Презареждане на пожарогасители

22 май 2016

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД извършва презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители:

■ прахови пожарогасители
■ водни пожарогасители
■ водопенни пожарогасители
■ пожарогасители с въглероден двуокис /СО2/.

Презареждането се извършва посредством най-ново поколение машини за пожарогасители - на водещи в областта немски производители.

Услугата се извършва от специалисти,притежаващи необходимата професионална квалификация, които са преминали техническо обучение за проверка, ремонт и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители.

След презареждането на пожарогасителите поставяме гаранционен стикер за период от една година, с който гарантираме, че услугата е извършена качествено.