Качествената поддръжка и поправка на системата за пожарна безопасност ще ви спести средства

14 април 2016

 Системата за противопожарна защита е от съществено значение за всеки тип сграда. Изборът на използваната система се основава на фактори като вида на сградата, компонентите й, типа помещения и приложението на самата сграда. Бюджетът на собственика е от съществено значение също така, за да бъде включена необходимата алармена система. Сложността на тези системи зависи от сградата и височината й. Повечето от старите сгради не са оборудвани с подобна система. Професионалните фирми събират по-високи такси за този тип сгради поради сложността на монтажа в тях. За една сграда в строеж таксите за монтаж са по-ниски, тъй като той се осъществява много по-лесно, заедно със строителството.

      Подборът на правилния вид противопожарна системата е много важен. За жилищни имоти могат да бъдат избрани или самостоятелни, или мулти-разпръсквателни системи. За търговски и индустриални имоти изборът на адекватна система е от първостепенно значение. Разпръсквателните системи на водна база обикновено се използват на много места. Сухата спринклерна система ще откриете там, където няма отопление, има хладилни съоръжения и складовете, при които има опасност от замръзване на водата. Стаи с чувствителни електронни системи като компютри, ще трябва да се снабдят със системи за предварително действие, с цел защита на електронните съоръжения от ненужни повреди от вода.

      Системата с разпръсквач е полезна при забавянето разпространението на огъня, но не и за неговото пълно погасяване. За пълна защита трябва да бъдат инсталирани противопожарни аларми и ако е възможно, те да бъдат свързани с местния противопожарен екип. Това ще помогне на пожарникарите да пристигнат възможно най-бързо с минимална загуба на време. Пожароизвестяването е свързано с топлинни детектори, които ще предупреждават хората около и  в сградата за пожара. Всички аларми за пожар в сградата са свързани помежду си, за да се гарантира, че хората ще бъдат в състояние да се евакуират от сградата преди пожара да се е разпространил. Местите противопожарни служби могат да бъдат незабавно уведомени, веднага след като алармите за пожар се активират чрез свързване на алармената система с тяхното устройство. Оборудването с противопожарни врати и пожарогасители може да бъде полезно за гасенето на пожара при самия източник, ако това е възможно. Пасивната защита под формата на хоросан-базирани покрития, обшивки, сублимационно покритие, покрития от минерални влакна и земни насипи за строене помагат за минимизиране на разпространението на огъня. Те също така помагат при защитата на вътрешната структура на сградата от повреди. Заедно с това, че по време на строителството трябва да бъдат обособени противопожарните изходи, за да помогнете на хората да се евакуират по-лесно при пожар, добре е да предвидите повече евакуационни маршрути.

     Отвъд инсталацията на подобни системи от съществено значение е редовната им проверка и поддръжка. Поддръжката е много важна, за да се гарантира, че системата е в добро работно състояние и ще функционира по време на пожар, произшествия или инциденти. Познания за системата за пожарна безопасност и защита трябва да бъдат предоставени за всички членове на сградата, пребиваващи или работещи в нея. Добрата подготовка на хората в сградата ще помогне както за качествената проверка на изправността на системата, така за по-навременното спиране на разпространението на огъня и подпомагането на операцията за евакуация. Тя също така ще бъде от полза за да обитателите й по-внимателни и да предупреждават почистващия персонал, водопроводчици, строителни работници и други отговорни за съоръженията в сградата лица, за това къде са пръскачките за противопожарна защита, тръби, клапани и други, така че да не бъде възпрепятствано тяхното правилно функциониране при нужда. При възникването на инциденти хората в сградата могат да предадат тези си знания на пожарникарите, за да им помогнат да добият по-добра представа за ситуацията.

       Освен поддръжката на вече наличната инсталация, добре е периодично да се провеждат и поправки, за да се запази доброто състояние на съоръженията. Замяната и поправката на клапани, пръскачи, аларми, вентилация и индикатори трябва да се случва на всеки няколко години дори и в сградата да не е имало инциденти. Добрата защита ще бъде от определящо значение за спасяването на животи, документи, екипировка, както и на целостта на сградата. За съжаление, пожарните аварии и инциденти, не могат да бъдат предотвратени напълно. С надеждни и ефективни системи за противопожарна защита е възможно да бъдат сведени до минимум щетите вследствие на пожар. Най-сигурният начин инвестицията в противопожарна система да бъде надеждна е, ако заложите на качествен проект още при самия строеж на сградата.

Сподели