Изискванията на Националната асоциация за противопожарна защита

25 октомври 2016

При наличието на безопасни уреди и системи, то те трябва да бъдат обслужвани с цел правилното им функциониране, когато се наложи то. Има много  лицензионни агенции, които изискват да бъдат обслужвани и носени за ремонт на пожарогасители по регулярна основа. Националната асоциация за противопожарна защита е разработен определен списък, в който пише всички  изисквания за обслужването и ремонтиране  на пожарогасители, как да се спазва. 

Националната асоциация за противопожарна защита , изисква всяко лице, което обслужва подобен тип системи и уреди да  бъде сертифицирано  по този начин, само след като е минат теста.  Това изпитване да се основава на ръководството.  Когато човекът,  премине успешно и получи  сертифициран и му бъде дадена   съответна документация , то тя трябва да бъде на разположение при всяко едно поискване. Тези  лица трябва да разполагат с нужните  инструменти и ръководства,  които са необходими за тяхното сервизно обслужване на пожарогасители, като трябва всички артикули да бъдат проверени.  Всеки един инспектор, който следи за изправността, трябва да   може да намери уредите  на  обозначените места и без никакви  препятствия. 

Манометърът трябва да  може да се чете ясно и се проверява пожарогасителят е изправно пълен с химичното вещество.  Пожарна безопасност е задължително да се спазват от всички служители. Всеки един работодателите трябва да е  написали информация в общите части на сградата. Тази информация има за цел  да запази служителите информирани за всички налични  маршрути, при случаи на  евакуация. Те трябва веднага на открият къде да тръгнат и намерят  достъп до пожарогасителите.  Всички евакуационните маршрути задължително трябва  да са ясно  маркирани. Всяка сграда трябва да има по няколко изхода за  бягства в отделните области.

При наличието на огнеупорни врати, то те трябва задължително да  бъдат отключени и да се поддържат чисти, докато служители работят в сградата.  Всички изходни знаци да са ясно видими през цялото време.  Всеки един пожарогасител да се  поддържа и да се съхраняват в напълно изправно и  работно състояние. 

Пожарогасители са няколко модела. Самото съхраняване и консервация на пожарогасители, които са  с въглероден двуокис се  изискват някои  изисквания. Едно от тях е да  се обозначи точното място на трудно забележим пожарогасител.  Нужно е да бъде  съхраняван на леснодостъпно място, задължително зареден и в изправено положение. Тук трябва да отбележим, че те в никакъв случай не бива да се закачат на повече от 1,5 метра височина и да се  съхраняват на температура от -30/+30 градуса. Задължително изискване е да са  пломбирани или запечатани с определена  лепенка, а не тиксо от всеки. 

Ако до пожарогасителят достига пряка слънчева светлина, то непременно го преместете, той трябва да е извън обсега на  слънчевата светлина и да са във  вертикално положение, по – далеч от всякакви  отоплителни уреди. Зареждането бутилката на пожарогасителя става  с преливане на втечнен въглероден двуокис. Това представлява  една  хидравлична система, заедно с технологична везна, и газоподаващи елементи, както и някои носещи елементи и електроуредба. Когато става дума за  возими пожарогасители те  да се съхраняват в закрити и вентилирани помещения.

Тук е на лице и зареждаща  установка, която  се извършва по определен  начин.  Необходима е една равна хоризонтална повърхност, върху която  се поставя установката, след което се нивелира везната. Нивелиране се извършва посредством монтирани под нея специални  гумени крачета, а благодарение на  маркуч, който е за високо налягане се свързва транспортната бутилка и установката. При правилна експлоатация и добра тренираност на личния състав и достатъчно количество пожарогасители дава голяма гаранция за качествено действие.