Пожарогасителни системи за автобуси

Пожарогасителни системи за автобуси

Автоматични пожарогасителни системи с прах.

Обществения транспорт е важен елемент за транспортиране на много хора . В много общества автобусите играят важна роля при осигуряването на транзита на пътуващите всеки ден и същевременно намаляват използването на лични превозни средства по пътищата и магистралите. Въпреки това личните превозни средства имат по-важна роля, в живота на хората, като позволяват на хората да бъдат самостоятелни.

■ Въпреки това, възможността от пожар във всяко едно превозно средства е голяма. Пожарът оказва влияние върху:

- Безопасността на пътниците
- Безопасността по пътищата
- Смущаване на движението, при наличие на пожар в превозното средство

■ Автоматичните пожарогасителните системи "FIRETRACE" предлагат уникална технология противопожарна защита за много от опасните зони на превозните средства. "Firetrace" системите откриват огъня посредством използването на патентован пожарогасителен кабел (FDT). Пожарогасилният кабел е под налягане и реагира на затопляне над 60С, като кабела се спуква и автоматично изпуска гасителното вещество през спуканата дупка на кабела. Пожарът бива потушен още в началния му стадий.

■ Гасителното вещество, използвано за автоматичните пожарогасителни системи за автобуси е пожарогасителен прах от най-висок клас 90%.

■ Пожарогасителният кабел "Firetrace" е идеален за откриване на пожари в автобуси, тъй като понася вибрации, замърсяване, температура, екстремни условия на средата, в която автобусите работят. Освен това, "Firetrace" системите могат да се задействат ръчно, като не се нуждаят от електричество.

■ Зони, които защитават автоматичните пожарогасителни системи:

- Отделението на двигателя
- Генератора
- Колелата на превозното средство
- Спирачната система
- Електрически системи
- Климатична инсталация

■ Автоматичните пожарогасителни системи "Firetrace" са инсталирани на повече от 5000 автобуса в целия свят, заедно с хиляди превозни средства, както леки, така и тежкотоварни автомобили и тежък железопътен транспорт.

■ Firetrace системите могат лесно да бъдат монтирани във всяко едно превозно средство:

- автобус
- самолет
- влак
- автомобили
- спортни автомобили
- камиони
- трактори
- бетоновози
- контейнеровози

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД е изключителен представител на "FIRETRACE" за територията на Република България.

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД разполага със специалисти, преминали курс за инсталиране на всички видове автоматични пожарогасителни системи "FIRETRACE" и притежават необходимите сертификати.

Сподели