Какви системи и средства съществуват за гасене на пожари с вода?

30 ноември 2016

Всеки един плавателен кораб трябва да бъде задължително  оборудван с противопожарна система. Тя включва пожарна помпа, налична пожарна магистрала, също така, е нужно да има противопожарни изводи, няколко шлангове, струйници, пожарогасители обслужване, което се следи редовно. На кораба, наличните пожарни помпи са 2 или може да бъдат повече. Що се отнася до  пътническите кораби, тези  пожарни помпи са с производителност поне 2/3 от количеството вода, което може да бъде изхвърлено от специалните осушителни помпи. При  товарните кораби, водата е  най-малко ¾ от осушителните помпи. Дебитът не трябва да бъде повече от  180 куб. м. на час. Всяка пожарна помпа има производителност  от 80% от общата изисквана производителност на всяка една пожарна система. Тази производителност да  не е по-малко от 25 тона на час. Нужно е помпата да  може да захранва сама 2  необходими струи вода. Има специални норми, които всяка една пожарна помпа трябва да може  да поддържат конкретно налягане.  Пожарните помпи, които се намират на корабите са с независимо задвижване. На корабите има и други  помпи. Те са санитарни, осушителни, баластни, които са  с общо предназначение. Спокойно могат  да се ползват като пожарни. Според вида на кораба има и конкретни задвижвания. При товарните кораби, които са  с над 1000 б.р.т. трябва да има аварийна пожарна помпа, която да бъде  с независимо задвижване. Това цели ако има нужда, щатните пожарни помпи не могат да се използват по други причини. Аварийната помпа има производителност от около  40% от общата производителност на пожарните помпи, това означава, че има  25 тона на час. Благодарение на тази аварийна помпа, при необходимост  може да осигури  подаване на 2 струи вода в съответствие с изискванията на администрацията.

 

Какво трябва да има аварийната помпа?

Всяка една аварийна помпа трябва има дизелов двигател за задвижване, който да е с ръчно запалване. В случай, че има невъзможност да се задвижи ръчно,  трябва да има и друг източник.

 

Какво представлява противопожарната магистрала? 

Тази противопожарна магистрала преминава по цялата дължина на кораба. Задължително има няколко  разклонения, достигащи до  помещенията на кораба. Може да работи при  налягане от около 6 – 8 атмосфери.

 

Важно! Според изискванията, които са наложени  за пожарната безопасност, всички тръбопроводи и кранове трябва да са  разположени, така че пожарните шлангове да се присъединяват към тях лесно и бързо. Необходимо е да са  леснодостъпни.

 

С какво са оборудвани корабите?

Всеки един кораб има специални  водоизточници, които са  за бързо осигуряване с вода. Разположението им трябва да  позволява незабавно пускане на вода.  При пътнически има  поне една ефективна струя до автоматичното стартиране на пожарната помпа. Докато при товарните кораби има  дистанционно стартиране на една от главните пожарни помпи. На места са оборудвани и е врати при пожар, които стават все по популярни. Вие виждали ли сте подобно пожарно корабно оборудване?