Пожари и бедствия

15 август 2016

Едно от опасните природни явления е  цунамито, което  е  най-често в резултат от сеизмична дейност, при което се появява една необичайно висока вълна в голям воден басейн.По статистически данни около  80% от случаите този воден басейн представлява огромния - Тихия океан.  Думата цунами произхожда от  японски език и означава пристанищна вълна. Хората я наричат така понеже  в открито море вълните са почти незабележими. Любопитното тук е , че  разстоянието от гребен до друг гребен е 200 км, а амплитудата в повечето случаи не превишава 1 м.   Най-високата  регистрирана цунами е над 500 метра. Цунамите може да удари райони на хиляди километри от епицентъра си , както цялата водна маса помита всичко по пътя си и навътре в сушата, а при оттеглянето си разрушителната й сила действа в обратна посока. При подобна вълна може би нуждата от проверка на пожарогасители би ни се видяла глупава, но по – добре обезопасени за всичко нали така! За измерването на силата на 1 дадено  цунами има 2  основни типа скали, а това са  скала за интензивността за  силата на вълната в дадена точка и е известна като скала за интензивността на цунами на Соловиев-Имамура. А другата скала е за магнитута .

Благодарение на своята бавна скорост, в застрашените райони е създадена конкретна система за ранно предупреждение, която съобщава за наближаващо  цунами минути преди то да удари брега, и благодарение на това  хиляди човешки животи могат да бъдат спасени навреме. И хората могат да предвидят къде да отидат преди да се е случило неприятното бедствие, докато при земетресенията се действа в повечето случаи след като то вече е преминало. Тогава трябва да се следи за изключеното  електричеството, водата и особено газта която може да предизвика пожари където ако са направено  качествено ремонтиране на пожарогасители ще бъдем по- спокойни. Хубаво е да се подготви багаж, който в такъв момент просто да грабнете и да излезете, но в никакъв случай да не е с асансьор. Както и в обикновеният и живот , така и в тези момент с предимство са  майките с деца и възрастните хора. Добре е след  като излезете от сградата, да се отдалечите на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка, която виждате . Ако е възможно то е добре да следите информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация и по местните радиостанции, за да може  най- добре да планирате какво да правите и на къде да тръгнете.