Обща информация относно портативните пожарогасители

05 юни 2017

Портативните пожарогасители са разделени в няколко класа:

Клас А – При пожари, които са предизвикани от възпламеняването на органични материали.

Клас В – При пожари, предизвикани от запалими течности.

Клас С - При пожари, предизвикани от запалими газове.

Клас D – При пожари, свързани с метали.

Обърнете внимание, че електрическите пожари не са включени в тази класификация, тъй като те могат да предизвикат всеки от изброените по-горе видове пожари. Ако използвате стандартен пожарогасител, трябва първо да изолирате проводника на ток, тъй като съществува опасност да бъдете наелектризирани. Пожарогасителите на основата на пяна и водна пара са безопасни за употреба при електрически пожари. Това е вече тестван факт, като тестването е установено при подаване до 35kV и на разстояние един метър от изхода на електричеството. Помнете, че електрическите уреди могат да останат електрически заредени за известно време, след като бъдат изключени.

       Какво следва да направите, ако откриете огън? Първо изведете всички от помещението и се обадете възможно най-бързо на Пожарната. Ако откриете огъня в ранна фаза, бихте могли да го потушите сами при наличието на ефективни пожарогасители.

       Помнете, че огънят има свойството да се разпространява много бързо. Дори и малък пожар може да се разрасне за секунди, отделяйки газове и дим, които могат да бъдат смъртоносни. В случай, че имате съмнения дали ще можете да потушите пожара навреме, по-добре го оставете. Евакуирайте се от сградата и изчакайте пожарните служби.

Нов вид пожарогасители от клас F за домакинствата

        Неотдавна във Великобритания беше създаден стандарт за пожарогасители, които гасят пожари, причинени от готварски мазнини, олио и зехтин и други. Това е наложено, тъй като този вид пожари, които са едни от ней-често срещаните пожари в дома се разрастват при взаимодействие с вода. Освен това пудри, пяна и въглероден диоксид също могат да засилят подобен пожар, вместо да го погасят. Единственият безопасен начин пожар от клас F да бъде потушен е чрез одеяло, мокра химична база или „суха“ водна пара.

Цветно кодиране на пожарогасителите

       За вида на пожарогасителя можете да съдите и по цветното му означение. До скоро стандартите изискваха целият цилиндър на пожарогасителя да бъде боядисан в съответния цвят. Голяма част от пожарогасителите в страната все още следват този стандарт и макар че се смята за невалиден вече, устройствата са все още законни за употреба, стига да са в изправност.

      Според промените в кодекса водните пожарогасители следва да бъдат оцветени в червено или да имат поне 5% от повърхността в червено, както и да включват етикет за това какво точно съдържат, как се използват и какъв капацитет имат.

        Пожарогасителите, които са в зелено, са изпаряващи се течности (халони) и са нелегални от известно време с изключение на приложението им от военни части и летателни апарати.

Класификация според погасителната мощ на пожарогасителите

      Всички пожарогасители от типа А и В имат даден погасителен клас. Той бива обозначен чрез цифри, например 13А или 55В, този номер посочва големината, площта на пожара, която пожарогасителят може да загаси. Колкото по-голям е този номер, толкова по-добър е пожарогасителят за мащабни пожари.

       Пожарогасителите от типа С и D не подлежат на такава оценка.

Разпределение и разположение на пожарогасителите

     За дома наличието на огнеупорно одеяло, малък пожарогасител с мокра химична база или със „суха“ водна пара се смята за достатъчна защита при потенциален пожар. Пожарогасителите с водна струя са в голяма степен универсални, що се отнася до нуждите на дома, и обикновено можете да ги използвате не само в кухнята.

      При търговските организации изискванията за сигурност са доста по-стриктни. Обикновено те са длъжни да поддържат наличието на много по-широка гама от пожарогасители. Понякога рейтингът на пожарогасителите, които ще бъдат закупени зависи от наличието на други видове противопожарна екипировка в зданието като пръскачи, огнеупорни врати и други.

      Обикновено пожарогасителите следва да бъдат разположени на изходите, както и на всички „пожарни точки“ в сградата. Трябва да бъдат поставени на места, където да бъдат лесно достижими. Поставянето им в шкафове, зад врати и други мебели е нежелателно и със сигурност не трябва да бъдат поставени над печки и други нагревателни съдове.

      Когато избирате разположение за Вашия пожарогасител, имайте предвид следното:

-          Пожарогасителят следва да бъде поставен на определена височина, 1 метър над пода за устройства по-тежки от 4 килограма и 1.5 метра за по-малки пожарогасители.

-          Поставяйте ги в близост до изходи, но не и до места, където ще бъдат изложени на температурни влияния.

-          Трябва да бъдат на надеждно разстояние от всеки потенциален източник на палеж.

-          Редуцирайте до минимум броя от вратите, през които трябва да се премине, за да достигнете до пожарогасителя.