Каква е противопожарната безопасност на кораб?

21 ноември 2016

Както всяка сграда има своите мерки за безопасност, така и на плавателните съдове – корабите има  определени мерки за предотвратяване на пожарите и  основен принцип, които се спазват стриктно. В пълна изрядност са  пожарооткриващата и пожароизвестителна системи, имат поставени сигнализации, противопожарни обходи, обслужване на пожарогасители, което се извършва редовно.

 

Какви са изискванията за безопасност на кораб?

Правилата според  Конвенцията за пожарна безопасност на корабите са предимно насочени към всякакви предпазни мерки и ранно откриване на пожари. Главен следващ  принцип е  готовността за употреба на нужните противопожарни средства. Всички корабни пожарогасителните средства се поддъpжат в отлично  състояние и е задължително да са на достъпни места, места на които да са  готови за незабавно използване по всяко едно време.

 

Какви са мерките за предотвратяване възникване на пожари?

От направени статистики се вижда, че  причините за пожари в корабните пожари в жилищни и служебни помещения показват са най- често поради:

-   Пълна непредпазливост и небрежност, когато се  борави с огън.

-   Наличие на неизправности в електрическите системи, както и редовно  нарушаване на нужните правила за ползването им, както и неспазване на правилата при заваръчни работи.

Мерките за пожарна безопасност от  Конвенцията, са насочени към определени части и материали. В това число всички налични тавани, облицовки и  замазки, видове  изолации трябва да бъдат от незапалими материали. Общият обем на  запалимите части / материали  не трябва да превишава обема на фурнирно покритие,което да е задължително  с дебелина  от 2,5 милиметра на общата площ от целите стени и тавани. При възможност да има врати за пожар, които стават все по популярни и предпочитани, не само за кораби, но и за жилищни сгради. При употребата на бои, видове лакове и други подобни, които често се употребяват за покриване на външни повърхности на интериора, не трябва да отделят големи количества дим при наличие на дим. Обръща се внимание на типа грунд, който не трябва да се  запалва лесно и да отделя отровни или избухливи продукти при висока температура. При употреба на  електрически радиатори, те трябва да са закрепени напълно неподвижно и да не  създават опасност за запалване на дрехи, завеси и други подобни материали. Кошчетата за отпадъци да са също от незапалим материал, без никакви  отвори по дъното или стените.

 

Кои са основните причини за пожар в машинното отделение?

1. Неспазване на експлоатационните правила.

2.  Неспазване на инструкциите за електрически повреди.

3. Претоварвания и от там запалване на гориво при контакт с нагрети повърхности.

4. Поява на повреда в котлите и димоходите.

При  наличието на големи количества горива и масла на борда, според Конвенцията е нужно да се отделя по- голямо  внимание на пожарната опасност, която се създава на кораба. Вие пътували ли сте на кораб?