Кои са принципите на пожарогасене? Видове системи и изисквания при борбата с пожари на кораб. (Първа част)

25 ноември 2016

Какви са условията за възникване на пожар? 

За появата на пожар са нужни само  три условия: Първо- определено вещество, което може да гори, второ, това вещества да бъде с  над температура на запалване и трето - кислород, който да поддържа процеса на горене. Тези условия образуват пожарен триъгълник. Наличието на подобен триъгълник е  реална опасност от избухване на пожар. При отстраняването на едно от условията веднага се  премахва риска и  опасността от пожар. При вече появил се и добре  възникнал пожар, важната крачка и  цел е  гасенето и  премахване на едно от тези три условия за възникването на пожара. Важно е да има пожарогасители обслужване, което да е станало преди потеглянето на кораба и всички налични системи да бъдат в изправност. Благодарение на тях ще се сигнализира за проблемната зона.

 

Кое е едно от ефективните средства за борбата с пожарите?

Едва ли ще се учудите ако ви кажем, че това е -вода.  Тя притежава топлоемкост и много малка топлопроводимост в сравнение с всички други течности. При наличието на висока температура, около 1000С и атмосферно налягане, за което превръщането на 1 гр.  вода в пара са необходими близо  539 калории топлина. Друг плюс на  водата, е че преминавай в парообразно състояние, благодарение, на което увеличава своят  обем цели  1700 пъти. Сами разбирате защо е добро средство със справяне  с пожарите. Изградени са системи за гасене с вода, които успешно  се прилагат при пожари в машинното отделение, както и в товарните трюмове, появили се пожари и в жилищни и служебни помещения, за гасене на  огнища на открити участъци, това означава  по палубата,  рубки и много др. Системите се  използват и за подаване на вода към пенообразуващите установки.   Водата действа на  пожара така, че той може и да се повиши, ако се използва в дисперсно състояние. Един кораб в днешно време спокойно може да бъде оборудван и със специални врати при пожар, които да спират неговото разпространение.

Друго средство с борбата срещу огъня е парогасенето. То се  прилага за гасене на пожари на апаратури и установки. Също така с него се спират пожарите при  танковете и цистерните, които са пълни  с горива и масла. Парогасенето е най-ефективно в закрити помещения. Тази парата се осигурява от котела. Нужното ефикасно  налягане е по-малко от 7 атмосфери.

 

Какъв е принцип на парогасенето?

Трябва да се осъществи  запълване на горящото помещение с водна пара. Парата  е необходима да бъде  с концентрация, която не допуска никакво  развитие на процеса горене.  В едно вече силно горящото помещение  е нужно да се пусне  пара до 30 –35% от обема на цялото помещение, за да има ефект. Когато горят  течни товари,  парата, която  се подава, за да се спре огъня, трябва да се пуска  в горната част на помещението. Специално изградената корабна система за парогасене осигурява запълване с пара на 50% от общия обем на всички корабни помещения, които са предвидени за парогасене. Според вас тези мерки достатъчни ли са?