Какви мерки са нужни за предотвратяване на пожари при използването на печки с течно и газово гориво?

04 ноември 2016

Изградената противопожарна култура е от съществено значение за съвременната култура. Пожарът е напълно неконтролирано тип  горене, което може да нанесе и огромни  щети. Именно затова са нужни и мерки,които да следят за предотвратяването на подобни инциденти от поява на пожари. Често използван материал е нафтата.  Тя  е висококалорично гориво с приблизително ниска цена. Употребата й трябва да бъда безопасно  и добре съобразено с високата й пожарна опасност, тъй като тя е леснозапалима течност. Осигурете във вашият дом пожарогасител- обслужване, което да с осъществява през определен период от време. Силно  опасни могат да бъдат и нагретите пари, които да доведат и до взрив.  Всички нафтови печки е задължително  да са устроени върху напълно негорими подложки, които да са  с вертикални прагове от всичките страни.  Да се  следи постоянно  изправността на дозаторите, наличните спирателна  и контролно-измервателна арматура, както и термозащитата и автоматика на уреда, който се използва за отопление. 

Недопустимо е да се  допускат нарушения на целостта на стените на резервоара и на горивната камера. Забранено е да се осъществява   зареждане с гориво на неизстинала нафтова печка, заради  появилите се нагрети пари в цялостната  горивна камера.  Запомнете! Ако се получи така, че има  разливане на гориво, то веднага  нагрятата течност, която е  около резервоара и печката трябва да бъдат премахнати възможно най - бързо.  Недопустимо е в нафтова печка  да се ползват всякакви отпадъчни нефтопродукти, които са с напълно    неясен състав и не се знаех какъв е техният произход. В жилищата да се съхранява нафта само за ежедневните нужди, които има едно семейство.  Напълно грешно е да се  съхранява  нафта  или други  много леснозапалими течности  в общите части на кооперациите и на жилищните блокове. Това са  таваните или мазетата или на общото пространство между апартаментите. Нека на точковите места се поставят врати при пожар за всеки случай, които биха били от огромна полза на живущите при един евентуален нежелан пожар.

Всеки един, който е решил да се отоплява с подобни горими материали трябва да е запознат  за начините на  безопасно съхранение. Това са  тези, които имат херметично затварящи се съдове и  не се наелектризират. Цялостните дейности по  устройването и техническото поддържане на  избраните газови отоплителни уреди да се извършват от специалисти.  Нужно е предварително обучение и тогава вече да се посегне към експлоатацията им.  

Необходимо е да има  постоянен контрол относно техническата им изправност на всички налични съоръжения. Това са  вентили,  автоматика  и други части,  благодарение на които се  осигурява нормалната и желана  работа.  В  никакъв случай да не се използват газови устройства или  бутилки, които са  със съмнителен произход или не знаещ такъв. Всички помещения,които биват отоплявани с газови печки, трябва да са с постоянна вентилация.  Съхранението на газовите бутилки е напълно недопустимо в помещения като бани или спални, или тези които са под кота нула- шахти,  мазета и други. В никакъв случай да не се съхраняват и в близост до печки, различни радиатори или каквито и да е било източници на топлина или на места с пряк досег до слънчево нагряване. Забранено е съхранението в общите тавани, гаражи и стълбищните пространства. При наличие на нарушаване на херметичността на газопроводите с изтичане на газ, който е  в затворено пространство е силно  опасно. Помислете добре вие къде държите своите отоплителни горива?