Пожарогасителни системи за електрически табла

Пожарогасителни системи за електрически табла

Пожарогасителни системи за ел.табла - NOVEC1230, FM200.

■ Електрически табла могат да се намерят в почти всички промишлени или търговски площи. В някои случаи ел.таблата са малки, в други случаи може да бъде цяла голяма стая с електрически табла.

■ В случай на възникване на пожар в едно от ел.таблата може да бъде изгорено съдържанието на таблото, както дори и да бъде изгорена цялата стая с ел.табла.

■ Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД предлага на Вашето внимание автоматични пожарогасителни системи "Firetace" за електрически табла.

■ Независимо от броя на таблата, "Firetrace" системите осигуряват надеждна и рентабилна пожарозащита чрез детекция и потушаване на пожара в рамките на 3 секунди.

■ Приложения:

- Моторни центрове за контрол
- Ел. табла
- Контролни помещения
- Окабеляване
- Кабелни трасета
- UPS
- Трансформатори

■ Най-често срещаните източници на пожар са следните:

- Неправилна инсталация
- Претоварена верига и трасета
- Откази на оборудването
- Други екологични причини

■ Пожарогасителните системи "Firetrace" засичат пожара в най-ранният му стадий и го потушават моментално.По този начин няма как да се разрастне пожара и да достигне други помещения.

Сподели