Без паника при пожар

21 юли 2016

При адекватни действия на обслужващия персонал е много по - вероятно да се предотврати разрастване на пожара и някакви трагични събития. Предотвратяването на един пожар е възможно при ранното откриване на възникналото запалване. Както и с последващите адекватни действия на персонала, които са  на обекта и със своевременно уведомяване на противопожарните служби, тогава щетите са минимални и в повечето случаи всичко завършва благополучно. Това е възможно само при използването на съвременна, и разбира се  много високонадеждна пожароизвестителна система.

За осигуряване безопасността на хората при възникване на пожар е да не се изпада в паника и да се следват инструкциите за такива моменти. За качествената и  успешната евакуация от всички видове обекти, се предлагат  изработка на евакуационни схеми и планове, кото са съобразени с изискванията на ЕС. Задължително е за училищата и детските градини и по големи сгради където работят хора. Дори в блоковете е добре да има. Може да проверите и къде предлагат проверки на пожарогасител и след изтичането на сроковете да ги занесете там. Неприятно , но  в съвременния свят въпреки достиженията на всичките технологии, се наблюдава тенденция за увеличаване сложността на възникналите пожари, макар и  намаляването на причините за тях.  Смята се ,че  по-съществена причина за това е строителството на обекти , които са с висока етажност и голяма площ, където  пожарът бързо се разпространява във вертикалната и хоризонталната посока, и с   пасивните мерки за защита.

В повечето случаи доста се затруднява евакуацията на хората и действията на пожарникарите и като неприятни  резултати, освен всичките материални загуби, се дават и значителни човешки жертви. За това е дорбе да има и често да се прави проверка на пожарогасители, тъй като тези неща могат да спасят живот. Добре е в днешно време да сте  по - информирани, че вече има голям избор на системи за контрол на дим и температура, които  създават пласт без дим над горящия етаж посредством събиране на продуктите на горене в димните камери както и  отстраняването им от самото помещение. Именно затова  те подобряват условията и позволяват по - безопасната евакуация и спасяването на хора и защитата на имуществото ни . Също така  спомагат за по -  бързите и ефективни действия на органите .  Тези системите за вентилация на дим ,  са и за отвеждане на дори и малко остатъчна топлина  като  могат да отстранят горещите газове, които са изпускани от пожара в различните етапи от неговото  развитието . Има много съвета, които биха избегнали пожарът, като това да следите за изправността на ел. уреди, да не оставяте кибрит или запалка в близост до деца, поставяйте електрически бушони с правилния размер.