Защитете ресторанта от огън

16 май 2024

Чудите се как да защитите ресторанта или бара си от пожар? Този материал е точно за вас, защото ще ви представим няколко важни стъпки как да предпазите заведението си от непредвидени пламъци. Реакцията при пожари в ресторантите е от голямо значение за безопасността на персонала и клиентите. В заведенията рискът от непредвидени пламъци е много голям заради използването на множество електрически и газови уреди.

Почистване

Почиствайте редовно и старателно всички повърхности, за да намалите натрупването на мазнини. Когато мазнините се натрупат – тогава се покачва и рискът от пламъци, категорични са експерти. По думите им добре е да наемете професионалисти за почистване на аспиратора и каналите поне два пъти годишно щом извършвате интензивно пържене. Добре е да почистете филтрите за мазнини.

Пожарогасител

Монтирайте задължително преносими пожарогасители в кухните. Съобразете се да са от вид, подходящ за гасене на пожари, предизвикани от запалими мазнини. Поддържайте и проверявайте редовно оборудването в кухните на ресторанта. Редовната поддръжка и инспекция на кухненските уреди са от значение за предотвратяването на пожари. Всички газови уреди трябва да се инспектират за дефекти. Това включва проверка на тръбопроводите, вентилите и горелките.
Не забавяйте електрическите уреди. Те също трябва да се проверяват за износени кабели и други потенциални проблеми. Своевременната подмяна на дефектни компоненти е от съществено значение, допълват експертите. Пожарогасителите трябва да бъдат поставени на леснодостъпни места и редовно инспектирани. Важно е да има различни видове пожарогасители за различни видове пожари (например клас А, В, С).

Видове 

Пожарогасителите са класифицирани в различни категории според типа пожари, които могат да гасят, поясняват експертите. По думите им клас А  е за  пожари, причинени от обикновени горими материали като дърво, хартия и платове. Клас B обикновене се използват за пожари със запалими течности като бензин, масло и мазнини. Клас C се препоръчват за пламъци, предизвикани от електрически уреди. Клас D е за пожари с горящи метали. Клас K - този вид е за пламъци, предизвикони от мазнини и масла в кухните. След като знаете, че всеки вид пожарогасител е от значение - можете да изберете кои модели ще са най-подходящи за кухнята на вашия ресторант. Изберете няколко вида, за да можете максимално да защитите заведението си и бизнеса си. Добрата защита ще спомогне не само за вашето спокойствие, но ще бъде гаранция и за сигурността на клиентите ви. 

Вентилатори и димна система

Системи за извличане на дим и мазнини трябва да бъдат разположени на важните за това места във вашия ресторант или бар. Кухненските вентилатори и системи за извличане на дим и мазнини трябва да се почистват редовно. Натрупването на мазнини в тези системи може лесно да предизвика пожар.
Междувременно инсталирането на ефективни противопожарни системи може значително да намали риска от пожар. Поддръжката на вентилационните системи трябва да е редовна. Пазете ги в добро състояние, за да се предотврати натрупването на мазнини и други запалими материали по тях.
Вентилационните отвори трябва да бъдат правилно инсталирани и поддържани, за да се осигури адекватен въздушен поток и да се предотврати натрупването

Обучение

Обучението на персонала е друга важна стъпка в предотвратяването на пожари. Всички служители трябва да знаят как да реагират при възникване на пожар и как да използват противопожарното оборудване. Обучение за противопожарна безопасност трябва да бъде изкарано от всички новоназначени служители. То включва инструкции за използването на противопожарни одеяла, пожарогасители и аварийни изходи.
Част от обучението са и тренировките на служителите за това как би могъл да се изгаси пожар.  Подсигурете за готвачите и останалите служители, работещи с кухненско оборудване, да преминат специализирани курсове за безопасност при работа с газови и електрически уреди.

Одеяло

Кухнята е мястото, където рискът от пожар е най-голям, поради използването на високи температури, горещи мазнини и открит огън.Служителите трябва да следват строги правила за безопасност при готвене. Никога не трябва да се оставят горещи уреди без надзор. Използването на противопожарни одеяла е изключително ефективно за гасене на малки пожари в кухнята, особено при запалване на мазнини. Винаги съхранявайте безопасно запалими материали като масла и алкохоли. Те трябва да се съхраняват далеч от източници на топлина и открит огън. Противопожарни одеяла трябва да бъдат леснодостъпни в кухнята и персоналът трябва да бъде обучен как да ги използва. Пожарни маркучи и хидранти биха могли да се инсталират, за да се използват при по-големи пожари.

Аварийните изходи

Планирайте аварийни изходи и евакуационни маршрути.
Осигуряването на ясни и добре обозначени аварийни изходи е жизненоважно за безопасността на всички в ресторанта. Всички аварийни изходи трябва да бъдат ясно обозначени и свободни от препятствия. Те трябва да бъдат леснодостъпни за всички в случай на пожар. Евакуационните маршрути трябва да бъдат добре планирани и обозначени. Персоналът трябва да е запознат с тях и редовно да се провеждат евакуационни тренировки.
Не забравяйте, че аварийните изходи трябва да бъдат осветени и да имат резервно захранване, за да бъдат видими и достъпни дори при прекъсване на електрозахранването. Предпазването на ресторанта от пожари изисква сериозно отношение, добра подготовка и спазване на стриктни противопожарни мерки.

Друго

Пожарникари съветват, че управителите на заведения трябва да водят подробен дневник кога системите са били почистени и от кого. Също така в този дневник е добре да бъдат описани важни правила за съхранение на част от уредите. Например фритюрниците трябва да бъдат разположени на разстояние на около 40 – 50 см от всяко оборудване, произвеждащо пламък. Инсталирайте наред с устройство за автоматично спиране на горивото, което се задейства от системата за потискане на оборудването за готвене. Мазнините и маслата трябва да ги съхранявате в огнеупорни контейнери и да се изхвърлят редовно. Всеки ресторант трябва да бъде оборудван с необходимото противопожарно оборудване и персоналът трябва да знае как да го използва. По този начин биха били спасени десетки човешки животи в случай на пожар, допълват още пожарникарите.