Газово пожарогасене

29 април 2016

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД има удоволствието да представи на Вашето внимание системи за газово пожарогасене с гасителен агент FM200. 

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД е 
официален представител на американският производител "FIKE". 

FM-200 се използва при охрана на компютърни зали, сървъри и бързо разширяващия се в момента телекомуникационен пазар. Неговата ниска гасителна концентрация от 7% на единица обем за рискове от Клас А, високото му ниво на безопасност за персонала и липсата на токсичност са характеристиките, които правят FM-200 една привлекателна опция. Изисква се много малко цилиндрично пространство за съхранение, което може да се окаже много важен фактор при обекти в центъра на града, където подовата площ е изключително скъпа.

Най-важният факт в полза на FM-200 е, че той извършва повечето функции на другите газови гасителни съоръжения по отношение на скорост на реагиране при пожар: FM-200 е ефективен до 10 сек. след първоначалното пускане. FM-200 има някои значителни предимства в сравнение с алтернативните агенти. Бързото време за изпускане означава, че пламъкът бързо се задушава и гаси. Количеството на щетите, токсичният ефект и разградените продукти от горенето са сведени до минимум. Изискваното пространството за съхранение е много малко в сравнение с алтернативните агенти. Процентният фактор за безопасност между концентрацията и нивата на токсичност е с най-голямото съотношение в сравнение с която и да е фиксирана ПГИ и доста надвишава Халон 1301.

Характеристики на FM-200:

    * FM-200 (HFC-227ea) е чист газов агент без съдържание на частици или мазни остатъци. Той е произведен според инструкциите на ISO 9002, което гарантира чистотата на продукта.
    * FM-200 не оставя остатъци или мазни наслагвания по деликатните електронни съоръжения и може да бъде премахнат от защитеното пространство чрез вентилация.
    * FM-200 е топло и химично устойчив, но без дългия атмосферен живот на другите заместители на базата на халон. Атмосферният живот на FM-200 е определен на 36,5 години. Американската EPA не счита FM-200 за вещество с дълъг живот и като такова няма ограничения за неговото използване.

Настоящото разбиране за действието на FM-200 е, че 80% от неговата ефективност се постига чрез абсорбиране на топлината и 20% чрез директни химически средства (действие на флуорния радикал върху верижната реакция на пламъка).

Предимства на гасене с FM-200 :

    * Ниската концентрация на FM-200 означава по-малка видима мъглявост и минимален риск за персонала.
    * Малкото количество на изпуснат агент намалява възможността от свръхналягане в защитения район.
    * Максимална безопасност за работещите поради ниската токсичност.
    * FM-200 е най-ефективен, когато се използва с автоматична детекция, за максимално бързото му вкарване в употреба.
    * Възможност за предпазване от повторно възпламеняване, докато се поддържат нивата на концентрация.

Приложение

■ Авиационни съоръжения

■ Търговски и военноморски съдове                                                                             

■ Сървърни помещения

■ Високо технологични военни системи

■ Електронно изчислителни центрове за обработка на данни

■ Медицински съоръжения

■ Музеи

■ Офшорни платформи

■ Телекомуникационни помещения
                                                                                         

 

FM-200 се съхранява като втечнен компресиран газ и се изпуска в защитените помещения като пара. Съхранява се в сертифицирани контейнери при силно налягане до 25 бара чрез сух нитроген.

Фирма "Пожарна Техника" ООД
 притежава софтуер за електронно изчисление на количеството на гасителния агент в пожарогасителната система, както и софтуер за проектиране на всички видове пожарогасителни системи с гасителен агенг FM 200, според спецификацията на помещението.

Фирма "Пожарна Техника" ООД
 проектира, инсталира и поддържа ПГИ на българския пазар повече от 10 години и разполага с висококвалифициран екип с богат опит при проектирането, инсталирането и поддържането на пожарогасителни инсталации.

Газово пожарогасене с химичен газ Novec1230

Фирма "Пожарна Техника" ООД предлага на Вашето внимание газови пожарогасителни системи от ново поколение - Novec™1230 като решение за най-високите изисквания за пожарна защита. Системата Novec™1230 използва екологично чист агент Novec™1230, чрез който в рамките на 10 сек. се потушават пожари и защитават високо технологични съоръжения, без да причиняват вреда на хората или околната среда.

■ Системата Novec™1230 отговаря на строгите критерии необходими за гасителни агенти използвани за гасене на обитаеми зони. Системата отговаря на ISO14520 и NFPA 2001.

■ Системата Novec™1230 предлага дългосрочна, устойчива технология, която има най-голям марж на безопасност. За разлика от Халон, Novec 1230 течност не съдържа хлор и бром и затова е с нулева сила на изтощаване на озона (ODP). Както много флуор-базирани газове, Novec 1230 течност има потенциал за глобално затопляне 1.0.

■ Novec 1230 не е инертен газ или флуориран газ, това е следващото поколение решение за гасене отговарящо изцяло на Вашите нужди. Novec 1230 е течност и се съхранява в бутилки като течност под налягане. Въпреки това, когато течността се изхвърля се превърща в пари в дюзите и тя се изхвърля като газ. Прекратява процеса на горене в рамките на 10 сек. при сравнително високи концентрации на кислорода във въздуха, при които не съществува риск за хората, не се нарушава тяхната нормална активност и дишането им (Novec 1230 остава като газ и не се превръща обратно в течна фаза след освобождаване й в помещението или атмосферата).

■ Novec 1230 осигурява най-доброто от двата свята.Системите с Novec 1230 са много благоприятни за околната среда с нулева сила на изчерпване потенциала на озона и потенциал за глобално затопляне от само 1. Novec 1230 има атмосферен живот само 5 дни в сравнение с HFC газове, които са в повече от 30 години (Халон е 107 години). Novec 1230, не предизвиква никакви токсични странични продукти, когато влязат в контакт с пламък и горещи повърхности.

■ Novec 1230 - уникален заместител на системи с Халон 1301

■ Системата Novec™1230 течност е разработена, като заместител на Халон 1301 и алтернатива на HFCs, на HCFC, и PFCs. Системата притежава уникални качества и тази цел висока безопасност и екологична устойчивост.

■ Novec 1230 течност е с много по-ниска токсичност и въздействие върху околната среда. Тя е течност при стайна температура, с пара при ниско налягане, което дава възможност за улеснение при работа, съхранение и транспорт.

■ Novec™1230 използва революционна система за противопожарна защита - течност, която изглежда точно като вода, но не причинява вида на щетите, свързани с вода, при пожар. Тази система предлага идеалното решение за защита на болници, музеи, библиотеки, телекомуникационни центрове и други съоръжения, желаещи да се защитят важни активи, които биха могли да бъдат засегнати от обикновените огън потискане системи. Системите Novec™1230 са в състояние да открият огън по невидим нива, идентифициране на горивните частици, преди те да се превърнат в пламъци.

■ Novec 1230 също е много безопасен за заети площи. Там е много висока граница на безопасност между дизайн концентрация от 5,2% за ефективно гасят пожари и NOAEL граница от 10%. NOAEL е Не наблюдаваните нежелани ефекти, което е максималната концентрация на газ, когато няма наблюдавани нежелани влияе на хората в рамките на околната среда. Тази граница на безопасност на почти 5% в сравнение с 1-2% граница на безопасност, с много други системи.

Novec 1230 е високо ефективен гасителен агент. Той е идеален за приложение в области, като:

■ Авиационни съоръжения

■ Търговски и военноморски съдове

■ Сървърни помещения                                                                                            

■ Високо технологични военни системи

■ Електронно изчислителни центрове за обработка на данни

■ Медицински съоръжения

■ Музеи

■ Офшорни платформи

■ Телекомуникационни помещения