Климатични промени увеличават горските пожари

14 септември 2021

Експертите са силно обезпокоени от случващите се промени в климата през последните 10 години. Оказва се, че тези промени са сериозни и крият голяма опасност за безопасността на хората. Те най-често са причина за увеличаващите се горски пожари в света.

Глобална активност 

Климатът оказва силно влияние върху глобалната активност и води до увеличени горски пожари. В следствие от тях настъпват географски промени. Експертите работят с прост годишен показател за продължителността на сезона на пожарите и са картографирали пространствено-времеви тенденции от 1979 до 2013 г. в световен мащаб.

Данните 

Данните сочат, че сезоните на пожарите са се удължили на 29,6 милиона km 2 (25,3%) от растителната повърхност на Земята, което води до 18,7% увеличение на глобалната средна продължителност на сезона на пожарите. 

Риск 

Горските пожари играят основна роля за замърсяването на планетата Земя.  Годишните доклади показват, че има завишени показатели на CO 2 в атмосферата. Според данните тези емисии надхвърлят 50%, като предимно те са вследствие именно на изгарянето на дървесина и изкопаеми горива.  Напоследък се наблюдава нарастване на изключително разрушителни пожари, които водят до смущения и значителни икономически разходи. 

Високи температури 

Горските пожари възникват при следните случаи – наличие на сухо време, налично гориво и източници на запалване. Времето е най-променливият и най-големият двигател на регионалните опожарени райони. Температурата, относителната влажност, валежите и скоростта на вятъра също влияят на скоростта и интензитета на разпространение на пожари сред природата. Оказва се, че глобалните температури са се повишили с ~ 0,2 °C за десетилетие.

Засушавания 

Регионалните засушавания също са тясно свързани с вариациите в температурата на морската повърхност, а регионалните вариации в наличността на вода могат да обяснят значителна част от вариациите в изгорената площ. По прогнози на експерти следват десетилетия на още по-големи горски пожари.

Метеорологични условия 

Поведението при пожар в ландшафтен мащаб се определя от местните метеорологични условия и от подготвеността на местните власти. За различни региони по света са разработени и приложени независими индекси на пожарна опасност. Всички се основават на ежедневни повърхностни метеорологични променливи, които са свързани с възпламеняемостта, скоростта на разпространение и трудността на контрола на иницииращия пожар в дивата земя. Освен това, тези индекси улавят промените във влагата на горивото (жив и мъртъв растителен материал) и по този начин мащабират към разхода на гориво и производство на пирогенни емиси. Местата със суха трева се запалвата по-бързо. 

Тенденции

Средната годишна максимална температура на цялата растителна повърхност на земя се увеличава с 0,184 °C на десетилетие. Тази глобална тенденция е сравнима с глобалните тенденции на температурата на планетата. Така например 2018 г. бе определена от НАСАза една от най-топлите години и съответно летните месеци имаше най-много пожари.

Нагоре 

Глобалните температури през 2018 г. са били с 1,5 градуса по Фаренхайт (0,83 градуса по Целзий) по-високи от средните за периода от 1951 до 1980 г., според учени. От 1880 г. средната глобална  температура на повърхността се е повишила с около 2 градуса по Фаренхайт (1,1 градуса по Целзий). Това затопляне е предизвикано до голяма степен от увеличените емисии в атмосферата на въглероден диоксид и други парникови газове, причинени от човешката дейност, твърдят учени. Непрекъснатото отделяне на газове в атмосферата заради  различните видеве производства в световен мащаб е причина и за увеличеното замърсяване на въздуха. Според данни на неправителствени организации, които се занимават с проблемите на замърсяването на въздуха, излиза че около 2 милиона са случаите на астма сред децата годишно заради излагане на замърсяване с азотен двуокис от отделяните емисии от моторни превозни средства. Два от три подобни случая са регистрирани в градски райони, се вижда още от данните. Става ясно също така, че заради увеличаването на фините прахови частици във въздуха се увеличава и смъртността в периода от 2000 г. до 2019 г. Замърсяването на въздуха увеличава и парниковия ефект в атмосферата и по тази причина започват да се увеличават средните годишни температури на планетата Земя. 

НАСА

Температурните анализи на НАСА включват измервания на температурата на повърхността от 6300 метеорологични станции, базирани на кораби и шамандури. наблюдения на температурите на морската повърхност и измервания на температурата от изследователски станции на Антарктика.

Алгоритъм 
Тези необработени измервания се анализират с помощта на алгоритъм, който отчита различното разстояние между температурните станции по целия свят Тези данни говорят за средни температурни отклонения от базовия период от 1951 до 1980 г.

Помощ 
В ранните си стадии много горски пожари могат да бъдат потушени доста лесно. Ако пътувате с колата или сте на разходка в гората и видите пожар, но трябва да направите следните неща. Първо обадете се на номера за спешни случаи – 112. Опитайте се да намерите доброволци, които да помогнат за погасяването на пламъци.Докато чакате помощ, можете да започнете да се опитвате да гасите огъня сами, но не рискувайте. Излезте от зоната, преди пламъците да ви заобиколят.

Превенция

Можем да помогнем на природата, ако сме и по-внимателни, когато сме сред природата. Така например никога не бива да забравяме стъклени съдове и бутилки , разхвърлени по поляните. Много често хората са невнимателни и чупят бутилки , които после захвърлят по тревните  площи. Счупеното стъкло, обаче е много опасно и най-често е причинител на горските пожари.

Внимание 

Ако не искате да сте виновни за нови пламъци сред боровете, то тогава не забравяйте, че има обща забрана за лагерни огньове между май и септември. Хубаво е да се видите с приятелите около лагерния огън, но след това се погрижете пламъците да са добре  изгасени. Не хвърляйте недогоряла цигара или пура по тревните площи.