Обучение и квалификация за професионални пожарникари в девет стъпки

03 януари 2017

Актуална инфомация може да намерите на сайта на СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Макар че средната заплата на един пожарникар у нас не е впечатляваща сума, това е една от професиите, които предполагат постоянство и ежедневни предизвикателства. През последните години вниманието на младите хора все по-често бива привлечено от професиите в сферата на огнеборството и гражданската защита. Вижте някои универсални практики в световен мащаб, които биха Ви помогнали да се ориентирате в тази професионална сфера.

Най-често пожарникарите откликват на структурни пожари, автомобилни катастрофи и други подобни спешни случаи. Главно те имат за задача да защитават околните, потушавайки пожари, давайки първа помощ и обучавайки ежедневно общността как да се грижи за пожарната си безопасност. Според Националната агенция за пожарна безопасност на САЩ, през 2010 г. около  30% от 1.1 милиона пожарникари в цялата страна са професионални огнеборци. Платените професионални пожарникари най-често работят в населени места с население над 25 хиляди души, а най-добрият начин да си гарантирате реализация в тази сфера е ако посещавате училище за огнеборци или добиете университетска диплома.

Стъпка 1 

Трябва да бъдете на минимум осемнайсетгодишна възраст. Повечето пожарни станции имат такова изискване. В САЩ и други западни страни изискването е да сте поне на 21 години. Професионалните пожарникари задължително трябва да притежават шофьорска книжка, както и чисто досие. Често изискване е пожарникарите да живеят в определена близост от станцията, в която работят.

Стъпка 2

Трябва да имате поне диплома за средно образование или сертификат от професионално училище в сферата. Макар че официалното изискване е за завършено средно образование, обикновено кандидатите с допълнителни курсове, полувисше образование или специализация са предпочитани. Така, например, в САЩ се изисква диплома за средно образование, Сертификат 1 за противопожарна безопасност, както и резултат от Професионалната Академия минимум 15. За тези, които не са посещавали Професионална Академия следва да преминат през техническите курсове на местния университет, които са свързани с огнеборството и да положат съответните изпити.

Стъпка 3

     Свържете се и общувайте с други пожарникари, които вече са се реализирали в тази сфера. Най-добрият начин да се информирате относно занаята е като посетите местната пожарна станция и поговорите със служителите. Не забравяйте, че на такова място можете да намерите реализация не само като пожарникар, но и като техник по поддръжката на пожарогасители и други съоръжения. Пожарникарите могат да Ви предоставят съвети относно постъпването на работа и процеса на наемане, кои са физическите и психологическите умения, които трябва да развивате, както и за страничните дейности в някои от тези станции, свързани с бита на служителите и поддръжката на техниката.

Стъпка 4

Вложете време за доброволчество. Работодателите в сферата на пожарната безопасност изискват сертификати за оказване на спешна медицинска помощ, технически дипломи, а някои дори и познания в сферата на парамедицината. Опитът като доброволец ще изглежда добре във Вашето CV и ще Ви набави практическите познания, от които имате нужда. Работата като доброволец често може да бъде добър източник на информация относно това как се наемат хора, какви са порядките на мениджърите, както и дали бихте искали да се ориентирате към държавни или частни предприятия в тази сфера. Една от най-влиятелните организации, които предлагат възможност за такава практика е Червения Кръст, но съществуват и редица други международни доброволчески програми.

Стъпка 5

Набавете си необходимите сертификати. Със сигурност ще са Ви нужни технически сертификат, както и такъв за оказване на спешна помощ, в зависимост от това къде искате да работите, имайте нагласа и за документ в сферата на парамедицината. 70% от сигналите, които постъпват към пожарникарите са свързани с човешки живот, така че е невъзможно да упражнявате тази професия, ако нямате минимални медицински познания. Възможно е държавни или частни организации да искат и конкретни сертификати със световна разпознаваемост, които се добиват след полагане на курсове към специализирани частни организации. Практиката е разходите по такива курсове да бъдат поемани от работодателя.

Стъпка 6

Подгответе се за тестване при наемането Ви на работа. Повечето работодатели налагат практически изпити чрез симулации. Съществуват онлайн наръчници и учебници за това какви са възможните сценарии за практически интервюта при постъпването на работа като пожарникар. Запознайте се със съдържанието им. Психическата Ви нагласа от това, че знаете какво да очаквате, може да бъде определяща за наемането Ви на работа.

Стъпка 7

Подгответе се психически и за медицински прегледи. Тъй като огнеборството е крайно физическа дейност, ще бъдат тествани Вашето зрение, слух, издръжливост, бързина, бели дробове и други. Ще Ви бъдат снети отпечатъци, твърде вероятно е и да бъдете тествани за наркотични вещества. Абсолютно всяка от тези проверки може да бъде повтаряна периодично дори и след като започнете работа.

Стъпка 8

Ще преминете и през обичайните изпити, писмен, устен и практически тест.

Стъпка 9

Подгответе се за дълъг и предизвикателен трейнинг. Всички пожарникари независимо от тяхната обща подготовка, преминават през обучението на конкретната организация, за която работят. Курсовете обикновено са интензивни и имат продължителност от няколко седмици. По време на курса ще бъдете тренирани за предотвратяването и потушаването на пожари, местните кодове и регулации за пожарна безопасност, както и за оказване не спешна медицинска помощ. Ще бъдете запознати в детайли със запалими вещества и тяхното погасяване, работа с инструменти, платформи, врати за пожар и пожарогасители, структура на огъня и различните терени.