Пожарни врати

29 април 2018

Когато става въпрос за пожар у дома, в офиса или в обществените сгради, най- доброто решение е превенцията. Детекторите за дим, пожарогасители и аварийни изходи са ключови в случай на извънредна ситуация, но често сме склонни да пренебрегваме пожарните врати. Противопожарната врата не е обикновена врата. Тя е специално предназначена да предотврати преминаването на пламъци, дим и топлина мястото на пожара към други места на дома или сградата. Подходящата пожароустойчива врата и правилната й инсталация забавят огъня и осигуряват време за безопасно бягство и привеждане на огъня под контрол.

Пожарната врата (на английски: fire door), позната още и като противопожарна, огнеупорна, огнеустойчива, пожарозащитна врата, има за цел да ограничи разпространението на огъня и дима, така че хората и имуществото да бъдат защитени. Осигуряват необходимото време за евакуация и улесняват борбата със стихията. Употребата и е препоръчителна на места с повишен риск от възникване на пожар — заводи, хотели, болници, специализирани помещения, обществени сгради с голям човекопоток.

Както става ясно двете основни функции, които ни дават пожарните врати са :

  1. когато са затворени, те представляват преграда за спиране на разпространението на огън и / или дим
  2. когато са отворени, те осигуряват лесна евакуация.

Очевидно е критично важно тези две функции да работят в абсолютна хармония, т.е. преградата за разпространението на огъня и / или димът не бива да пречи на възможността за бърза евакуация.

Повечето от пожарните врати действат точно като всяка друга врата. При пожар обаче те изпълняват жизненоважна и специфична задача, като изгарят с определена скорост и осигуряват преграда за задържане на огъня от другите стаи. Противопожарната врата трябва да бъде внимателно проектирана, конструирана и изпитана според подходящ стандарт, за да се гарантира, че при необходимост тя ще изпълнява своята функция  както се очаква.

Противопожарната врата е цяла система от компоненти, които взаимодействат заедно, за да изпълняват като обща единица. Хората, които не са добре запознати със сложността на пожарната врата, може да не разпознаят кога са поставени грешни компоненти на вратата (например неправилни панти). Поради това те могат неправилно да предположат, че вратата ще работи по очакван начин и ще осигури необходимото ниво на безопасност.

Противопожарните врати трябва да бъдат снабдени с уплътняващи пломби. Тези уплътнения са латентни при нормални условия, но се разширяват значително в случай на пожар, за да се запълни пролуката, която винаги съществува между вратата и нейната рамка. Тези уплътнения обикновено се поставят в специални канали, обработени във вертикалните секции и горния край на рамката на вратата. Те съдържат различни материали, като натриев силикат или графит, които се разгъват по различен начин.

Ясно е, че разстоянието между пожарната врата и нейната рамка е много важна и трябва да се има предвид при разглеждането на пломбата. По принцип тази празнина не трябва да надвишава 3 мм по вертикалните секции и горния ръб.

Често не се оценява, че димът е по-голяма заплаха за живота, отколкото са самите пламъци, особено в ранните етапи на пожара. По този начин пожарните врати също могат да бъдат снабдени със студени уплътнения, които предотвратяват преминаването на дим около ръбовете на вратите.

Пожарозащитата е неразделна част от грима на всяка сграда, не само за безопасността на хората вътре, но и за самата сграда и за всякакви околни структури. Нека да разгледаме някои интересни факти и цифри за пожарните врати и противопожарната безопасност.

-          Стъклените пожарни врати обикновено издържат на температура до 870 градуса по Целзий. Това е повече от три пъти повече от стандартните стъклени врати или прозорци.

-          Пожарните щети съставляват огромен процент от застрахователните вземания в целия свят. През 2014 г. са били изплатени около 1 милион паунда за застрахователни полици, свързани с пожари, само в Обединеното кралство.

-          Около 14% от хората казват, че в случай на пожар те няма да знаят какво да правят и ще следват само потока от хора.

-          Пожарните врати са първата линия на защита срещу пожар в сграда.

-          След огромния пожар в Лондон през 1666 г. градът приема първите си строителни правила, изискващи каменни и тухлени къщи с огнеупорни стени.

-          Вдишването на дим е основната причина за смърт и нараняване при пожар и представлява по-голяма заплаха за хората от самия пожар. За щастие противопожарните врати са способни да ни защитят.

-          Всички елементи на пожарната врата трябва да са оценени с риска от пожар. Това включва всичко - от ключалки и панти до уплътненията.

-          Всички пожарогасителни врати трябва да бъдат снабдени с устройство за автоматично затваряне, което може да се самозатвори в случай на пожар.

-          Противопожарните врати всъщност са най-важната пасивна система за противопожарна защита в сграда - те се използват основно за "разделяне" на огъня, за да се ограничи разпространението му в цялата сграда и околните сгради.

Противопожарните врати могат да се различават значително от дизайна на функционалните заготовки на вратите до атрактивните твърди и остъклени конструкции.

Видове:

Според времето се разделя на класове – от EI 15 до EI 120 (от 15 мин. до 120 мин.), като най-често в практиката се използват EI 60, EI 90 и EI 120.

Пояснение: EI (emission insulation) - emission — непропускливост на продукти на горене, insulation — изолация на помещението от пожара.

Според крилата вратите биват — еднокрили и двукрили.

Според външното покритие могат да бъдат — метални и стъклени (изцяло или частично).

Металните врати могат да бъдат също така и с вградено пожароустойчиво стъкло.

Стъклените могат да бъдат направени от два вида профили - метални и алумуниеви. Алуминиевите са най-разпространени на пазара поради тяхната лекота за монтаж и носене до обекта съответно.

Стъклените противопожарни продукти могат да бъдат както само врати - еднокрили и двукрили, врати с фиксове също така,така и фиксирани прозорци(фикс) - отваряем или неотваряем.

Според окачването биват — на панти и плъзгащи.

Всички врати трябва да бъдат с придружената документация към тях.

Пожарните врати от клас Е са подходящи за Вашата жилищна сграда с гараж. Една пожароустойчива врата от клас E трябва да бъде монтирана между гаража и жилището. Период на съпротивление: 30 минути.

По проект, пожарните врати се държат постоянно затворени, като се добавят автоматични устройства за затваряне, а тяхното отваряне обикновено е в нарушение на разпоредбите за пожарна безопасност.

Разпоредбите около пожарните врати се прилагат не само към самите врати, но и към рамката около тях, тъй като това се счита за част от конструкцията.

Противопожарните врати могат да бъдат направени от различни материали, от алуминий и стомана до стъклени врати, въпреки че дървеният материал (обикновено дъб) е най-често срещаният и предпочитан.

Целта на уплътнението около ръба на рамката на вратата е да остане неактивна, докато избухне пожар, като по този начин ще се разшири с помощта на топлината, за да се образува бариера с вдлъбнатини около страните на вратата. Някои врати са  снабдени с уплътнения само за дим, които реагират без да се налага повишаване на температурата, предотвратявайки потенциално смъртоносно проникване на дим през пожарни врати.

Комбинацията от двете е най-добрият начин да се гарантира максимална безопасност.

За да удостоверим, че пожарните врати и свързаните с тях компоненти отговарят на изискваните от закона нива, те се подлагат на стриктни тестове съгласно стандартите. Това ще гарантира, че всички компоненти се допълват взаимно в своите възможности за пасивна пожароустойчивост.

Поддръжка на пожарните врати

Поддръжката на пожарните врати и всъщност цялата пасивна защита в сградите е от първостепенно значение през целия живот на сградата.  Информацията за местонахождението и детайлите на пасивната противопожарна защита и нивото на предвидената пожарозащита трябва да бъдат включени в одобрените строителни планове и строителни разрешения. Всяка промяна, различна от поддръжката или ремонта на пасивната противопожарна защита, включително всяка врата, изисква съгласие.

Въпреки че пожарните врати са по същество различни в сравнение с нормалните врати, не всеки ги третира като такива. Един общ навик, който ще видите при  използването е, че  пожарните врати се държат отворени през деня. Това не е безопасно и противоречи на правилата за противопожарна безопасност и отрича основните предимства на пожарната врата. Когато вратата е отворена, как се предполага, че ще задържи огъня?

В случай на авария, вратата трябва да работи автоматично. Ръчната спирачка на вратата пречи на тази функция. Най-добрата алтернатива е да инсталирате безжична защитна врата. По този начин можете да запазите вратата отворена за целите на достъпа, но имайте предвид, че тя ще се затвори автоматично, ако пожарната аларма започне да звучи.

Може да Ви се струва лесно да поставите пожарна врата, но това трябва да се случи от  обучени професионалисти. Противопожарната врата е направена от специално предназначени компоненти. Рамката и железария - дръжка, брави, панти - трябва да бъдат с маркировка "СЕ", по поръчка на пожарната врата и правилно поставени от експерт. Изискванията са различни в зависимост от настройката и за това е важно да се доверите на професионалист.  Освен това специалните уплътнения, които са характерни за пожарните врати изискват професионална инсталация, за да се гарантира, че те ще  работят надеждно в случай на авария.

Поддръжката е необходима, за да предпазите пожарните си врати през годините. Трябва да внимавате да проверявате и инспектирате редовно пожарните врати , като се препоръчва това да става  на всеки шест месеца. Специализираната маркировка за пожарни врати също е полезна - тя комуникира важна информация за пожарна безопасност и инструктира обитателите за това какви действия да предприемат при аварийна ситуация.

Свържете се с професионалните съветници по пожарна безопасност, за да сте сигурни, че разполагате с правилния план за пожарна безопасност за Вашия имот. Ако се нуждаете от съвет за най-подходящите противопожарни врати или информация и обучение във връзка с всеки аспект на противопожарната безопасност, екипът на Пожарна Техника ООД.