Поддръжка и презареждане на пожарогасители

25 юни 2016

Поддръжката на пожарогасители е регламентирана регламентира законово, но заедно с това е и въпрос на принципност на отговорника по пожарна безопасност и собственика на обекта, за който трябва да се осигури безопасност.

При добра и редовна поддръжка и презареждане на пожарогасителите те имат много по-дълъг живот и многократно по-голяма надежност при работа.

Значително се повишава степента на пожарна безопасност на обекта, ако той има сключен договор за поддръжка на пожарната техника.

Винаги бихме препоръчали да използвате еидн и същи доставчик и сервиз за поддръжка на пожарогасители, за да си гарантирате максимално бързо и безпроблемно отремонтиране.

При сключване на договор, фирмата изпълнител извършва редовна проверка, обслужване и поддръжка на цялата пожарна техника на клиента с цел да се гарантира абсолютната изрядност на пожарната безопасност.