Животът на пламъкът и пожарогасителите

14 септември 2016

Пламъкът е много красиво образувание, което привлича вниманието не само на малките деца но и на по – големите. В  тази статия може да научите повече за това какво представлява . Пламъкът живее с кислород. Той използва вещество, което е от субстанцията на земята и после използва кислородът за да може да  живее. Какво е нашият живот? На кратко казано, същото като пламъкът. Тук не става дума да се използва пожарогасител, с който да се изгаси самия пламък, а по-скоро предпоставките за неговото съществуване, а той използва кислорода и може да живее на някаква материя. Точно както пламъкът живее на един восък или фитил и използва част от кислорода. В живота на всеки един от нас , умът ни използва и тялото и храната в него като един восък, а самият въздух  като кислород и по този начин  се проявяват реакции в цялото ни тяло. Както красивият пламък, без нужда , така и съзнанието е проява на един реален и истински живот. Живот и светлина са синоними. Спокойно може да се каже, че те  са много близки. Ще дадем един пример : ако покриеш една свещ с бутилка, то тя ще загасне за няколко минути и ще гори до тогава до когато има кислород вътре. Същото е ако си заключен в една  стая без никакви прозорци, то ще живееш само няколко часа. Или по точно осем. А свещта може да изгори за 8  минути.  Каквото правиш със свеща, е необходимо и същото да правиш и с тялото си, тук реакцията ще е еднаква.Нормално е ако  сложиш повече восък върху пламъка, то той да  се възпламени още повече. И е същото ако и в тялото си слагаш  храна и то ще живее по- дълго време . Ако фитилът се е овъглил или изгорял, вече каквото и количество восък да му сложите, то той ще си остане загаснал. По такъв  начин, и тялото, след определени години на изгаряне, то не може да го поддържа. Дори и да се оборудваме с всякакви системи и безопасни уреди и врата устойчива на огън, то  нищо не е вечно на този свят. Човек не бива да си губи времето. На Земята има толкова важни неща и е нужно да оценим малките, за да знаем какво имаме и как да го пазим. 

Нека поговорим малко и за биологичните особености на дървесните видове , човек трябва да знае колко време  е нужно да порасне едно дърво, голямо както го виждаме след време.  Важно е да видим продуктивността, устойчивостта на болестите и всякакви вредители.   Както ние хората, имаме определени изисквания за това къде точно да живеем, то така и отделните горски дървесни видове имат по различни изисквания към всякакви условия на средата, или на кратко екологичните фактори на избраното  дадено място.  Също така силно влияние има  и  в отношението им  към светлината, каква е топлината, влагата на  почвата и въздухът, дали в близост има някакви околни растения.   Както ние хората сме различни от различни етноси и националности, то и  в почвата  наброяват множество видове, и родове ,които се отнасят към  семейства. Още от малки трябва да обясним на децата си да се грижат за природата и за горските райони,които  допринасят за съхраняването на пейзажи и най- вече за плодородието на почвите. Животът е един пламък, трябва да го поддържаш, но това не означава че веднага трябва да тръгнеш и да палиш гори и да има палежи, които са забранени и са силно наказуеми.