Подбор на огнеупорни врати

29 април 2017

Безопасността на работното място става все по-важна за бизнеса с всеки изминал ден. Изискванията и обществените очаквания спрямо условията, които работодателите осигуряват на служителите си, също се увеличават. Независимо дали работите в образователна или правителствена институция, в болница, фабрика или търговско или индустриално учреждение, безопасността Ви е основен критерий за това как сградата е проектирана и как е организиран нейният дизайн.

Огнеупорните врати са един от най-важните компоненти на пожарната безопасност. Функцията на този вид врати е да спре или да забави разпространението на огън и пушек, давайки време на хората в застрашеното помещение да го напуснат през установените аварийни изходи. Вратите при пожар имат най-различни разновидности – люлеещи се на панти, плъзгащи се и други. Настоящият текст цели да покаже предимствата и функциите на някои огнеупорни врати.       

 

Сертификати за противопожарни врати

За да сте сигурни, че вратата, която закупувате отговаря на всички изисквания, най-добре е да проверите какви сертификати има. Компаниите и институциите, които сертифицират производителите на този тип врати са десетки. Преди да се сдобиете със съответната врата, поинтересувайте се какви сертификати има и проверете онлайн какъв е статусът на сертифициращата организация.

Производителите могат да сертифицират вратите си, както с цел тяхната идентификация, така и за да удостоверят тяхната ефективност при пожар. За да се докаже, че вратата отговаря на световните стандарти, производителите трябва да предоставят пълния проект с чертежи и изчисления, както един екземпляр от самата врата. В случай, че тя не премине напълно теста, моделът бива върнат на производителя с инструкции за подобрение и преди да бъде пусната на пазара, преминава през още един тест.

Съществуват най-различни системи за тестване. Така нареченият параметър NFPA 80, например, гласи, че вратата трябва да бъде тествана при самото и монтиране на мястото, на което е монтирана. Някои сертификати предполагат обновяване през няколко години. Това ще рече, че ако вратата е била сертифицирана през 2010 година, същият сертификат може да не е валиден към дадения момент.

 

Как да подберете най-подходящата огнеупорна врата?

Изборът на подходящите врати за пожар зависи от множество условия, както от дизайна на самата сграда, така и от начина, по който ще бъде използвана и от предпочитанията на клиента. Едно от първите неща, които трябва да имате предвид е как точно ще бъде използвана вратата. Дали е врата, която ще бъде отваряна ежедневно и през която ще преминава главният поток от хора или ще бъде в изолирана част на сградата и ще има чисто аварийни функции. Много често портали, на които се поставят такива врати, трябва да са подготвени за преминаване на превозни средства, влекачи с палети, ремаркета и други. Това как ще бъде използвана вратата трябва да бъде основен фактор при избора на спускаща, висяща или плъзгаща се врата.

 

Критерии при избора на механизма на вратата:

Размер на отвора – От това колко голямо е пространството може да зависи какъв тип врата ще изберете. Така например, спускащите се врати рядко са предпочитан вариант при малки изходи, докато закрепените на панти врати, не се използват за големи такива.

Времеви рейтинг – Времевият рейтинг на вратите за пожари представлява времето, за което те са в състояние да задържат пожара. Оценката на огнеупорна врата е три четвърти от времето, за което стената, на която е инсталирана е класирана. Така че при стена с рейтинг 2 часа ще трябва да има 1.5 часа крейтинг на вратата.

Рейтинг според увеличаването на температурата – Този вид рейтинг измерва за каква продължителност от време вратата може да контролира нагряването си. Има най-различни стандарти. В САЩ, например,  стандартът за метални врати е 250 градуса до 30 минути, а за рамката на вратата за пожар 450 градуса за 30 минути. Това ще рече, че за около 30 минути температурата на вратата от негорящата й страна може да достигне 250-450 градуса.

Устойчивост на вятър – Това е критерий, който определя каква трябва да е тежестта на вратата, за да може да устои на вятъра, на който потенциално ще бъде изложена.

Свободно пространство – Свободното пространство за вратите при пожар обозначава зоната, в която вратата може да се разпростре при отварянето и затварянето й.

Изолация – От изолацията на вратата ще зависи в каква степен ще се нагрява зоната около нея. Изолацията може да бъде метална, от стъклопласт или минерали. Така наречените минерални изолации (Mineral Fiberboard Insulation) имат най-висок рейтинг за увеличаване на температурата.

Освен всички по-горе изброени критерии, ще трябва да имате предвид вида система на затваряне, както и с каква скорост следва да се затваря вратата, обозначения и осветление около вратата.