Геоложкото и геоморфоложко развитие

11 септември 2016

Геоморфоложко и геоложкото развитие на страната ни са едни закономерности в самото географско разпределение на всичките полезни изкопаеми, благодрение на които има толкова много измислени машини и съоръжения, които се използват за топлина, а от своя страна и от там идват някои проблеми с възникването на пожарите и проверки на пожарогасител и като цяло един кръговрат се получава на създаване и след това  обезопасяване на тези устройства.  Абсолютно всяка една  група от полезни изкопаеми е привързана към определен вид скали, които пък от своя страна са определени геоложки структури и морфоструктори. Всеки един знае къде е  Дунавската равнина, която е една страхотна  платформа и най-широко разпространение имат в нея седиментните скали, и  нерудните полезни изкопаеми.

В източна й  част се установяват манганови рудопроявления и то на голяма част от територия, които са  със седиментно-вулканогенен произход,тоест там условията за сигурност и проверка на пожарогасители и всички други системи , които сигнализират опасност трябва да са на ниво и да работят постоянно.Точно на това място  са установени и находища на нефт както и на земен газ, има и  находища от  черни въглища.  В друга част от нашата страна или поточно в  Стара планина, проявите на магматизма са довели до образуването на полиметални, железни, медни руди, златни, а седиментационните процеси, носят съществуването и появата на  на черни и антрацитни въглища,които са едни от най – скъпите и най – рядко срещани въглища.  В Средногорието пък има силни  находищата на медни, баритови и манганови руди и някои други видове като на  изкопаеми като гипс, и облицовъчни камъни .  Още от ученици всички ние знаем, че горивните полезни изкопаеми са основен енергиен източник, които се срещат  в твърдо, течно и в  газообразно състояние. Все пак въглищата са най-важният енергиен източник ,който е открит за нашата страна. Образуването им  е свързано със конкретни фази от геоложката история на земята .