Пожарна безопасност в складови помещения

07 януари 2017

Когато фирмите мислят за пожарна безопасност, те обикновено се задоволяват с разписаните от закона правила. Въпреки че тези правила са задължителни и трябва да се спазват, не бива да забравяме, че те са препоръчителният минимум и че съществуват ефективни техники отвъд, установените от закона. Ето и някои от най-често срещаните заблуди:

- Моят склад току що премина през противопожарна проверка, значи е в унисон със законните изисквания.

- Моят склад току що премина през противопожарна проверка, значи е в пълна безопасност.

- Моят склад е снабден с напоителна система и няма как да бъде опожарен.

 

Въпреки че често говорим за безопасността в нашите хранилища като за приоритет, инвестициите в проекти за по-доброто им обезопасяване рядко са приоритет. Трудната достъпност на приложима информация относно регулациите и методите за пожарна безопасност, страхът да поискаме външна подкрепа в комбинация с факта, че може  би наскоро сме преминал през инспекция, са едни от основните причини често да тънем в блажено невежество относно реалните измерения на противопожарната защита. Със сигурност много фирми могат да оперират при описаните условия без особени препятствия. За съжаление, някои компании могат да се окажат жертва на сериозни палежи, големи, дори катастрофални загуби, с риск за живота на техните служители.

 

Пожарната инспекция може да варира силно в зависимост района, както и от самите инспектори. Много вероятно е един инспектор, отговорен за жилищен район, да не е толкова наясно с условията за безопасност, както инспектор, работещ в индустриалните зони на града. Инспектор, който се е борил с широко мащабен огън в складове и промишлени помещения със сигурност би бил по-чувствителен към характеристиките на Вашата собственост. Като цяло инспекторите към държавните институции оглеждат повече за стандартните предпоставки за пожар, които могат да бъдат част и от пожарната безопасност на дома: блокирани пътеки или изходи, увредени напоителни системи, липсващи или неизрядно поддържани пожарогасители, индикираниврати при пожар и изходни светлини, натрупвания на запалими отпадъци, неправилна употреба на електрически уреди. Инспекторът по пожарната безопасност навярно няма да е в състояние да измери класа на риск от пожар на сградата или на продуктите, които се съхраняват в нея, както и няма да има квалификацията да провери инженерните характеристики на пръскащи системи и пожарогасители.

В случай, че сте правили разместване в подредбата на склада инспекторът няма да забележи това освен ако изрично не му го кажете,  а опитът показва, че по време на инспекциите отговорните лица избягват да споделят каквато и да било информация по отношение на хранилището. Така наречените противопожарни  кодове са създадени, за да гарантират минимална безопасност, колкото и да са детайлни този вид регулации не могат да обгърнат всички възможни детайли. Като пример можем да използваме указанията за пътна безопасност. Това че спазвате условията на движение по пътя не Ви гарантира, че няма да се окажете в центъра на пътно транспортно произшествие. Този вид правилници са създадени, за да намалят значително риска от инциденти. В случая с противопожарните показания, и за да укажат границите, отвъд които следва да се евакуират хора и да се намесят професионалните служби за борба с огнените стихии.

Пръскателните системи са проектирани да покриват определен тип материали със съответната им подредба. Промяна на материалите или палетите би увеличила опасността от огън. Увеличаването на количеството изделия в склада, също намалява ефективността на първоначално поставената инсталация. Важно е да знаете също така че не всички пръскащи системи имат свойството да потушават пожари. Някои от тях са проектирани с тази цел, но други само за да задоволят минималните изисквания за ограничаване и забавяне на огъня, докато се намесят пожарните служби.

 

И все пак, как да де уверите в степента на защитеност на Вашия склад?

     Малко допълнителни знания и възприемането на някои от техниките на противопожарното инженерство могат да се окажат полезни за тази цел. Тъй като разчитането на пълната документация в тази сфера е прекалено трудоемка и почти невъзможна задача за неспециалист, препоръчително е да потърсите кадър, който има по-задълбочена представа от пожарна безопасност и би могъл да Ви помогне с контрола и подобряването на условията в склада ежедневно.

 

Такъв специалист би могъл да отговаря за ежедневното изпълнение на следните изисквания:

- Състояние на напоителните системи.

- Ежемесечна поддръжка на пожарогасителите

- Разстояние между материалите и пръскачите

- Разстояние между самите материали. Колони от кашони или чували трябва да имат отстояние помежду си.

- Пътеките без изход  в края не бива да бъдат дълги повече от 20 метра, така че в случай на пожар да има максимална видимост върху тях.

- Правилната употреба на електрически уреди в склада.

- Поддържането на подробен писмен план със схеми, какво се намира в различните части на склада.

- Засилено внимание върху това къде се съхраняват пластмаси, запалими вещества, аерозоли.

- Максималното приложение на огнеупорни материали