Интересни факти относно огнеупорните врати, които често ни убягват

10 април 2017

Какви са приликите и разликите между аварийната и противопожарната екипировка?

В случаите, в които аварийна техника е интегрирана във врати за пожар, съответните етикети трябва да бъдат поставени на самата врата за всеки неин отделен компонент. Вратите, които просто съдържат допълнителни противопожарни устройства, също следва да имат кореспондиращите им етикети.

Дизайнът на врати, които функционират както като противопожарни и така и като аварийни изходи е сложен. Обикновено степента на автоматизация на такива врати е относително по-висока и обозначенията по тях трябва да бъдат ясно разграничени в зависимост от назрялата ситуация. Такъв тип врати също трябва да имат рейтинг и сертификати не само на врати за пожар, но и на аварийни такива.

 

Необходима ли е допълнителна изолация срещу пушек при огнеупорните врати? Едно и също нещо ли са вратите при пожар и вратите, предпазващи от дим?

      Вратите, които ни предпазват от самите пламъци и тези, които ни предпазват от дима и газовете, отделяни при пожар, са изрично определяни като две различни неща. Вратите, които изолират дима, не винаги могат да ни предпазят от самия огън, както и вратите, които са огнеупорни, не винаги ще ни предпазят от вдишването на дим. Практика е вратите, предназначени срещу огън, да имат допълнителна изолация или гарнитура, която също така да спира и навлизащите сажди. Световният стандарт за толерантност на инфилтриране на дим при такива врати е до 0.02 на квадратен метър. Този рейтинг може да бъде много по-висок, когато димната изолация е предназначена за фабрики и зони с опасни химикали и потенциално опасни газове.

      В случай, че търсите огнеупорни врати, които ще се нуждаят от подобна специализирана подплата, консултирайте се с местния орган по трудова безопасност, преди да поръчате гарнитура със стандартен толеранс на инфилтрирания дим.

 

Какви са изискванията за панти, оси и други елементи на сглобяването?

      Утвърденият в световен мащаб стандарт е всички панти и съпровождащи ги части да бъдат изработени от стомана. Това какви ще бъдат размерът, дебелината и броят на пантите е строго индивидуално за всяка врата. Най-често панта се поставя на всеки 762 мм по дължината на огнеупорната врата.

       При никакви обстоятелства не закупувайте панти, оси и каквито и да било други съединителни аксесоари извън комплекта на самата врата. Този вид материали са строго приспособени към всяка конкретна врата и трябва да принадлежат на същия производител или поне да са сертифициран заедно със самата врата.

       Имайте предвид, че панти, които са закупени отделно без сертификат, колкото и стабилно да застопоряват вратата при самото и монтиране, могат да поддадат за минути при евентуален пожар.

 

Какви промени  и подобрения могат да бъдат правени по вече монтирани врати за пожар?

       Промените, които можете да направите по една огнеупорна врата, след като е била монтирана, са много ограничени. Специалистите съветват периодично подобряване на най-горния защитен слой на вратата, замяна на остарели и избелели етикети с нови, подмяна на странични устройства като детектори и знаци за изход и евентуална оптимизация на самия отварящ и затварящ механизъм на вратата в зависимост от това какъв е той. За каквито и да било ремонтни дейности по вратата се обръщайте само към самия производител.

       Помнете, че е силно нежелателно пробиването на допълнителни отвори в самата врата, в която и да било част.

 

Необходима ли е годишна инспекция на вратите за пожар при всеки тип сгради?

       Световният стандарт за пожарна безопасност от 2007 г. гласи, че абсолютно всички огнеупорни врати трябва да бъдат инспектирани ежегодно и неизправности от всякакъв характер да бъдат поправени незабавно. Проверката трябва да бъде извършена от отговорните държавни органи, а самата поправка и поддръжка, при възможност, от производителя.

       Неправилни подобрения или лоша поддръжка на този тип врати следва да бъде санкционирана с глоба.

       За Ваше собствено улеснение, специалистите съветват по поддържате писмен или електронен кадастър на всички противопожарни врати в сградата, като осигурите вътрешен ежемесечен одит на тяхната изправност. Ако имате колебания дали даден аспект на вратата може да бъде считан за потенциално нарушение или пропуск от Ваша страна, не се колебайте да се обърнете към компетентните органи с въпроси, ако смятате, че производителят няма да Ви даде обективна оценка.

        Противопожарните врати могат да предотвратят тежки щети по сградата, както и разпространението на дим и пламъци. Те защитават маршрути за авариен изход и предоставят възможност за безопасна евакуация. Не подценявайте тяхната важност. Заедно с ефективните пожарогасители и добре разпределените аварийни изходи в сградата, те имат потенциала да спасяват човешки животи.