Пожарогасителни системи за компютри и сървъри

Пожарогасителни системи за компютри и сървъри

Автоматични пожарогасителни системи за компютри и сървърни шкафове - NOVEC1230; FM200

■ Почти всяка компания, независимо от размерите си, е направила значителни инвестиции в областта на компютърните технологии за своите офиси.

■ И все пак, дори и с тези инвестиции, често малко или нищо не е направено за защита на тези инвестиции от пожар.

■ С всички електрически компоненти, захранвания и кабели , свързани с тези приложения, възникването на пожар е често срещано явление.

■ Firetrace предоставя отлично решение за предпазване от пожар:

- за всеки отделен сървърен рафт

- за центрове с данни, пълни със сървъри и рутери

■ Много сървърни помещения са защитени с халонови системи или системи за обемно гасене - FM200.

■ Firetrace е отлична алтернатива за замяната на този вид системи с различен агент, чрез предпазването на всеки един компонент.

■ Червеният пожарогасителен кабел "FIRETRACE" може да бъде прокаран през всички критични райони, осигурявайки откриване на пожара и моментално гасене.

■ По-просто казано, колкото по-бързо се открие източника на пожар, толкова по-бързо системата може да реагира и да потуши огъня.

■ Автоматичната пожарогасителна система "FIRETRACE" локализира пожара и го гаси в рамките на 3 секунди, без използването на датчици и пожарогасилна централа !

■ Пожарогасителният кабел "FIRETRACE" не е проводник и е достатъчно гъвкав, за да се прокара между съществуващи кабели в сървърния рафт.

■ При откриване на пожар, системата "FIRETRACE" може да използва различни пожарогасителни агенти. Обикновено повечето сървърни зали се предпазват с екологично чисти агенти, като:

- DuPont ™ FM-200 ®
- 3M ® NOVEC ® 1230 Fluid

■ Автоматичните пожарогасителни системи, които фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД предлага са широко разпространени и предпочитани, поради достъпната цена всравнение с изграждането на цялостна система за обемно гасене.

Сподели