече от 25 000 пожара в комини, причиняващи материални щети на стойност над 125 милиона долара. Тази повреда до голяма степен се дължи на пламъците в долния комин, които мигрират нагоре, за да се напукат, изкривят, стопят или по друг начин да повлияят отрицателно на зидарията или металните стени на комина. В най-тежките случаи пожарите в комини могат да унищожат къщи и да застрашат живота. Хубавата новина е, че тези трагедии могат да бъдат избегнати с редовна профилактика на комина. 

Почистване

Липсата на редовна профилактика именно е причината за тези пожари. По тази причина е добре да се огледате за коминочистач наблизо и да го потърсите в началото на септември. Тогава именно времето все още е слънчево и позволява да се почистват комините. Важно е да изберете добър специалист, защото и лошо почистения комин също би могъл да е причина за пожар. Тъй като много дефекти, които водят до пожари в комина, като например спукана обвивка на димоотвода, не се виждат с невъоръжено око, от решаващо значение е да извикате добър коминочистач. Този професионалист ще ви информира за всяка повреда и, ако желаете, ще я поправи, както и ще премахне сажди, креозот или препятствия като птичи гнезда.

Виновник

Основният виновник за пожарите в комините е креозотът. Това силно запалимо, тъмнокафяво вещество покрива стените на комина, когато страничните продукти от пожар (дим, пари и неизгоряла дървесина) кондензират, докато се движат от горещата камина или печка на дърва в по-хладния комин. Ако температурата в комина е достатъчно висока и натрупването на креозот е достатъчно дебело, креозотът може да се запали и този огън може да се разпространи и да е причина за нежелани щети в дома. За да сведете до минимум натрупването на креозот, изгаряйте само подправена твърда дървесина, която е изсъхнала поне шест месеца и съдържа съдържание на влага не повече от 20 процента, което можете лесно да тествате с влагомер за дърво.

Без бензин

Никога не използвайте бензин и керосин, за да запалите огън – тези течности са силно запалими и могат бързо да предизвикат пожар. По същия начин не изгаряйте въглища, освен ако нямате печка на дърва, защото тя може значително да повиши температурата на димоотвода, увеличавайки риска от пожар в комина.

Без плат 

За разпалване на огъня в камината, печката, се придържайте към изсушени клонки или клони. Не използвайте плат, защото е лош избор - отделя големи количества дим, когато гори. Използвайте скъсани или смачкани стари вестници или шишарки за разпалки. Никога не използвайте картон или лъскава хартия (като страниците на списание), защото и двете съдържат химикали, които могат да изхвърлят токсини в комина и дома при изгаряне.

Отоплителна система 

Есента е подходяща както за профилактика на комина, така и за профилактика на котелната система. Този вид система  живее и от потока гориво в пещта. Котлите, които имат най-много проблеми, са тези, които нямат много добър контрол върху това колко равномерен и постоянен е този поток. Този принцип е още по-важен при приложения с чести колебания на натоварването. Системата трябва да контролира подаването на гориво, тъй като дори леко прекъсване на подаването може да причини смущение в товара. Дозирането на горивото в котела трябва да съответства на изискванията за натоварване или процесът няма да бъде в равновесие. В случай, че не е в равновесие, би могло да се стигне и до непредвидено запушване, а това да доведе до пожар.

Внимавайте с горивото

Винаги внимавайте какво е количеството на горивната суровина, която сте поставили в котлето. Следете и количеството въздух в него. За правилното изгаряне на горивото вътре в котела е необходимо определено количество кислород. Ако има твърде малко въздух, въглеродът в горивото ще се окисли, образувайки въглероден окис. Това води до отделяне на по-малко топлина, тъй като горивото не е напълно изгоряло, което намалява ефективността на използване на горивото. Ниският въздух генерира сажди, дим и въглероден окис, всички които са опасни. Твърде много въздух също намалява ефективността. Допълнителният въздух идва студен и изпращагорещия такъв, губейки се топлина. Оптималният процес осигурява точно достатъчно въздух за безопасното изгаряне на горивото. 

Проверката  

Не забравяйте да проверявате редовно и да правите профилактика на тръбите на отоплителната ви система. Котленият камък ще се натрупа върху топлообменните повърхности поради висока твърдост на водата, неподходящи химикали и нередовно продухване. Така би могло да се запушат някои от тръбите, да причинят излизане на системата от равновесие и да се предизвикат пламъци. Винаги внимавайте в работата си с отоплителнта система, защото тя би могла да възпламени дома ви. Наред с всичко до тук е добре да знаете, че близо до котела не бива да има бързо запалими предмети и материали. Понякога се случват аварии, при които е възможно именно поставените в близост запалими материали да предизвикат пожара.