Изграждането на проект за пожарна безопасност от А до Я /Част 1/

08 април 2016

  В допълнение към различните сценарии за пожар, трябва да се помисли дали са налични опасни материали, които биха довели до експлозия. Има ли потенциал за освобождаване на газ, газът по-лек ли е или по-тежък от въздуха? Токсичен ли е? Ще трябва да помислите и за праха като потенциално взривно вещество.

     След идентифициране на опасността, трябва да изберете вида на противопожарната система. ВиК-базирани системи - включително пръскачки, водна мъгла и пяна - са най-често срещаните системи, избрани за смекчаване на опасността от пожар. Със специални приложения при опасност от пожар са системите за газово пожарогасене, използващи Novec 1230. Могат да бъдат избрани FM200, FE13, Inergen или въглероден двуокис. Всеки продукт има положителни и отрицателни черти, така че изучаването на функциите им трябва да бъде основен приоритет за ръководителя и екипа на проекта. Други специални системи за пожарна безопасност използват сухи химикали, които са специфични според вида огън - напримерPurple K са за висока опасност от клас B- и C-пожари. Можете да използвате както сухи, така и химикали на пяна, за да се извлекат максималните ползи и от двата агента.

     Всички системи за противопожарна защита се нуждаят от блокировки, които да упътват персонала при опити да се елиминират опасните материали, когато например, е необходимо да се потиснат определени процеси. Тези блокировки обикновено изключват източниците на горива и отговарят на нуждите за вентилация на зоната.

     При определянето на опасността, трябва да се взимат предвид потенциални пречки или проблеми, свързани със системата и опасностите от огън. Така например, съществуващото водоснабдяване трябва да е достатъчно за новата пожарна система. Доколко потенциалните  опасности са твърде далеч от източника на вода. Има ли екстремни промените в надморската височина, свързани с обекта, изискващ противопожарна защита? Пример за това е изискването за налягане на водата. Всички тези фактори трябва да бъдат взети предвид още при самото разработване на проекта.

Дългосрочна собственост и поддръжка на съоръженията

     Един често пренебрегван аспект на проектите за пожарна система е дългосрочната цена, свързана с поддръжката и експлоатацията на собствеността. Често ръководителите на подобни проекти се ограничават с определянето на бюджета за изграждането на самото съоръжение и не се интересуват от по-нататъшния живот на инсталацията. Привличане на експлоатационния персонал по време на ранните етапи на проектиране може да доведе до огромни икономии, свързани с поддръжката и експлоатацията. Така например, едно офшорно съоръжение или съоръжение в отдалечено място се нуждае от продукти за противопожарна защита, които да могат да бъдат пуснати отново в обращение най-бързо след инцидент. Методи за презареждането на пожарогасителите и на системата трябва да се имат предвид и трябва да се анализират разходите, свързани с поддържането на системата. Може да има огромни разлики между специални системи за безопасност на оперативните разходи, свързани с тях. Разходите, свързани с обучението и логистиката на персонала, също трябва да бъдат взети предвид от ръководството.

     Друг въпрос, който трябва да имате предвид, са характеристиките на системата за противопожарна защита на околната среда. Глобалните екологични наредби предотвратят използването на някои системи за противопожарна безопасност на определени места. Проектът трябва да бъде съобразен с глобалните тенденции, които могат да елиминират използването на различни продукти в бъдеще. Някои офшорни и наземни проекти сега изискват нулево отделяне на продукти, които могат да навредят на околната среда. Поради това е необходимо да се разгледат резултатите от веществата, които системата отделя, както и от натрупването на остатъците след използването на противопожарния агент.

Търговски аспекти

      Ръководителят на проекта трябва да определи и да изработи бюджета: за какво можете да си позволите да харчите? Някои проекти за противопожарна защита нямат пряка парична възвръщаемост, така че може да се изисква качествена обосновка на разходите, за да се установи бюджетът. Ако ръководството  иска да закупи система с позлата, а има бюджет само за чугун, инженерите и дизайнерите на проекта трябва да бъдат наясно с това още в началото на проекта.

     В допълнение към въпроса колко може да похарчи компанията, трябва да се запитате и от какво не може да се лиши проектът.  Често, проектът не може да си позволи да не направи нещо, поради възможността да бъде ограничена безопасността на хората или процесите във фирмата да бъдат спрени за продължителен период от време. Без значение колко добро застрахователно покритие има компанията, загубите от огън често надхвърлят паричната загуба, възстановена от застрахователната фирма. Има и много косвени разходи, свързани с инцидентите, причинени от огън като компрометиране на фирмения имидж, загуба на доверието на клиенти и партньори. 

Сподели