Пожари у дома. Какво да правим?

21 май 2018

Когато говорим за пожари у дома е много важно да не подценяваме сигурността, защото само за две минути огънят може да стане животозастрашаващ. След пет минути едно жилище може да бъде напълно погълнато от пламъци.

За това, ето какво е хубаво да знаем за пожарите и защо е задължително да имаме пожарогасител и дома си:

-          Пожарът се разраства много бързо! За по-малко от 30 секунди малък пламък може да се превърне в голям пожар. Отнема само няколко минути цялата къща да бъде погълната от пламъците.

-          Огънят е много горещ! Топлината е по-опасна  от пламъците. Температурата на помещението при пожар може да бъде 100 градуса на нивото на пода и да се повиши до 600 градуса на нивото на очите. При вдишване на този супер горещ въздух ще изгорите белите дробове и ще разтопите дрехи по кожата си.

-          Пожарът е черен! Макар огъня да произвежда светлина, той образува много черен дим, който ще ограничи видимостта.

-          Пожарът е смъртоносен! Димът и токсичните газове убиват повече хора, отколкото пламъците. Пожарът произвежда отровни газове, които ви правят дезориентирани и сънливи. Задушаването е водеща причина за смъртта в огъня, превишавайки изгарянията по три-към-едно съотношение.

Преди пожар. Създаване на план за евакуация.

В случай на пожар, не забравяйте, че всяка секунда има значение, така че вие и вашето семейство винаги трябва да сте подготвени. Плановете за евакуация ще  ви помагнат бързо да излезете от дома си.

Два пъти годишно, репетирайте домашния си план за евакуация в случай на пожар. Някои съвети, които трябва да имате предвид при подготовката на този план, включват:

-          Постарайте се да има два начина за напускане на всяка стая, в случай че основният изход бъде блокиран от пожар или дим.

-          Вторичен маршрут могат да бъдат прозорците или терасите, през които да преминете в съседна къща, сграда, тераса.

-          Репетирайте евакуацията със затворени или завързани очи, за да свикнете да се ориентирате в помещенията с ограничена видимост.

Аларми за дим

Не напразно в някои държави е задължително да имате димни аларми в домовете си. Те значително повишават шанса за оцеляване в смъртоносен домашен пожар. Ето някои съвети свързани с противодимните аларми:

-          Проверявайте за изправност поне 2 пъти годишно системата.

-          Проверявайте всеки месец батериите на устройството.

-          Добре е да инсталирате аларми за дим във всяко помещение или етаж от дома Ви. Ако имате мазе или таван- там също.

-          Заменете цялата аларма за дим на всеки 8-10 години или в съответствие с инструкциите на производителя.

-          Никога не изключвайте алармата за дим по време на готвене - това може да е смъртоносна грешка.

Още съвети за безопасност:

-          Сканирайте и/ или копирайте всички ценни документи, актове за раждане и пр.

-          Спете на затворена врата

-          Обърнете се към  местния пожарен отдел за информация относно обучението за правилното използване и поддръжка на пожарогасителите.

-          Обмислете инсталирането на автоматична пожарогасителна система във вашето жилище.

По време на пожар:

-          Вървете ниско долу по пода, докато излезе на безопасно място. Тежкия дим и отровните газове се събират първо по тавана.

-          Преди да отворите вратата ( което е най- нормалното действие, което бихте направили инстинктивно) пипнете дръжката и самата врата. Ако е гореща или има дим, който я заобикаля,не отваряйте, а използвайте резервния си изход за евакуация.

-          Ако отваряте врата, то я отваряйте бавно и бъдете готови бързо да затворите обратно, ако има пламъци или дим.

-          В случай, че сте успели да се измъкнете, но вътре има още хора, не се връщайте обратно  с цел да помогнете, а потърсете незабавно помощ на 112.

-          Не забравяйте да съобщите и за домашните си любимци, ако са останали в пожара.

-          Ако не можете да излезете, затворете вратата и покрийте вентилационните отвори и пукнатини около вратите с кърпи или дрехи.

-          Ако има как сигнализирайте на пожарникарите  къде точно се намирате с фенерче или светла кърпа/ дреха.

-          В случай, че имате изгаряне по кожата, покрийте го с чиста, суха кърпа преди да стигнете до медицинската помощ.

След пожар:

-          Потърсете помощ от местната служба за подпомагане при бедствия, като например Червения кръст, ако имате нужда от временно настаняване, храна и лекарства.

-          Ако сте застраховани, обърнете се към вашата застрахователна компания за подробни инструкции относно защитата на имота, извършването на инвентаризация и контактуването с фирмите за възстановяване на пожари.

-          Ако не сте осигурени, опитайте се да се свържете с частни организации за помощ.

-          Попитайте пожарникарите за съдействие веднага след пожара, дали и кога е напълно безопасно да влезете в жилището си. Бъдете бдителни за всички структурни щети, причинени от пожара.

-          Не се опитвайте сами да свържете сами комуналните услуги. Посъветвайте те с пожарникарите за безопасността.

-          Провеждане на инвентаризация на повредени имоти и предмети. Не изхвърляйте повредени стоки, докато не направите инвентаризация.

-          Опитайте се да намерите ценните документи и записи.

-          Започнете да съхранявате всички разписки за всички пари, които харчите, свързани с пожара. Получаването на постъпленията може да бъде по-късно от застрахователното дружество и за удостоверяване на претендираните загуби от данък върху дохода.

Предотвратяване на пожари в дома:

Разбира се, че възникването на пожари у дома може да бъде предотвратено. Следват няколко  лесни стъпки, които всеки от нас може да предприеме, за да предотврати такава трагедия:

При готвене:

-          Винаги бъдете в дома си, когато сте оставили на котлона нещо да се вари или нещо във фурната да се пече, независимо, че ще отнеме повече време. Ако се наложи да излезете, дори  и за 5 минутки, изключете печката.

-          По време на готвене бъдете с къси ръкави или поне такива, които могат безопасно да се запретнат и да не пречат.

-          Постарайте се децата винаги да са на безопасно разстояние от печката. И никога да не пускат сами електроуреда или газовия котлон.

Пушене:

-          Винаги се уверявайте, че пепелника, който изхвърляте  в коша е абсолютно изгасен.

-          Не пушете в кухни, където се използва газ за готварски цели.

-          Не  пушете в леглото или на дивана.

Електрически уреди:

-          Повредените проводници могат да причинят пожар.

-          Сменете незабавно всички износени, стари или повредени кабели на уреди и не използвайте   кабели под килими или мебели.

-          Уреди, които загряват или правят искри по време на употреба трябва да бъдат незабавно изключени от захранването.

-          В случай, че се отоплявате на електрическа печка, то винаги обръщайте внимание на предметите около нея. Не дръжте нищо  близко до такива уреди. Изключвайте винаги, когато напускате помещението.

Камини:

-          Почиствайте и проверявайте комина преди всеки отоплителен сезон.

-          Не оставяйте камината запалена, в случай, че не сте у дома.

-          Бъдете внимателни, при почистване от старите въглени, дали няма някой незагаснал. Използвайте метален съд, в който да  изхвърлите пепелта.

-          Не дръжте лесно запалими предмети в близост до камината, както и сушилници с дрехи.

Децата:

-          Уверете се, че децата са наясно с това, че огъня не е играчка.

-          Съхранявайте кибрити и запалки на места недостъпни за децата.

-          Не оставяйте децата сами до камини, свещи, включени електроуреди дори  и за 5 минути.

-          Не позволявайте на децата сами да включват електроуреди или да слагат дърва в камината.

Химически спешни случаи в домакинството

Въпреки че рискът от химическа авария е малък, знаейки как да се борави с домакински продукти, съдържащи опасни материали или химикали, може да намали риска от нараняване.

Изключително важно е да се съхраняват домакински химикали на места, където децата нямат достъп до тях. Не забравяйте, че продукти като аерозолни кутии, спрей за коса и дезодорант и лак за нокти, почистващи препарати за тоалетни чинии и полиращи средства за мебели попадат в категорията на опасните материали.

Опасните домакински химикали могат да включват:

-          Почистващи препарати

-          пестициди

-          Автомобилни продукти като антифриз или моторно масло

-          Различни елементи като батерии, живачни термометри и флуоресцентни крушки

-          Запалими продукти като керосин, отоплително масло за дома, резервоари за пропан и по-лека течност

-          Материали за работилници или боядисване, като разредители на бои и терпентин

-          Продукти за трева и градина като хербициди и инсектициди.

Следват насоките за безопасно закупуване и съхраняване на опасни битови химикали:

-          Съхранявайте продуктите, съдържащи опасни материали, в оригиналните им контейнери и никога не изваждайте етикетите, освен ако контейнерът не е корозиращ. Корозиращите контейнери трябва да бъдат преопаковани и ясно обозначени.

-          Никога не съхранявайте опасни продукти в кутии за храни.

-          Никога не смесвайте опасни химикали или отпадъци от домакинствата с други продукти. Несъвместимите вещества, като хлорното избелване и амоняка, могат да реагират, да се възпламенят или да експлодират.

-          Никога не използвайте спрей за коса, почистващи разтвори, бояджийски продукти или пестициди в близост до открит пламък.

-          Почистете незабавно всички химически разливи. Оставете парцала, с който сте почистили да се проветри на открито и след това го изхвърлете в коша за боклук .

По време на химическа аварийна ситуация в домакинството:

-          Излезте веднага от жилището, ако има опасност от пожар или експлозия.

-          Стойна някъде на въздух, на безопасно място.

Разпознаване и реагиране на симптоми на токсично отравяне, включително:

-          Затруднено дишане

-          Дразнене на очите, кожата, гърлото или дихателните пътища

-          Промени в цвета на кожата

-          Главоболие или замъглено зрение

-          Замаяност, тромавост или липса на координация

-          Крампи или диария

В случай на отравяне, потърсете незабавна медицинска помощ. Не се доверявайте напълно на инструкциите на етикета, може да са остарели. Не приемайте нищо през устата, освен ако не сте посъветвани да го направите от медицински специалист.