Безопасността в дома

09 септември 2016

Нека започнем от това, че самото формиране на една по - добра противопожарна култура трябва да започне още от самата  ранна детска възраст, за което от голямо значение е и  личният пример ,който всички не даваме на своите деца. Хубаво е да започнете още от отоплителните уреди ,които задължително трябва да са стабилно укрепени. А ако пък имате затруднено придвижване на близък , който сам е трудно да излезе ако се наложи, то в близост до  отоплителният уред не трябва да може лесно да се обръща. Тук  е момента да ви подсетим, да подменете амортизираните и морално остарели електро- и отоплителни уреди, да проверите за обслужване на пожарогасители  и съоръжения с такива , които вече има много по съвременни средства в магазините и на достъпни цени.

Всичко,което е в нашият дом трябва да се следи, все пак няма нищо вечно и всичко изисква грижи от време на време, както и и изолацията на старите електрически проводници е добре да се гледат да няма  прегорели места , благодарение,  на които да  станат източник на някакво запалване.  В никакъв случай не е желателно да оставяте на по - достъпни места и най-малките източници на запалване,като трябва д следите и за обслужване на пожарогасители, които да са ви под ръка в подобни ситуации. Ако има  кибрити или запалки,които малките деца лесно могат да вземат, то веднага ги премахнете. Друго,което вече има на пазара са специалните предпазители,които са с цел  да се обезопасят контактите. В никакъв случай не бива дори и да си помисляте да оставяте децата си сами, ако са включени някакво отоплителни уреди, тъй като те могат да ги бутнат или да ги пипнат и да се изгорят,все пак са деца и не разбират много, кое е безопасно за тях.