Как да изберем правилно пожарогасител за дома и автомобила?

29 август 2017

Да се предугади мястото и времето на възникване на пожара е невъзможно, още при първите признаци трябва да се действа мигновено. На скоростта на взимане на решения винаги влияе подготвеността към извънредни ситуации. Но най-важното е в случай на пожар, да не се окажем под ръка просто с вода или пясък, а с качествен и надежден пожарогасител.

Мнозина скептици считат за нецелесъобразна покупката на пожарогасител офиса или дома. Естествено, стойността на ефективно устройство за потушаване на пожар може да се окаже твърде високо, но вредата от пожара навярно ще се окаже няколко пъти по-висока. За да оцените дори най-скъпия пожарогасител, трябва да се замислите за приблизителната стойност на цялото имущество, а след това да сравните сумата с цената на самото устройство – вероятно тя ще бъде незначителна.

Видове пожарогасители

И така, решението да се закупи пожарогасител е взето, но на пазара има различни видове устройства от различни производители, с различен обем, различен материал в корпуса и, което не е никак за пренебрегване, различна цена.

Нека се опитаме да разберем защо е толкова голямо разнообразието и какъв пожарогасител ни е нужен в различните ситуации. Когато става дума за пожарогасители, една от най-важните класификации се явява активното вещество за гасене и предназначението на изделието, защото универсални пожари, както и универсални гасителни вещества, за съжаление, няма. И така, видовете пожарогасители са:

Пожарогасител с въглероден окис. Предназначени са за потушаването на различни материали (с изключение на веществата, чието горене произтича без достъп на кислород). Пожарогасителите с въглероден двуокис могат да се използват за гасене на електрически инсталации с напрежение до 1000 V, течни и газообразни вещества.

Действието на този пожарогасител е основано върху поставеният под налягане втечнен въглероден двуокис. Когато клапанът се отвори, веществото излиза навън. Вследствиe на разширяването, температурата на въглеродния двуокис значително се понижава (до -70 градуса) и преминава от течно състояние в твърдо (снегообразно) състояние в момента на постъплението от сифонната тръба към фунията.

Този тип пожарогасители са най-разпространени и се използват както в обществени сгради (музеи, картинни галери и т.н.), така и в офисни помещения (поради възможността да гасят електроуреди и офис техника), транспортни средства от различен тип, използват се и в бита.

Пожарогасителите с въглероден диоксид не са подходящи за потушаване на горящи алкални метали, чието горене може да протича без достъп на кислород, а също за гасене на дърво и високоволтови установки.

Към недостатъците можем да отнесем значителното понижение на ефективността на снегообразуване при понижаване на температурата на окръжаващия въздух заради намаляване на налягането на разпръскващия се въглероден диоксид, а също и вероятността от токсично въздействие на въглеродния окис върху човека при продължително използване на пожарогасителя.

Прахов пожарогасител. Попадайки върху мястото на пожара, прахта изолира кислорода и по този начин прекъсва горенето.

На корпуса на пожарогасител указан вида прах, който се използва, което определя възможността за потушаване на огъня от определен вид. Освен това има манометър, по който може да се определи нивото на налягане и степента на неговата готовност за работа.

Подобно на пожарогасителя с въглероден окис, този пожарогасител не е предназначен за изгасяне на предмети, чието горене не изисква наличието на кислород и високоволтови установки.

Недостатък са образуващите се облаци прах, което значително намалява видимостта и липсата на охлаждащ ефект, в резултат на което може да възникне повторно изгаряне. Не трябва да се използват прахови пожарогасители при ликвидирането на пожари в електронната техника, тъй като попадналия прах може да увеличи повредите върху техниката.

В допълнение, този вид пожарогасител изисква по-специфични условия за съхранение, иначе при неправилно съхранение качеството на прахта ще се понижи, което ще снижи ефективността на пожарогасителя.

Водопенен пожарогасител. В този пожарогасител се съдържа воден пенообразуващ разтвор, състоящ се или от химическа пяна (около 80% от обема е въглероден диоксид, 19,8% вода, 0,2 % разпенващо вещество) или от въздушно-механична пяна (90% въздух, 19,8% вода, 0,2% пенообразуващо вещество), която под натиск се разпръсква от дюзата на пожарогасителя при натискане на пистолета.

Даденият вид пожарогасител е предназначен за ликвидиране на пожари на твърди вещества (дърво, хартия), горещи течности (масло) и топящи се вещества (бои, смазочни материали).

Не се допуска използването на водопенен пожарогасител при гасене на електрически инсталации (заради токопроводимостта на съдържащата се в пяната вода) и на алклани метали, тъй като при реакция на алкалните метали с вода се отделя кислород, който ще усили горенето.

Основното предимство на водопенния пожарогасител е значителното време на работа, превишаващо значително аналогичните показатели при другите видове пожарогасители с идентична маса и размери.

Воден пожарогасител. При този вид пожарогасител за гасене на пожара се използва специален състав на основата на водата, позволяващ покрай потушаването на пламъците чрез пръскане на вода да се понижи температурата в помещението и да се намали наличието на горящи продукти във въздуха, което ще намали нивото на вредно действие на пламъците върху човека. В зависимост от състава на пожарогасителната течност, този пожарогасител може да се използва за гасене както на твърди, така и на течни и топящи се вещества.

Не се препоръчва използването на дадения тип пожарогасител за гсене на оборудвания, намиращи се под високо напрежение, вещества, достигащи висока температура при горене или взаимодействащи с водата в химическа реакция, както и запалими газове.

В случай на наличие в пожарогасителната смес на специални съставки, намаляващи температурата на замръзване на сместа, този вид пожарогасител може да се използва при температура на въздуха до – 30 градуса.

Към преимуществата на водния пожарогасител може да се отнесе безвредността на продуктите на пожарогасителната смес към човека и незначителната вреда от попадане на водата върху горящия обект.

Какъв пожарогасител да изберем за автомобила

За да разберете какъв пожарогасител да изберете за автомобила, е необходимо да изясните какъв е списъкът с характеристики, на които трябва да съответства един пожарогасител, предназначен за транспортно средство.

Като се има предвид спецификата на приложението, пожарогасителят за кола трябва да има следните характеристики:

 - Максимална продължителност на работа при минимални размери

 Да сложите пожарогасител с пълноразмерен цилиндър в салона на атомобила е невъзможно, а и трудно можем да си представим гасенето на пожара с негова помощ. Наличният пожарогасител е длъжен да обезпечи максимален запас огнегасителна смес с минимален възможен размер. Съгласно съществуващите изисквания, автомобилният пожарогасител трябва да има запас от огнегасителна смес не по-малко от два литра.

- Годността за гасене на електрооборудвания, горещи течности и твърди тела

Размерите на автомобила не предполагат възможност за локализирането на пожара само на едно място. При възникване на пожар разпространението на пламъците става много бързо, затова наличният пожарогасител трябва да има възможност за гасене на всички видове вещества, присъстващи в автомобила.

При избора трябва да се обърне вминание на характеристиките на пожарогасителя. На корпуса обикновено трябва да е указана ефективността на дадения модел за потушаване на пожари от определен тип. Обозначени са видовете пожар (латински букви от А до Е) и цифри, обозначаващи ефективността към дадения тип горене. Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-висока е ефективността.

Хубаво е да закупите пожарогасител, който има възможност да гаси пожари от тип А (твърди вещества), течни и топящи се горещи вещества (клас B) |и електрооборудвания (клас Е) с възможно най-висока ефективност.

Също така трябва да обърнете внимание на диапазона на работни температури и съответствието на пожарогасителя към климатичните условия на местността, където живеете. В случай на използване на пожарогасителя при температури, близки към пределно допустимите, неговата ефективност значително намалява.

Освен това трябва да се вземат предвид последствията и особеностите от употребата на всеки вид пожарогасител. 

Праховият пожарогасител при употреба ще остави труден за премахване слой под въздействието на високата температура, което може да стане причина за допълнителни щети върху транспортното средство.

Пожарогасителите с въглероден диоксид са достатъчно ефективни против всякакви възможни горения, но тъй като в процеса на работа се отделя значително количество въглероден диоксид, в случай на използване в салона, може да възникне опасност от отравяне с пари въглероден диоксид. Освен това, сместа за пръскане има много ниска температура и попадайки върху прегрелите участъци от двигателя, може да стане причина за неговата деформация и разрушение вследствие на рязкото спадане на температурата.

За да изберете какъв пожарогасител да изберете за колата, трябва да намерите вариант, при който с минимални щети върху горящия обект ще се обезпечи максимална ефективност на противодействие срещу огъня. На дадените изисквания отговаря праховият пожарогасител. Въпреки че има някои недостатъци, той има най-голяма ефективност на пожагорасене и е минимално вреден за здравето на хората, а също и за самия автомобил.

Да отбележим: водните и пенните пожарогасители не са подходящи за автомобил, заради възможно възникване на необходимост от гасене на електрооборудването.

Какъв пожарогасител да изберем за дома

Тук размерите на цилиндъра не са толкова критични, както при автомобила, но във всеки случай трябва да изберете от преносимите модели, тъй като тежките промишлени пожарогасители в условията на мебелировката на дома могат да се окажат неефективни заради невъзможността да бъдат преместени до мястото на горене. За апартаменти такава опция дори не бива да се разглежда.

В допълнение към изброените типове пожари за автомобилните пожарогасители, трябва да се вземе предвид и възможността за горене на горещи газове, тъй като има опасност от пожар поради изтичане на природен газ.

С цел обезпечаването на достатъчно количество огнегасимо вещество за обезпечаване на противопожарна безопасност на вашия дом, трябва да се запознаете с характеристиките на модела. Върху цилиндъра на пожарогасителя трябва да е написано за коя област е предвиден дадения модел.

Наличието в дома на електромрежа под напрежение изключва възможността за използване на воден и пенен пожарогасител.

Въглеродният пожарогасител е достатъчно ефективен, но в случай на употреба в затворено помещение може да причини отравяне. Освен това, този тип пожарогасител е неефективен при гасене на горящо дърво, а в съвременните къщи имат много изделия от дърво. В същото време, той е незаменим при потушаване на горящи електроуреди и горими газове.

Праховият пожарогасител не е достатъчно ефективен в борбата с горящи газове, но се справя с горенето на останалите видове пожари, способни да възникнат в жилищното помещение.

С цел обезпечаване на максимална ефективност на пожарогасене в жилището е необходимо да имате два типа пожарогасители:

основен тип – прахов, за обезпечаване на пожарогасенето из цялата площ на помещението

спомагателен – пожарогасител с въглероден двуокис, за потушаване на електрооборудването и инсталацията, както и на газовите пожари.

Изчисляването на капацитета на основния тип се прави въз основа на данните за общата площ на помещението. За определяне на обема на спомагателния пожарогасител е необходимо да се вземе предвид броя на газификационните точки в помещението, количеството електроуреди и осветителни системи.

След закупуване на някой от видовете пожарогасители трябва да се помни, че нито един от тях не се явява гаранция за успешно гасене на пожара. Всички видове битови пожарогасители са предназначени за гасене на пожари в началаен стадий. При голямо разпространение на пламъците дори и пожарогасителят с най-голям цилиндър е безсилен. Гаранция за опазване на живота, здравето и имуществото е само стриктното спазване на изискванията за пожарна безопасност, а в случай на пожар – незабавното му ликвидиране.

В допълнение, трябва да се придържате към нормите на техническо обслужване на всеки тип пожарогасител. В зависимост от изискванията на производителя, те трябва своевременно да се презареждат или подменят. В противен случай при необходимост от използване на пожарогасителя той може да се окаже безполезен.