Ползи от вратите при пожар

20 октомври 2016

Основна грижи, след здравето на всеки един е добрата грижа  за частното и общественото строителство. За целта се строят все по – сигурни и надеждни сгради, които могат бързо и успешно да защитят живота на всеки един изпаднал в беда, както  и тяхната собственост. Взимат се сериозни мерки в  противопожарните и димоотводните системи, които стават част от всяка една сграда и жилище. На пазара се  предлагат висококачествени и напълно ефективни пожарогасители обслужване и системи, които изпълняват всички технически изисквания за една пълна противопожарна безопасност. 

 
При нов строеж на къща ви препоръчваме да поставите противопожарни и димоотводни системи, които да се комбинират със стандартните решения на интериора ви.   Благодарение на постоянно измислящите се мултифункционални системите за врати, прозорци, всякакви фасади или стени, ще разрешите проблема с тяхното  използване във всички части на сградата. Това е  начин, при който всяка една поставена система ще изпълнява своите основни функции, както и много  допълнителни, като  топлоизолация, автоматизация и други.  С поставянето на врати при пожар, вие  осигурявате на вашият дом, или офис  възможност за изпълнение на всички нормативни изисквания за сигурност.  При строеж и обзавеждане трябва да се стремите всички външи и интериорни врати на сградата, заедно с  преградните стени,  да са в пълна хармония.  
 
В днешно време е напълно нормално да се  поставят  противопожарни врати в болници и други заведения, където пребивават голям брой хора, които по – бавно се придвижват и има голяма  опасност към пожари. Малко по- малко  вратите успяват да  намерят приложение в химически лаборатории, независимо от естеството на провежданите изследвания и какви материали биват използвани. Вратите са идеален избор за поставяне на работни места,  където се използва високо напрежение от електропреносната мрежа.  Запомнете и махнете своите предрасъдъци! Врати, които са при пожар, могат да се поставят навсякъде, където има нужда от защита, дори и там,  където няма директна  опасност от възникване на какъвто й да е било пожар, все пак една подобна врата никога не е излишна,  щом става дума за  опасност от случаен инцидент. Какво представляват тези противопожарни врати. Има стандартни такива, които са оборудвани с 1 лагерна и 1 пружинна панта. При интензивно натоварване е желателно да се сложи и допълнителен горен механизъм на затваряне вместо пружинна панта. Има  пожароустойчиви дръжки и брава, която е нужно съвсем  обикновенен секретен патрон с ключ. 
 
Има  стоманен болт  от страната на пантите. В зависимост от самите  условия на експлоатация и степен на огнеопасност се предлага еднокрили и двукрили плъзгащи се врати, които има  функция против самият дим при един пожар. Тези  врати се препоръчват за помещения, където е на лице  по -  висока концентрация на хора, и при един пожар има  голяма  опасност от разпространението на отровни газове, а именно места като  болници и супермаркети, както и на строителните магазини, дори и на  изложбени помещения. Когато една врата е оборудвана с  димозащита с голямо  уплътнение, то безопасността е по - голяма. Благодарение на неръждаемата стомана, от която са направени, се  увеличава и сигурността. 
 
Има и  противопожарните врати, които са дървени и те могат спокойно  да се използват и като допълнително средство за евакуация на хора.  Вратите помагат на  пожарникарите да достигат до огнището на огъня много по лесно и бързо, което е един голям техен плюс. Тези врати помагат  и за запазването на ценни вещи в помещението.  Според наредбите,  противопожарни врати,  трябва да се монтират във вентилационни шахти и други помещения, които са предназначени за евакуация на хора. Технологиите са толкова развити в днешно време, че подобни врати се продават все повече и държат позициите си на пазара.