Превенция и контрол на огнените стихии

28 декември 2016

Превенцията и контрола на огнените стихии включват редица фундаментални дейности като идентифициране и потушаване на огъня, както и вторични дейности, свързани с проучвания и обучение в сферата на пожарната безопасност, поддръжката и подобряването на огнеборната екипировка.

Преди Първата Световна Война малко институции обръщат внимание на пожарната превенция, тъй като повечето от отделите за противопожарна безопасност са ангажирани предимно с потушаването на пожари. След ПСВ повечето градски зони установяват свои звена за борба с пожарите, които се концентрират повече върху мерките за превенция като повишена обществена информираност, интегрирането на средства за противопожарна защита при проектирането на сгради, машинни и индустриални съоръжения, намалявайки потенциалните източници на огън, както и наличието на устройства като пръскачи иефективни пожарогасители, които имат за цел да минимизират последиците от вече избухнали пожари.

Повишената обществена информираност относно причинителите на пожари в ежедневието, както и относно възможните ефективни реакции са ключови за ефективната превенция. За да намалят вероятността от пожари и техните потенциални щети, повечето общини описват код с правила и регулации, чието изпълнение бива контролирано от местни инспектори. Сградите биват проектирани така че да разделят и изолират определени зони с цел огънят да не се разраства. Инсталирани са средства за противопожарна безопасност като аларми, изходни знаци, изолираща екипировка покрива материалите, които са лесно запалими или биха могли да избухнат, инсталират се пожарогасители през определено разстояние във всички помещения. Все по-често се използват огнезабавящи материали в боите или химическите покрития на много мебели, същите се използват и при изработването на съдове за съхранение на лесно запалими вещества, като дърво и текстил.

Изследване в САЩ, проведено в продължение на 10 години, установява, че най-честата причина за пожари (23%) са електрически уреди и контакти, друга честа предпоставка са цигари и пепелници (18%), нагряване, причинено от триенето на индустриални машини (10%), пренагряването на запалими материали (8%), горещи повърхности като печки, фурни и котлони (7%), горелки (7%), горивни искри (5%).

Най-простият механизъм за предпазването от разрушителни пожари е противопожарната аларма, която предупреждава хората в сградата, пожарните служби и помага по-лесно  да бъде определено местонахождението на сградата, както и локацията на самия пожар вътре в сградата. Освен алармите, които се задействат от хората, съществуват и аларми, които сами засичат симптомите на пожар и се активират автоматично. Те съдържат чувствителни устройства, които се активират при определена температура, детектор за нарастване на скоростта, който се задейства от рязко повишаване на температурата, както и от детектори за пушек, отчитащи присъствието на пушек, йонизацията на въздуха и наличието на светлина в помещението.

     Редица обществени сгради са оборудвани с автоматични пръскачи, които започват да изпускат вода, щом засекат огън. Ефективността на този вид устройства е доказана чрез емпирични данни, натрупани през годините в целия свят. В сградите, които такива системи са инсталирани огънят бива потушен малко след избухването му в 65% от случаите, в 32% от случаите, той бива забавен до пристигането на Пожарните служби. Едно от основните притеснения по отношение на пръскащите системи са щетите, които могат да бъдат нанесени от вода особено в помещения с наличие на скъпа техника. Това е причина много компании да залагат на висок клас ефективни пожарогасители, вместо на пръскащи системи.

Съществува и богата гама от подвижни съоръжения за борба с огнената стихия, започвайки от кофи, стандартни пожарогасители и стигайки до професионални устройства, които са използвани от пожарникари. Част от по-често срещаната екипировка са стълби, спасителни камиони, водни танкове, маркучи, издигащи се платформи, хидравлични лифтове и други.

Противопожарни лодки служат за борбата с пожари на кораби и шлепове. Освен вода се използват и редица потушаващи вещества, пяна и изолиращи смеси за погасяването на горящи масла и водоустойчиви материали.

Борбата с огъня е борба с времето. Първоначалният приоритет винаги е спасяването на всички хора, които са в горящото здание. Следващи по важност са пламъците в зони, които крият потенциал за разрастване на пожара към околните структури. Типична е така наречената техника отгоре и отдолу. Често за потушаването на пожара се работи от самата вътрешност на сградата особено, ако пожарът е избухнал по ниските етажи. Междувременно стихията бива атакувана отвън и отгоре, за да се предотврати нейното разрастване в района.

В селските райони нуждата от пожарни камиони е още по-належаща, тъй като конкуренцията с времето там е по-агресивна. Пожарите в храсти, трева и гори обикновено биват потушени, използвайки същите техники като при структурните пожари. Често се използват самолети, приспособени да разпръскват вода върху определяна площ.