Пожарна безопасност в дома или какво трябва да знаем за пожарогасителя вкъщи

31 декември 2016

Пламъците се нуждаят от гориво, кислород и топлина или пламък, за да бъдат възпламенени. Пожарогасителите са устройствата, създадени, за да неутрализират тези фактори, като прилагат  агенти за охлаждане на горящите материали или пък за отстраняването на кислорода от мястото на горене. Пожарогасителите могат да съдържат вода или задушаващи материали, като въглероден диоксид, например. С изваждането на обезопасяващата игла от горната част на пожарогасителя и с притискането на вентила на върха на цилиндъра, потушаващият елемент бива освободен от пожарогасителя под изключително високо напрежение.

 

Как работи един пожарогасител?

В горната част на цилиндъра е разположен  по-малък овален резервоар, който е пълен с компресиран газ. Изпускателен клапан играе заключваща роля за този резервоар и не позволява изтичането на газа. В момента, в който издърпате обезопасяващата игла и натиснете вентила  на пожарогасителя, тя притиска задействащия лост, който пък притиска клапана надолу, за да разкрие пространство за дюзата. Компресираният газ бива изпуснат, упражнявайки натиск върху потушаващия агент и изтласквайки дюзата навън под изключително високо налягане.

Въпреки че инстинктът на хората обикновен ги кара да насочват пожарогасителя директно към пламъците, за да има ефект, той трябва да бъде насочен към самото гориво или друг възпламеним материал, който е в основата на пожара.

 

Водни пожарогасители:

Водните пожарогасители са пълни с обикновена чешмяна вода и обикновено налягането е причинено от въздух, който се съхранява в тях. Най-типичният начин да неутрилазирате пожар с такъв вид пожарогасител е като го насочите към пламъците. Важно е да знаете, че този вид погасяване не огъня не винаги е ефективен, в зависимост от това какво е причинило пожара.

 

Сухи химически пожарогасители:

Този вид пожарогасители са пълни с пяна и пудра, обикновено калиев бикарбонат или натриев бикарбонат (хлебна сода) и са пресирани с азот. Натриевият бикарбонат е ефективен, тъй като се разпада при 158 градуса по Фаренхайт и освобождава въглеродния диоксид, който задушава кислорода в момента, в който се разгради. Сухите химически пожарогасители прекъсват химическата реакция между пламъка и кислорода, като капсулират горящия материал с тънък слой от пудра и пяна.

 

Важно е да знаете:

-  Видът запалим метал трябва да определя какъв Д-клас пожарогасител ще използвате.

-  Пожарогасителите с меден агент би следвало да се използват само за потушаване на литий и  на метали с литиева сплав.

-  Пожарогасителите с натриев хлорид следва да се използват, когато запалените материали съдържат магнезий, натрий, уран или алуминий на прах.

Пожарогасители с въглероден диоксид:

Въглеродният диоксид е незапалим газ. Този вид пожарогасители са под толкова силно напрежение, че не рядко изстрелват парченца лед. Тъй като въглеродният диоксид е по-тежък от кислорода и изключително студен, той отстранява кислорода от зоната на горене и я охлажда.

Не забравяйте, че добрата поддръжка на пожарогасителя е задължително изискване за неговата ефективност.

Как да използваме пожарогасителя:

Преди да приложите на практика пожарогасителя, прочетете инструкциите за употреба. Въпреки че съществуват десетки видове пожарогасители, те работят по относително идентичен начин.

Типичният пожарогасител съдържа 10 секунди пожарогасителна сила. Това времетраене ще е по-кратко, ако някаква част от съдържанието на устройството вече е била употребена. Винаги четете упътването и на пожарогасителя след закупуването му и се уверете, че сте наясно с частите, съдържанието и механизмите за задействането му. Силно препоръчителни са профилактични проверки от специалисти, както и практически трейнинг.

В момента, в който пожарът е потушен, не се отдалечавайте. Наблюдавайте мястото на тлеенето, тъй като огънят може да се възобнови дори и от искра или тлееща песъчинка.

Винаги презареждайте пожарогасителя веднага след употреба.

 

Най-важните стъпки, които трябва да запомните:

  1. Издърпайте обезопасяващата игла, която ще задейства отключващия механизъм на пожарогасителя и ще позволи изтласкването на неговото съдържание.
  2. Целете се в основата на пожара. Колкото и да Ви се иска да неутрализирате самия пламък, помнете, че целта е да се изолира неговият причинител.
  3. Натискайте вентила плавно.  В момента, в който го изпуснете струята ще бъде прекъсната.
  4. Движете пожарогасителя от една страна към друга. С леко люлеещо се движение се уверете, че пълната площ на възпламеняване ще бъде покрита.

За да подобрите ефективността на пожарната защита в дома си, уверете се не само че са налице ефективни пожарогасители, но и че имате необходимата аларма при дим, обозначена врата за пожар, както и ясен план за възможно най-лесен изход от всички етажи на дома, в случай на пожар.