Нужни мерки за предотвратяване на пожари при използването на печки с твърдо гориво?

30 октомври 2016

И днес е широко застъпено използването на отоплителни уреди, които са  на твърдо гориво. Тяхната пожарна опасност бива често  подценявана.  Необходимо е да има съобразяване с всички  инструкции на производителя за безопасна експлоатация. Важно е да се знае, че специалните им горивни камери са изчислени на определен тип гориво, което трябва да се използва и при употребата на  друг вид, който е  с по-висока калоричност е напълно вероятно стените на печките да започнат да прогарят. От полза е да не се пренебрегват тези правила и инструкции и да има редовен преглед и съответно  поправка на пожарогасител ако се налага, с който да може да се реагира своевременно. Какво е недопустимо в този случай? Напълно недопустимо е да биват ползвани  всякакви  самоделни отоплителни уреди, които са  за твърди горива.  Внимание се обръща на цялостното  инсталиране на избраните отоплителни уреди на твърдо гориво, за които  трябва да се спазват  някои  изисквания:

Първо: Нужно е определено разстояние  от горими предмети , което да не е по-малко от 80 сантиметра. Намиращата се стена зад печката не трябва да се облицова с каквито и да е горими материали, независимо колко ви харесват те.

Второ: Задължително се поставя  негорима подложка, която да бъде с малки   прагове от 3 – те й  страни. Те могат да бъдат с размери около  30 сантиметра отпред, а на страниците й  по 20.

Трето: Задължително се прави едно стабилно укрепване на димоотводните тръби. Самите отвори към комина да се затварят със нормалните/стандартни  ламаринени розетки.

В комините на не трябва да има присъствие на фуги, като се почиства  периодично от насъбралите  налепи и сажди.  При жилищни сгради, от няколко етажа, самото преминаване на комините през цялата горима междуетажна конструкция и през таваните е наложително да е със солидно и специално изработени  негорими материали.  Комините да са измазани както  отвън, така  и отвътре. В по стари  сгради да бъде отстранена каквато й да е било  строителна неизправност. Често срещана така бива  поставена   вградена дървена греда в самата конструкция. Точно в тези случаи пожарната опасност не е за подценяване. Добре е да има на всеки етаж уреди, на които да се извършват и нужните проверки на пожарогасители, които да бъдат лесно достъпни при нужда. Опасността не бива да се подценява тъй като  през комина преминават силно нагрети продукти на горенето. Те променят своят състав на дървесина и водят до силно запалване.

Запомнете! Печките не трябва да бъдат  запалвани никога  с леснозапалими течности. Кои са лесно запалимите течности? Това са бензина, нафтата и други горива, както и никога  да не се зареждат с гориво още от предната вечер за другия ден. Веднага  след използване на печка,която е  на твърдо гориво, трябва да бъде  угасена напълно. Много опасно е т. нар. непълно горене или както е по известно да му се казва тлеене на дървесината. При това тлеене  се отделя много силно токсичен  продукт на горенето въглероден окис.  За жалост няма мирис и не може да бъде усетен, но може да доведе до задушаване. При изгасване на печката сама е желателно да  почистите горивната й камера.  Не  изхвърляйте не изстинала сгурия където има всякакви  горими отпадъци.Напълно недопустимо е да оставяте дрехи  дрехи до отоплителни уреди и др. леснозапалими материали. Процесът на горене е много заинтригуващ и интересен  за по- малките деца, а детската игра с огън е сред   главните причини за възникване на пожар с най-тежки последици. Вие обяснили ли сте на децата си какви са  указанията  за  пожаробезопасност и как  трябва да се използват отоплителните уреди?