Общи мерки и съвети за пожарна безопасност в дома

03 юли 2017

Опасността от пожари в дома често е подценявана. Важно е да знаем, че пожарите в дома могат да причинят тежки имуществени щети, както и че са животозастрашаващи.

Ето и някои от мерките, които би следвало да предприемем за превенцията на пожари:

Димни детектори:

-          50% от битовите пожари започват в домове без димни детектори .

-          Поставете димни аларми или детектори на стратегически места в дома си, като кухнята, спалнята, както и близо до печки или огнища. Погрижете се да има поне една аларма на всеки етаж в дома Ви, включително и в мазето.

-          Подменяйте батериите на алармите веднъж годишно.

-          За хората с проблеми със слуха е важно алармата да има светлина или вибрации.

-          Подменяйте противопожарните си аларми на всеки десет години.

 

Пожарогасители:

-          Уверете се, че имате ефективни пожарогасители.

-          Добрата профилактика е поне веднъж годишно, подмяната може да бъде на всеки от 5 до 10 години.

-          Поставете ги на достъпни и ключови места.

 

Изградете си семейна стратегия за предпазването от пожари:

-          Пазете противопожарните устройства близо до кухнята и се уверете в ежегодната проверка на пожарогасителя.

-          Почиствайте всички уреди от мазнина и остатъци от храна.

-          Обяснете основните правила за пожарна безопасност на децата си. Нека знаят какви са опасностите при използването на кухненски уреди, електрически контакти, бои или други химикали, свещи, кандила и др.

-          Купувайте одеяла, пижами, покривки и завеси  от незапалими материали. В кухнята се постарайте да не носите дрехи с широки ръкави или висящи части, които трудно можете да контролирате.

-          Направете си семейни противопожарни тренировки. Нека децата и тяхната детегледачка да участват.

-          Поставете номера на Пожарната служба на видими за всички места.

-          Помнете, че първо е важно да напуснете дома и едва тогава да се обадите за спешна помощ.

-          Научете децата, ако са достатъчно големи,  че трябва да паднат на земята и да се завъртят в случай че по дрехите им има огън.

-          Направете план за напускане на дома в случай на пожар. Нарисувайте го заедно с децата си, така те действително ще запомнят най-бързите начини да излязат навън в случай на пожар.

-          Упоменете вратите при пожар.

-          Уверете се, че коридорите и стълбищата в дома Ви са винаги разчистени от мебели, играчки и други обекти, които биха възпрепятствали свободното преминаване по тях.

-          Обяснете на семейството си, че най-добрият начин за излизане от задимено помещение е, пълзейки ниско по пода в посока на най-близкия изход.

 

Кои са потенциалните причинители на домашен пожар?

Готварска техника:

-          Дръжте под око всичко, което готвите. Дори и да печете нещо във фурната за по-дълго време, поглеждайте през определен период от време. Внимавайте каква готварска хартия използвате.

-          Пазете кърпи, покривки, салфетки, торбички и пластмасови съдове далеч от печката.

-          Запретнете ръкави, докато готвите.

-          Съхранявайте сладкиши и лакомства далеч от печката, така че да няма опасност децата да се присягат през нея.

Цигари, запалки и кибрит:

Цигарите и всички техни производни – филтри, тютюн, кутии, са една от най-честите причини за пожар. Опасност крият и пепелниците, запалките и кибрита.

-          Пазете всички запалителни средства в шкаф, недостъпен за децата.

-          Уверете се, че цигарените фасове са напълно загасени, преди да ги изхвърлите в кофата за боклук. Тлеещите фасове са изключително честа причина за пожар!

Фурни, камини и други нагреватели

Всички видове печки в дома трябва да бъдат проверявани за изправност веднъж годишно.

Не пазете кутии, дървесина или пластмаса в близост до печката. Ако имате възможност да инсталирате този тип устройства на открито, направете го.

-          Камината би следвало да бъде подложена на професионална проверка веднъж годишно. Трябва да бъде снабдена със стъклена врата и всички видове разпалки и дърва да бъдат на разстояние два метра от нея. Почиствайте комина ежегодно.

-          При всякакъв вид отоплителни тела, които излъчват топла струя, не дръжте нищо непосредствено срещу струята на по-малко метър от нея.

-           Отоплителни уреди на керосин

-        Проверете правилата и регулациите на съответната страна, регион, преди да си купите такава печка. В много страни те са нелегални за използване при определени условия.

-          Използвайте само керосин, никога не поставяйте бензин в такъв тип печка. Бензинът е силно летлив и предразполага към палежи. Зареждайте печката на керосин извън дома, след като е изстинала.

-          Ако видите искра, моментално изключете уреда и се обадете на специалист.

-          Поддържайте помещението проветрено и се предпазвайте от натрупването на замърсявания, които биха могли да бъдат възпламенени.

Газови отоплителни уреди

Този вид отоплителни печки не бива да бъдат поставяни в малки помещения. При никакви обстоятелства не ги включвайте в спални помещения, поради опасността от експлозия или отравяне с въглероден двуокис.