Какви са общите спасителни средства на кораб? Видове.

08 декември 2016

Целта на създаването на тези общи спасителни средства е да осигурят отлични условия за оцеляване за дълго и по - продължително време, до извършването на спасителните операции. Те са за хора, които се намират на борда. В съвременните спасителни средства и производството им се използват всички необходими модерни технологии от корабостроенето, като се стига до всяка конструкция, която е от леки сплави или пластмаси. Голямо внимание се обръща на безопасността от пожари, има уведомителна система и множество пожарогасители обслужване, за което стриктно се следи за правилно изпълнение. Друга система свързана със спасителни цели са средствата за спускане на лодките. 

Всеки един морски кораб е необходимо да притежава конкретен брой спасителни средства. В това число спадат - лодки, няколко салове, както и плаващи прибори, които са в зависимост от броя на хората на всеки един кораб. Всеки един качвайки се на кораб е редно да знае, кое е основното спасително средство. Това средство са спасителните лодки, които биват няколко вида:

•  открити;

•  астично закрити: това са лодки, които са с постоянно прикрепени твърди капаци, те биват разположение на не по-малко от 20% от цялата дължина на спасителната лодка. Заедно със сгъваемото покритие и твърдите капаци, успяват да покрият напълно хората в спасителната лодка. Ролята им е да успее успешно да ги предпази от лошите метеорологични условия, които в открити води е възможно да се появи. За изработването им са нужни няколко пласта тъкан, където се слага изолация срещу горещина и големи студове.

•  самоизправящи се частично закрити: Всяко място има предпазен колан, който  е за  човек  с тегло 100 килограма, при обърнато състояние на лодката.

•  напълно закрити: при тях, двигателите на самоизправящите лодки работят през цялото време.

•  лодки-свободно падане: тази лодка осигурява защитата срещу ускоренията от спускането й при пълно натоварване с хора.

•  спасителни лодки с автономна въздушна система

Пожароустойчиви спасителни лодки: както  на кораба е нужно да има специални системи включително и на някои кораби врати при пожар, тези лодки имат за цел да предпазват намиращите се в нея хора, когато са изложени на непрекъснат нефтен пожар. Този пожар не може да обхване лодката в продължение на 8 и повече минути. В някои случаи този тип лодки се снабдяват и с ороситена система за палубата.

Имайки предвид слабите мореходни качества на всички тези спасителни лодки, поради и техните по - малки размери и трудностите при спускането на вода, се е наложило да има точно тези ограничителни размери на лодката. Според приетите международни правила на всеки човек от лодката се падат и полагат с право 0,283 m3 от обема на спасителна лодка, ако тя е с размери; дълга над 7,3 метра и 0,396 m3 - за лодка с размери и дължина от 4,9 метра. В повечето случаи се преценява колко човека могат да се качат на една лодка, се раздели обема на лодката на обема, полагащ се на един човек. На всяка една лодка е изписан броя на хората, които могат да се качат. Съществен недостатък на откритите лодки е риска да бъдат заляти и лошата защита на пасажерите от едни по - екстремални климатични условия. В случай на обърната лодка, за връщането й в нормално състояние може да стане по два начина – пасивен и активен. На вас налагало ли ви се е на използвате спасителна лодка?